Forum Logo


Geri Git   ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Eğitim Bölümü > Açık Öğretim


AÖF 4.Sınıf İktisat Tarihi Deneme SorularıKonu Bilgileri
Konu Başlığı
AÖF 4.Sınıf İktisat Tarihi Deneme Soruları
Konudaki Cevap Sayısı
0
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
Görüntülenme Sayısı
118

Kullanıcı Etiket ListesiYeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 12 Nisan 2016, 14:30   #1
Üye
Gülfem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Gülfem
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır. Görmek için Kayıt Olmalısınız
Standart AÖF 4.Sınıf İktisat Tarihi Deneme Soruları

AÖF 4.Sınıf İktisat Tarihi Deneme Soruları

1-) Aşağıdakilerden hangisi iktisat tarihini tanımlayan tarihçi okulun, klasik okula yaptığı eleştirilerden biri değildir?
A) Klasik okulun soyut özelliği
B) Klasik okulun tümdengelimci özelliği
C) Klasik okulun statik özelliği
D) Klasik okulun tarih dışı ve gerçekçi olmayan özellikleri
E) Klasik okulun tümevarımcı özelliği

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi iktisat tarihinin görevlerinde kullanılan performans kavramını açıklamada kullanılır?
A) Siyasi ve ekonomik kurumlar
B) Teknolojik gelişme
C) Toplumun demografik durumu
D) Toplumun gelir bölüşümü
E) Toplumun ideolojisi

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomi inkılaplarının sonuçlarından biri değildir?
A) Nüfusun artması
B) Yerleşik hayata geçiş
C) İnsanın doğaya hükmetmeye başlaması
D) Toplumların ekonomik performansının temelden değişmesi
E) Kişi başına düşen gelirin azalması

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçiş ilk olarak nerede oldu?
A) İngiliz adaları
B) Hindistan
C) Güney İtalya
D) Ortadoğu
E) Mısır

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Tarıma geçişi açıklamakta hareket noktası olarak Kültürel gelişimi ele alan teoriyi aşağıdakilerden hangisi ileri sürmüştür?
A) Lewis R. Binford
B) Robert J. Braidwood
C) N. S. B. Grass
D) Gordon Childe
E) Eli Heckser

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi insanların tarıma yönelme gerekliliğini açıklayan teorilerden biri değildir?
A) Çekirdek alan teorisi
B) R. Binford’un nüfus teorisi
C) G. Childe’in iklim kötüleşmesi teorisi
D) Psikolojik etkileşim teorisi
E) R. Braidwood’un teorisi

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi, Tarım inkılabının sonuçlarındandır?
A) Nüfus artışı
B) Çiftçilik gelişti
C) Devlet yapıları oluştu
D) Şehirler gelişti
E) Hepsi

--------------------------------------------------------------------------------
8-) “Komünal mülkiyet” ne demektir?
A) Yerleşik hayat
B) Ticaret ile edinilen mülkiyet
C) Doğal kaynaklardan yararlanmayı sadece kabile üyelerine sunulmasını sağlayan mülkiyet sistemi
D) Şehirlerin gelişmesi ve artması ile birlikte oluşan mülkiyet sistemi
E) Hiçbiri

--------------------------------------------------------------------------------
9-) İklimin kötüleşmesi sonucu ortaya çıkan çevre değişimini esas alan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Childe
B) Unwin
C) Hicks
D) Smith
E) Ashley

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Tarım inkılabı ile ortaya çıkan, neolitik küçük yerleşim yerleri aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür?
A) Köy
B) Şehir
C) Krallık
D) İmparatorluk
E) Devlet

--------------------------------------------------------------------------------
11-) İlkçağ Atina şehir devletinin ekonomik refahının gerçek nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel seviyenin yüksekliği
B) Tarımda kullanılan teknolojinin gelişmişliği
C) Deniz ticaretinin yüksek getirileri
D) Ekonomik hayatın devletin kontrolü altında olması
E) Etkin bir mülkiyet hakları sisteminin varlığı

--------------------------------------------------------------------------------
12-) İlkçağ ekonomilerinin çöküşünü hazırlayan başlıca neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim anlayışlarının değişmesi
B) Yerel ticaretin yetersizliği
C) Deniz aşırı ticaretin artışı
D) Nüfus artışı ve azalan verim
E) İklim koşullarının zorluğu

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Roma’da tarımın geriliği aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Savaşlar
B) Nüfusun fazlalığı
C) Nüfusun azlığı
D) Din
E) Kölelik sistemi

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Roma’da, aynı gruptan esnafların oluşturduğu ve ekonomik olmaktan çok sosyal amaçlı derneklere ne ad verilirdi?
A) Aureus
B) Denarius
C) Pleb
D) Collegia
E) Latifundia

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi Roma Ekonomisinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Nüfusun büyük bir bölümü tarımla uğraşmıştır.
B) Deniz yolu ile yapılan ticaret ekonomide çok önemli bir paya sahiptir.
C) Bu dönemde hayvancılık gelişmiştir.
D) Kişi başına gelirler çok düşük, geçimlik bir düzeydedir.
E) Nüfusun büyük bir bölümü ticaretle uğraşmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi geçimlik ekonominin doğru bir tanımıdır?
A) Üretimin esas olarak öz tüketim için yapıldığı, yaşam standardının temel ihtiyaçların ötesinin karşılamadığı, marjinal prodüktivitenin çok düşük olduğu bir ekonomidir.
B) Üretimin esas olarak öz üretim için yapıldığı, yaşam standardının temel ihtiyaçları karşılamadığı, marjinal prodüktivitenin çok düşük olduğu bir ekonomidir.
C) Üretimin esas olarak öz tüketim için yapıldığı, yaşam standardının temel ihtiyaçları karşıladığı, marjinal prodüktivitenin çok yüksek olduğu bir ekonomidir.
D) Üretimin esas olarak öz tüketim için yapıldığı, marjinal prodüktivitenin çok yüksek olduğu bir ekonomidir.
E) Üretimin esas olarak öz üretim için yapıldığı, yaşam standardının temel ihtiyaçları karşılamadığı, marjinal prodüktivitenin çok yüksek olduğu bir ekonomidir.

