ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgisi Din Ve Maneviyat > İslamiyet > Dini Kavramlar


Takva


Takva

İslamiyet Kategorisinde ve Dini Kavramlar Forumunda Bulunan Takva Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Takva Takva ALLAH'ın Öncekilere ve sonrakilere tavsiyesidir. Şöyle buyurur: "Sizden önce kitab verilenlere de: "ALLAH'a karşı takvalı olun" diye tavsiye ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 24 Temmuz 2015, 21:40   #1
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart Takva

Takva

Takva ALLAH'ın Öncekilere ve sonrakilere tavsiyesidir. Şöyle buyurur:
"Sizden önce kitab verilenlere de: "ALLAH'a karşı takvalı olun" diye tavsiye ettik." (701).
Önemine binaen Cenab-ı Hak takvayı Öncekilere de gelecek olanlara da tavsiye etmiştir.
Rasulü Ekrem (s.a.v.) de ebedi tavsiyesinde takvanın önemini belirtir.
Ebu Zerr ve Muaz b. Cebel (r.anhüma) dan: Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Nerede olursan ol. ALLAH'ın yasaklarından sakın (ALLAH'a karşı takvalı ol.) Kötülüğün hemen ardından iyilik yap ki onu silsin ve insanlara da iyilikle muamele et." (702).
Bunun için müslümanm takvaya sarılması Rabbine taatle amel etmesi ve O'nun gazabına uğrayacak şeylerden sakınması lazımdır. Nerede ne durumda olursa olsun gündüz ve gece sabah ve akşam söz ve amel gizli ve açık evde caddede çarşıda mescidde işyerinde gezegenlerde veya suyun altında olsun bu prensibi unutmaması lazımdır. Başarıya ulaşmış mü'min kul şunu iyi bilir ki Cenab-ı Hak devamlı onu gözetmektedir. Gizli ve açık hiçbir şey O'na gizli değildir. Şöyle buyurur:
"Sözü açık söylesen de (gizli söylesen de) muhakkak O gizliyi ondan daha gizlisini de bilir." (703).

(701) Kur'an-ı Kerim Nisa 131
(702) Ahmedb. Hanbel 5/153. Tirmizi Birr ma cae fi muaşeretin-nas 4/355 Tirmizi hasen olduğunu söylemiştir. Hakim 1/51. Taberani Mu'cemüs-Sağir1/192. Elbani Sahihu'l-Camii's-Sağir 1/86 no: 96

"ALLAH gözlerin hain bakışlarını ve göğüslerin gizlediği düşünceleri bilir." (704). Takvanın Tarifi:
Lügatta Takva; <JJI»Uj =ALLAH onu korudu sıyanet etti demek tir. Mastarı %\Sj ve Cj» gelir.
tj~iJl £*Jj =0nu korudum ve onu eziyete karşı sakladım demektir. ^ J*j =Nefsini salih amellerle günahlardan ve azabdan koruy an adam demektir. Çoğulu '.Ç&t gelir. (705).
Bu kelime aynı zamanda himaye temek sıyanet etme^ sakındırmak ve korumak manalarına da gelir.
Şeriat ıstılahında takva; Müslümanm ALLAH'ın rızasını kazanmak için emrettiklerini yapması gazabından korunmak için yasakladıklarından sakınmasıdır. Bu ALLAH'ın rızasını elde etmek için salih ameller yapmaya çahşmak ve diğerlerinden uzaklaşmaktır.

îbni Receb el-Hanbeli şöyle der: "Kulun Rabbi için takvası Rab-bi ile kendi arasında Rabbin gazabından azabından cezasından kendisini koruyacak'bir koruyucu vasıta koymasıdır ki bu Rabbe itaat olan ibadetleri yapmak ve ona isyan olacak şeylerden kaçınmaktır." (706).
îbni Abbas şöyle tarif eder: "Muttakiler hidayet olarak bildi ri şeyleri terketmek suretiyle ALLAH'ın cezasına uğramamak için uyanık halde dikkatli bulunangöndermiş olduğu gerçekleri doğrulamak suretiyle O'nun rahmetini uman kimselerdir"
Hasen-i Basri de şöyle der: "Muttakiler ALLAH'ın kendilerine haram kıldıklarından sakınan farz kıldığı şeyleri yerine getiren kimselerdir."
Talk b. Habib: "Takva ALLAH'tan gelen bir nur üzere ALLAH'ın sevabını umarak ALLAH'a itaat olan ibadeti işlemek; yine ALLAH'tan gelen bir nur üzereALLAH'ın cezasından korkarak ALLAH'a isyan olan amelleri terketnıektir." (707).

