ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumzirve.net/register.php/)
-   Allah (C.C) (http://www.forumzirve.net/register.php/159-allah-cc/)
-   -   "Allah için zaman yoktur" ne demektir? (http://www.forumzirve.net/register.php/allah-cc/20467-quotallah-icin-zaman-yokturquot-ne-demektir.html)

User 16 Aralık 2014 14:57

"Allah için zaman yoktur" ne demektir?
 
Allah’ın zamandan münezzeh olduğunu söylüyorlar. Allah vahiyleri hangi ZAMAN diliminde indirdi? Allah için zaman yoksa bile indireceği vakti, anı önceden tespit etmesi gerekmez mi? Plan yapması gerekmez mi? Bu durumda o da zamana tabi olmuş olmaz mı? Ve onun için de zaman mefhumu doğmaz mı? Çok açıklayıcı ve aydınlatıcı bir cevap vermenizi dört gözle bekliyorum.

“Allah, zamandan münezzehtir” ifadesinin asıl maksadı şöyledir: Allah’ın varlığı belli bir mekâna bağlı olmadığı gibi, bir zamana da bağlı değildir. Allah varken ne zaman ne de mekân vardı. Bu sebeple Allah’a bir cihet(yön) tayin etmek doğru olmadığı gibi, bir zaman tahsis etmek de mümkün değildir.

Bununla beraber, Allah sermedi (hem ezeli hem ebedi) olduğundan bu ifadeyi sadece onun ezeliyeti itibariyle değil, ebediyeti itibariyle de değerlendirmek gerekir. Buna göre “Allah, zamandan münezzehtir” ifadesi, onun ezelde de ebedde de, sonsuza dek bütün zamanların dışında, üstünde, ötesinde bir varlık olduğunun ilanıdır.

O halde, Allah’ın zaman içerisinde gönderdiği vahiyler, yarattığı varlıkların zamana bağlı olmaları, onun da zamana bağlı olduğunu göstermez. Zamanın bağlayıcılığı zaman tüneline girmiş olan varlıklar için söz konusudur.

Nitekim, “Sana hilâlleri sorarlar. De ki: Onlar insanlar için; özellikle hac için vakit ölçüleridir.” (Bakara, 2/189) mealindeki ayette Ay’ın değişik konaklardan geçerek dolanımını sürdürmesi, insanlar için belli zaman dilimlerini tayin etmeye yönelik olduğu belirtilmiştir.

Her şey, olmadan önce de Allah’ın sonsuz ilminde vardır. Zaten KADER denilen şey Allah’ın sonsuz ilminin kuşattığı her şeyin plan-programı demektir.

Göklerin hangi zamanda, yerin hangi zamanda, vahiylerin hangi zamanda söz konusu olacağı ezeli ilimde mevcuttur. Zamanın kendisi de ne zaman yaratılacağı, değişik varlık kümelerinde nasıl bir seyir takip edeceği, örneğin dünyanın güneş etrafındaki dolanımından meydana gelen zamanın miktarı, daha başka galaksilerde meydana gelen zamanın miktarı ne kadar olacağı hususu da zaman var edilmeden önce de ilahi ilimde bellidir.


Saat: 23:54