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Erken Ortaçağ’da Kuzey Avrupa’da denizciliğin gelişmesini sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denizciliğe olan ilgi
B) Kuzey Avrupa’nın Uzakdoğu’ya uzaklığı
C) Kıyıların coğrafik özelliği
D) Deniz ticaretine verilen teşvikler
E) Kara yolların olmaması

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Lord tarafından bağışlanan toprak üzerindeki hakların, vassal tarafından sağlanan askeri ve diğer hizmetler karşılığında değiştirilmesine ne ad verilir?
A) Merkantilizm
B) Mansus
C) Feodal sözleşme
D) Fizyokrasi
E) Angarya

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Ortaçağ’da lordun doğrudan yararlandığı topraklara ne ad verilirdi?
A) Angarya
B) Rezerv
C) Fief
D) Vassal
E) Serf

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Müslümanların ilerlemesiyle Akdeniz ticaretinin kesildiği şeklindeki teze karşı çıkan iktisat tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Henri Pirenne
B) Alfons Dopsch
C) Robert S. Lopez
D) John Hicks
E) John Clapham

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ’da taşıma maliyetlerinin yüksekliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Emek faktörünü azaltmış
B) Dışa bağımlık arttırmış
C) İçe bağlılık arttırmış
D) Lüks tüketim fazlalaşmış
E) Fiyatlar yükselmiş

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Avrupada ortaçağ döneminde yaşanan istilalar hangi sistemin gelişmesine neden olmuştur?
A) Feodalizm
B) Mültezim sistemi
C) Karolenj sistemi
D) Lejyonerlik
E) Hiçbiri

--------------------------------------------------------------------------------
23-) I. İstila
II. İstila
III. İstila
Yukarıdaki hangi istila veya istilalar Müslümanlar tarafından gerçekleştirilmiştir?
A) I. İstila
B) II. İstila
C) I., II. İstila
D) III. İstila
E) I., III. İstila

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi ortaçağ malikanesinin bölümlerinden biri değildir?
A) Yerleşim yeri
B) Tarlalar
C) Ağıl
D) Çayırlar
E) Koruluk ve ormanlar

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Ortaçağda bir bütün işletmeye sahip köylülere ne ad verilirdi?
A) Serfler
B) Villein
C) Cottar
D) Angarya
E) Demesne

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Geç Ortaçağ aşağıdaki hangi yüzyıllar arasında yaşanmıştır?
A) 11. ve 12. yy
B) 12. ve 13. yy
C) 13. ve 14. yy
D) 14. ve 15. yy
E) 15. ve 16. yy

--------------------------------------------------------------------------------
27-) İleri Ortaçağ döneminde ekonomik gelişmenin ilk merkezi neresi olmuştur?
A) Polanya-Batı Rusya
B) Güney Yunanistan-Balkan ülkeleri
C) Kuzey İtalya-Benelüks ülkeleri
D) Portekiz-Güney Fransa
E) İngiltere-Güney İskoçya

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Ortaçağ boyunca uluslararası seviyede haklı bir şöhret yapan para aşağıdakilerden hangisidir?
A) Florin
B) Penny
C) Pound
D) Shilling
E) Mecidiye

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Sermayeyi oldukça likid ve uluslararası ölçüde mobil hale getirme aracının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Poliçe
B) Ducat
C) Genovini
D) Hansa
E) Kumpanya

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Cenova Panayırı aşağıdaki hangi tarihte Lyon Panayırı ile rekabet etmek zorunda kalmıştır?
A) 14. yy
B) 15. yy
C) 16. yy
D) 17. yy
E) 18. Yy


Cevaplar


1-) E 2-)D 3 -) E4-) D5-) B6- D7-) E8-) C9-) A10-) B11-) E12-) D13-) E14-) D15-) E16-) A17-) C18-) C19-) B20-) C21-)C22-) A23-) B24-) C25-) B 26-) D
27-) C28-) A29-) A30-) B

»AÖF 4.Sınıf İktisat Tarihi Deneme Soruları - www.ForumSevgisi.Com
Sizin İmza Resimleri Görmeniz İçin Yetkiniz Yok. Lütfen Üye Olun.
imza
 
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Bookmarks

Etiketler
4sinif, aof, deneme, iktisat, sorulari, tarihi

Seçenekler
Stil


Saat: 13:16

Yasal Uyarı Forum

ForumSevgisi.Com, paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Gerekli Şikayet Bildirimleri "Bize Yazın" kısmından yapabilirsiniz.
Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
Bu forum, en iyi 1366 x 768 ekran çözünürlüğünde Mozilla ve Chrome ile görüntülenebilir.
www.ForumSevgisi.Com © 2014-2016

Facebook Twitter YouTube YouTube YouTube YouTube DMCA.com Protection Status
Forum Forumlar Forum Sitesi Ask Forumu Etiket Sitemap
Yukarı Git