(703) Kur"an-ı Kerim Tana 7
(704) Kufan-ı Kerim Mü'min 19
(705) ibniManzur Lisanü'l-Arab 6/4901-4902
(706) ibni Receb el-Hanbeli.CamiuUJlumvel-Hikem s.137-138
(707) Aynı kaynak
236

Hz. Ömer Übeyy b Ka'b'a takvayı sordu. Übeyy ona:
-Dikenli bir yolda yürüdün mü? dedi. Ömer:
-Evet dedi. Übeyy:
-Orada yürürken ne yaptın (nasıl yürüdün)? diye sordu. Ömer:
-Eteklerimi topladım (dikenler batmasın diye) dikkatle yürümeye çalıştım dedi. Übeyy:
-İşte takva budur dedi
Ibni Mu'tez bu manaya dayanarak şu şiiri söyledi:
"Günahın küçüğünden de sıyrıl"
"Büyüğünden de ki takva budur"

"Dikenli yolda yürüyen gibi yap ki o"
"Gördüğü şeylerden sakınır."
"Küçüktür diye küçük görme ki."
"Dağlar ufacık parçalardan meydana gelir."
Ebü'd-Derdâya:
-Senin adamların şiir söylüyorlar. Halbuki senden hiçbir şiir ezberlenmedi denildi. Bunun üzerine o şu beyitleri okudu:
"Kişi emellerine ulaşmak ister."
"ALLAH da kendi iradesini gerçekleştirir."
"Kişi istifadem ve malım der;" (708).
"Halbuki takva istifade edileceklerin en hayırhsıdır."

Abdullah b. Mes'ud (r.a.) "ALLAHtan O'na yaraşır biçimde korkun" (709) ayeti konusunda şöyle dedi: "Bu takva ALLAH'a itaat edilmek isyan edilmemekALLAH hatırlanmak unutulmamak şükredilmek küfranı nimette bulunmamak suretiyle gerçekleşir." (710).

(708) Bu iki beytin İmam Şafii'ye ait oiduğu da söylenmiştir. Bkz: İmam Şafii Di van s.58 Beyitler için bkz: Kurtubi el-Cami li Ahkami'l-Kur'an 1/162. Ibni Kesir Tefsir 1/40. Ibni Receb Camiu'l-Ulum ve'l-Hikem'de bu beyitleri Ebu Hüreyre'nin söylediğini ifade eder. s.138
(709) Kur'an-ı Kerim Al-i İmran 102
(710) Hakim bunu merfu olarak rivayet etmişse de doğru olan bunun mevkuf ol maşıdır.

