ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumzirve.net/register.php/)
-   Biyoloji (http://www.forumzirve.net/register.php/252-biyoloji/)
-   -   Bakterilerin Sınıflandırılması (http://www.forumzirve.net/register.php/biyoloji/48534-bakterilerin-siniflandirilmasi.html)

ForumSevgisi 04 Ağustos 2015 15:53

Bakterilerin Sınıflandırılması
 
Bakterileryeryüzünün her yerinde bulunan bir hücreli canlılardır.Bakterileren küçük ve en ilkel hücre yapısına sahiptirler.Topraktahavadasudacanlı vücudundaölü bitki ve hayvan vücudu gibi her ortamda yaşarlar.Kültür ortamında kolayca üreyebilen canlılardır.Bakterilerin çekirdekleri yoktur.

Bakteriler şekillerine göre çubukyuvarlakvirgül ya da spiral şeklinde olmak üzere dötr gruba ayrılır.

Bakteriler beslenme şekline göre heterotrof ve otorotrof olarak gruplandırılır.

Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakteriler şekillerine yaşama ve beslenme biçimlerine göre gruplara ayrılırlar. Şekillerine göre;

1. Yuvarlak olanlar (koküs): Tek tek ikili üçlü tesbih tanesi gibi yan yana dizili veya üzüm salkımı şeklinde olabilirler. Örn: Zatürre bakterisi.
2. Çubuk şeklinde olanlar (basil): Tek tek veya yan yana dizili şekilde bulunurlar. Örn: Tifo tüberküloz bakterileri.
3. Spiral olanlar (spirillum): Kıvrımlı bakterilerdir. Örn: Frengi bakterisi.
4. Virgül şeklinde olanlar (vibrio): Virgül biçiminde tek Kıvrımlıdır. Örn: Kolera bakterisi.
Beslenme şekline göre;

1.Heterotrof

a.Parazit(asalak)

b.Saprotif(çürükçül)

2.Ototrof

a.Kimyasal bakteriler

b.Işık bakterileri

Bakterilerin çoğu hazır beslenir(heterotrof).Bakteriler çevrelerindeki organik besin kaynaklarını enzimleriyle parçalayarak basit organik bileşiklere çevirir.Daha sonra bu besinleri emilim yoluyla bünyelerine alırlar.

Bakterilerin bir kısmı da kendi beslenir(ototrof).Bu bakteriler yapılarındaki özel pigment sayesinde basit inorganik bileşiklerden fotosentez ya da kemosentez yoluyla kendi besinlerini hazırlar.Bakteriler enine bölünerek eşeysiz ürerler.


Saat: 02:36