Ebu'd-Derda'dan: "Takvanın kemali kulun ALLAH'tan kork-masıdır. O kadar ki zerre miktarı da olsa bir şeyden sakınmalıdır. Hatta haram olur korkusuyla helal olan bazı şeyleri terketmeyi doğru görmelidir. Çünkü Cenab-ı Hak yönleri kendisine dönük olan kullarına şunu açıklamaktadır:
"Kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür kim de zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür" (711). Hayır olan hiçbir şe işlemeyi küçük görmegördüğün her serden de sakın."
Hasen şöyle dedi: "Muttakilerin takvası devamlıdır. O kadar ki haram olur korkusuyla helallerden çoğunu terkettiler."
Muaz b. Cebel (r.a.) şöyle dedi: "Kıyamet günü
-Muttakiler nerede? diye nida edilir. Cenab-ı Hakkın rahmet caniblermin birinden ayağa kalkarlar. Onlardan ne gizlenilir ne de örtülü bir şey kalır. Onlara:
-Muttakiler kimlerdir? diye sorulur. Bir topluluk:
-Şirkten ve putlara tapmaktan sakındılar ve ibadeti sıf Ali için yaptılar cevabını verir." (712).
Ömer b. Abdilaziz şöyle der: "ALLAH'a karşı takva gündüzlerin orucu gecelerin namazından ibaret değildir. Bunların karışımıda değildir. Ancak ALLAH'a karşı takva ALLAH'ın haram kıldıklarını ter-ketmek ve ALLAH'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir. Kim bundan sonra hayırla rızıklandınlırsa bu hayır üstüne hayır olur."
Süfyanü's-Sevri şöyle dedi: "Onlara müttakiîer denildi çünkü onlar sakınılmayan (bazı) şeylerden sakındılar."
Meymun b. Mihran şöyle dedi: "Muttaki kötü huylu ortağın yapacağından daha şiddetli bir şekilde kendi nefsini hesaba çekendir.1'
imam Şafii şöyle der: "Şeylerin en azizi üçtür: Elindeki a rağmen cömert davranmak yalnızken haramlardan sakınmak ye kendisinden korkulan veya bir şey ümit edilen makam sahibinin yanında hakkı söylemek."
Cüneyd'e gözü haramdan sakınma eylemine ne ile yardımcı olunur diye soruldu: "ALLAH'ın seni görmesinin senin görmenden çok çok ileride olduğunu bilmenle" cevabını verdi.

(711) Kur'an-ı Kerim Zelzele 7-8
(712) Ibni Receb Camiu'l-Ulum ve'l-Hikem s. 138

Ahmed b. Hanbel şu şiiri okudu: "Zamanın birinde yalnız kalırsan deme:" "Yalnız kaldım. "Fakat üzerimde gözetici var" de." "Zannetme ki ALLAH senden bir an gafildir."

"Hiçbir gayb da ona gizli değildir."
Vaiz İbni Semmak da şöyle dedi:
"Ey günaha dalmış kişi utanmaz mısın?"
"Halbuki ALLAH sen yalnızken yanındadır."
"Sana müsamaha etmesi Rabbin konusunda seni aldatmasın."
"Ve günahlarını örtmesi seni şımartmasın."

îbni Semmak kardeşine şunları yazdı: "Emma ba'd; gizli halinde sığınağın açık halinde gözeticin olan ALLAH'a karşı takvalı olmasını sana tavsiye ederim. Her durumunda gecende ve gündüzünde ALLAH'ı aklından çıkarma. Sana olan yakınlığı ve üzerindeki gücü kadar ALLAHtan kork. Bil ki O'nun hükmü altından çıkıp başkasının hükmü altına giremezsin. O'nun mülkünden çıkıp başkasının mülküne de giremezsin. O'nun yasaklarından sakınmanı büyüt O'ndan olan korkunu çoğalt. Selam."

Seleften birisi kardeşine şunları yazdı: "Sana ALLAH'a karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Çünkü bu gizlediğin şeylerin en şereflisi açığa çıkardığın şeylerin en süsülüsüdür. Sakladığın şeylerin de en üstünüdür. ALLAH bu konuda bize de sana da yardımını esirgemesin. Bize ve sana bunun sevabını nasibetsin. Birisi şöyle dedi: "ALLAH bizi de seni de haram konusunda isteksiz kılsın. Yalnız başına kaldığında da harama isteksiz kılsın. ALLAH kendisini gördüğünü bildirsin ve ilahi korkusunu kalblerine yerleştirsin." (713).

Bu mana ile ilgili olarak Seyyid Kutub şunları yazar: "Takva... Kalbdeki hassasiyet şuurdaki şeffaflık yolun dikenlerine karşı devamlı korku ve sakınma duygusu... Hayat yolu... Ki rağbet ve şehvet dikenlerini tamah dikenlerini mal-i hülya dikenlerini yalancı ümit dikenlerini çekiyor. Kimin için bunları çekiyor? Yalancı ümit ve korkunun çağrısına dayanamayanlarla faydayı zararı birbirinden ayıramayanlar için... Ve onlarla çeşit çeşit dikenler..." (714).

(713) Camiu'l-Ulum ve"l-Hikerr> S.Î38-140-141
(714) Seyyid Kutub Fi Zılali'l-Kuf an 1/39

Kur'an-ı Kerim'de Takvanın Önemi ve Üstünlüğü:

Takvanın önemi dolayısıyla Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in İki yüz elliden fazla yerinde takvayı anmıştır. Hatta bazı ayetlerde iki üç defa zikretmiştir. Mesela:
"Ey iman edenler ALLAH'tan korkun (takva üzere olun) ve kişi yarın için ne gönderdiğine baksın. ALLAH'tan korkun çünkü ALLAH yaptıklarınızı haber almaktadır." (715).
"inanıp iyi işler yapanlara bundan böyle korundukları ve inanıp iyi işler yaptıkları sonra sakınıp inandıkları ve yine korunup iyilik ettikleri takdirde daha önce yediklerinden ötürü bir günah yoktur. ALLAH iyilik yapanları sever." (716).

Bunlar takvanın önemini yüceliğini derecesini takva ehlinin üstünlüğünü açık açık bildiren delillerdir. Yine bunlardan anlaşıldığına göre takva ehli olanlar dünya ve ahirette saadet ve kurtuluşa ehil olanlardır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

"Onlar ki iman ettiler ve korunurlardı. Dünya hayatında da ahirette de müjde onlara ALLAH'ın kelimeleri değişmez. İşte bu büyük kurtuluştur." (717)

"ALLAH yanında en üstün olanınız en çok korunanınızdır." (718)
Takva ehli ALLAH yanında en şerefli en üstün olanlardır. Eğer takvaya sahip değilseler en zenginler en güçlüler en hatırlılar en cesaretliler ALLAH katında üstünlüğe sahip değildirler
Cenab-ı Hakkın Özellikle Takva Ehline Bahşettiği Birçok Müjde ve İkramlardan Bazıları:

1- "Şüphesiz ALLAH korunanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir."" (719).
Muttaki desteklenmek yardım edilmek korunmak gözetil suretiyle beraberliği elde etmeye muvaffak olmuş kişidir. ALLAH kiminle beraberse o ne sapıtırne de bedbaht olur.

2- "Hayır kim sözünü yerine getirir ve korunursa şüphesiz Ali korunanları (takva ehlini) sever." (720).

(715) Kur'an-TKerim Haşr 18
(716) Kur'an-ı Kerim Maide 93
(717) Kur'an-t Kerim Yunus 63-64

(718) Kur"an-ı Kerim Hucurat 13
(719) Kur'an-ı Kerim Nahl 128
(720) Kur'an-ı Kerim Al-i Imran 76


''Şüphesiz ALLAH korunanları (müttakileri) sever." (721).
Allanın sevgisi müttakilere yöneliktir. ALLAH da kimi severse ona yeter onu korur ve onu hayra iletir

3- "Ey iman edenler ALLAH'tan korkar sanız O size iyi ile kötüyü ayırt edici bir anlayış verir kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. ALLAH büyük lütuf sahibidir." (722).
Muttaki hakkı batıldan ayırma özelliği kazanmakla müjdeleniyor ve bütün kötülüklerden kurtulması kolaylaştınlıyor.

4- "Kim ALLAH'tan korkarsa (takva üzere olursa) ALLAH ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rizıklandırır. Kim ALLAH'a güvenirse O ona yeter." (723).
Yani ALLAH muttaki kuluna her türlü sıkıntıdan mihnetten kurtuluş yolu yaratır ve ummadığı yerden helal rızık verir.

5- "Kim ALLAH'tan korkarsa ALLAH ona işinde bir kolaylık yaratır." (724). -

Takva sahibininin işleri kendisine kolaylaştırılır.

6- "ALLAH'tan korkun ALLAH size Öğretiyor." (725).
Takva sahibi faydalı ilmi ve sıhhatli anlayışı elde etme başarısına sahip kılınır. (726).

7- "ALLAH'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz" (727). Takva dünya ve ahirette kurtuluşa ermenin baş sebeplerindendir.

8- "ALLAH sadece korunanlardan kabul eder.""(728). ALLAH muttaki kulunun kavli ve fiili salih amellerini kabul eder. Sadaka ve diğer sa-lih ameller de böyledir.

9- "Kim ALLAH'tan kokar ve sabrederse şüphesiz ALLAH iyilik edenlerin ecrini zayi etmez." (729). Zaman uzasa da kişi takva ve. sabırla güzel ecir ve sevaba nail olur.

10- "Yanınıza azık alın çünkü azığın iyisi korunmadır." (730).

(721) Kur'an-ı Kerim Tevbe 4 .
(722) Kuran-ı Kerim Enfal 29
(723) Kur'an-ı Kerim Talak 2-3
(724) Kufan-ı Kerim Talak 4
(725) Kur'an-ı Kerim Bakara 282
(726) Daha fazla bilgi için bkz: Kurtubi el-Cami 2/406
(727) Kur"an-ı Kerim Bakara 189
(728) Kur'an-ı Kerim Maide 27
(729) Kur'an-ı Kerim Yusuf 90
(730) Kufan-ı Kerim Bakara 197

Müslüman dünya hayatından ahiret yolculuğuna çıkarken yanma alacağı en iyi azık takvadır.

11- "İyi bil ki ALLAH'ın velilerine korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar ki iman ettiler ve takvaya sarıldılar" (731). Takva ile ALLAH'ın dostluğuna erişilir. Kim ALLAH'ın takva ipine sarılırsa geleceğinde korku geçmişine pişmanlık ve esef yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak kaçırmış olduğu şeylerin yerine hayırlı şeyleri yaratır geleceğinde ise korkusuz kedersiz bir güvende yaşatır.

12- "Ey iman edenler ALLAH'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki ALLAH işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın." (732).
İşlerin düzelmesi ve günahların bağışlanıp kurtuluşa erilmesi takva iledir.

13- "İşte ahiret yurdu; onu yeryüzünde böbürlenmek ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere veririz. Sonuç sakınanlarındır." (733).
"Rabbinin katında ahiret ise korunanlara mahsustur." (734

ALLAH'ın Ahirette Müttakiler İçin Hazırladığı Nimetler:

1- "De ki: "Bunlardan daha iyisini size söyleyeyim mi? ALLAH'tan korkanlar için Rableri katında altlarından ırmaklar akan içinde sürekli kalacakları Cennetler tertemiz eşler ve ALLAH'ın rızası vardır. "ALLAH kulları görür." (735).
Cenab-ı Hak insanların nazarlarını geçici dünya lezzetlerinden daha hayırlı olan ve takva ehli için hazırladığı Cennet nimetlerine çevirtiyor. O cennetler ki altından ırmaklar akar ebedi nimetler pisliklerden uzak tertemiz zevceler var. Cenab-ı Hakkın vereceği bundan da büyük nimetler; ALLAH'ın rızasının kullarını kuşatması ve ebe-diyyen onlara gazab duymamasıdır.

2- "înkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Dolayısıyla onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa korunanlar kıyamet gününde onlardan üstündürler." (736).

(731) Kur'an-ı Kerim Yunus 62-63
(732) Kur"an-ı Kerim Ahzab 70-71
(733) Kur'an-ı Kerim Kasas 83
(734) Kur'an-ı Kerim Zuhruf 35
(735) Kur'an-ı Kerim Al-i Imran 15
(736) Kur'an-ı Kerim Bakara 212

Burada Önemli olan nokta takva ehli kıyamet gününde zillet ve alçaklık içinde bulunan kafirlerden üstte güvenli bir makamdadırlar.

3- "içinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. (Oraya girmeleri) Rabbinin üzerine aldığı kesin borçtur. Sonra korunanları kurtarırız ve zalimleri diz üstü çökmüş olarak bırakırız." (737).

4- "Korunanlar da Cennetlerde nimet içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleriyle safa sürerler. Rableri onları Cehennem azabından korumuştur." (738).

5- "Korunanlarsa güvenli bir makamdadır. Bahçelerde ve pınar başlarında ince ipekten ve parlak atlastan giysiler giyerek karşılıklı otururlar. Ayrıca onlarıiri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. orada güven içinde her meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tad-mazlar. ALLAH onları Cehennem azabından korumuştur" (739).

6- "Takva sahibleri içinde başarı ödülü vardır; bahçeler bağlar göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar dolu dolu kadehler orada ne boş söz ne de yalan işitmezler. Rabbinden bir karşılık yeterli bir bağış olarak." (740).

7- "Takva sahibleri Cennetlerde ırmakların kenarındadır. Güçlü sultanın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar." (741)

8- "Cennette takva ehline yaklaştırılmiştır uzak değildir." (742).
Bu ayetler ve* başka ayetler Cenab-ı Hakkın müttakiler için Cennetlerde aklın bilemiyeceği nimetlerden ne çok çeşit nimet hazırladığını açıklamaktadır. Devamlı güven içinde olmak korkudan kederden uzak sedirler üzerinde karşılıklı kardeşler olarak ikamet etmek bu nimetlerdendir.
Takva hakkında çok ayet vardır. Bu ayetlerden bir kısmında takva Lafza-i Celale izafe edilir^ bir kısmında da başkasına izafe edilir. Lafza-i Celal'e izafe edilenlerden bir kaç tanesi şunlardır:
"ALLAH'tan korkun ve O'nun huzuruna toplanacağınızı bilin."
(743).
(737) Kur'an-ı Kerim Meryem 71-72
(738) Kur'an-ı Kerim Tur 17-18 (739)"Kuran-ı Kerim Duhan 51-56
(740) Kur'an-ı Kerim Nsbe\ 31-36
(741) Kur'an-ı Kerim Kamer 54-55
(742) Kufan-ı Kerim Kaf 31
(743) Kuran-ı Kerim Bakara 203
Alıntı ile Cevapla

Okunmamış 24 Temmuz 2015, 21:40   #2
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart Yanıt: Takva

"Yolda yanınıza azık dün çünkü azığın en iyisi takvadır. Ey akıl sahipleri Benden korunun." (744)
"Ey iman edenler ALLAH'tan korkun ve O'nun elçisine inanın ki size rahmetinden iki pay versin." (745).
Takva Cenab-ı Hakka izafe edildiği zaman mana O'nun gazabından ve azabından korkun sakının korunun manalarına gelir ki O kendisinden en çok korkulması gerekendir. Dünyevi ve uhrevi gazabı ve cezası

takvasızkktan kaynaklanır. Bunun için şöyle buyurur;
"ALLAH sizi kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den sakındırır." (746).
"Takva ehli de mağfiret ehli de O'dur." (747).*
Sübhan olan ALLAH kendisinden korkulmaya en çok layık olandır. Kullarının kalbinde ululanmaya en çok layık olan da odur. Bu suretle onlar Cenab-ı Hakka kulluk ederler. Çünkü O yüceltilmeye büyüklük sıfatlarına ve azamete layıktır. Yakalama gücü sıkıntının en şiddetlisini verme yetkisi O'na aittir. (748).
Takva kıyamet günü ve Cehennem gibi ALLAH'tan başka şeylere de izafe edilir. Kıyamet gününe izafe edildiği ayetlerden:

"Şu günden sakının kî o gün hepiniz ALLAH'a döndürüleceksiniz." (749).
"Şu günden sakının ki kimse kimsenin cezasını çekmez." (750). Cehenneme izafe edildiği ayetlerden:
"Yakıtı insanlar ve taşlar olan inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının." (751).
"Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının." (752).

(744) Kuran
(745) Kuran
(746) Kur'an
(747) Kuran
(748) Camiu
(749) Kur'an
(750) Kur'an (751)
(752) Kuran-Kerim Bakara 197 â–*ı Kerim Hadid 28 â–*ı Kerim Al-i Imran 28-30 ı Kerim Müddessir 56 I-Ulum ve'l-Hikem s.137 ı Kerim Bakara 281 t Kerim Bakara 48-123 ı Kerim Bakara 24 ı Kerim Al-i Imran

Sünnette Takvanın Önemi ve Fazileti:


Rasulullah (s.a.v.) takvayı çok emreder hutbe ve tavsiyelerine takva ile başlar yeri geldikçe Ashabını buna teşvik ederdi. Bu da takvanın Önemini gösterir. Takva bütün hayrın toplamıdır dünya ve ahiret saadetinin ve kurtuluşunun merkezidir. Nasıl olmasın ki Cenab-ı Hak inayetini takva üzerinde yoğunlaştırmıştır. Amellerde İhlasın gereği olmuştur. Öncekilerin ve sonrakilerin dünya ve ahiret saadeti de takvaya bağlıdır. Takvanın önemini ve neden sakınılması gerektiğini bildiren bazı hadisleri buraya alıyoruz ki müslüman bu konuda

1- Ebu Hüreyre (r.a.) deri: "Rasulullah'a (s.a.v.): -İnsanların en keremli (şereflijsi kimdir? diye soruldu.
- "ALLAH katında onların en keremlisi en fazla takvalı olanlarıdır" buyurdu.
- Bunu sormuyoruz dediler.
-. "İnsanların en şereflisi ALLAH'ın peygamberi Yusuf tur ki o peygamber (Yakub) un oğlu Peygamber (İshak) m oğlu ALLAH'ın dostu (İbrahim) in oğludur" buyurdu.
- Bundan da sormuyoruz dediler.
- "Bana Arabın aslını mı soruyorsunuz?" buyurdu.
- Evet dediler.
- "Dinde derin anlayış ve bilgiye sahip olursanız cahiliyyet döneminde hayırlı olanlarınız İslam döneminde de hayırlılarmızdır." (753) I I

2- Büreyde (r.a.) den: "Rasulü Ekrem (s.a.v.) bir orduya veya bir ^müfrezeye kumandan tayin ettiği zaman özellikle yakınlarına karşı tutumunda takva ile davranmasını ve maiyetindekilere hayırla muamele etmesini tavsiye ederdi. Sonra ona şöyle buyururdu:
"ALLAH'ın ismiyle ALLAH'ın yolunda gaza edin. ALLAH'ı inkar edenlerle savaşın. Gaza edin zulmetmeyin ağız kulak burun kes-meyin çocuk ve kadınları (savaşa katılmadıkları takdirde) öldürmeyin..." (754).
(753) Buhari Tefsir lekad kane fi yusufe ve ıhvefihi. Fethu'1-Bari 8/362 no: 4689. Müsilm Fedaii min fedaili yusuf 4/1846 no: 2378
(754) Müslim Cihad ve Siyer no: 1731

3- Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a.) den: "Rasulullah'ı (s.a.v) şöyle buyururken işittim:
"ALLAH takva sahibi zengin kendini ibadete veren kulu sever." (755).

4- Numan b. Beşir (r.a.) den: "Babam malından bir kısmını bana bağışladı. Annem Amre binti Revaha:
-Rasulullah'ı (s.a.v.) buna şahid tutmadıkça bu bağışa razı olmuyorum dedi. Babam bana verilen bağışa şahidlik etmesi için Rasulullah'a (s.a.v.) gitti Rasulullah (s.a.v.) ona:
- "Bu bağışı bütün çocuklarına da yaptın mı?" diye sordu. Babam:

- Hayır deyince:
- "ALLAH'tan korkun ve evlatlarınız hakkında adaletli davra buyurdu. .(756).

5- Ebu Necih Irbadb. Sariyye (r.a.) den: "Rasulullah (s.a.v.) bize öyle etkili bir vaaz yaptı ki onun tesiriyle gözler sel gibi yaş akıttı kal-bler korkudan titredi. Biz:

Ya RasulALLAH bu sanki dünya hayatına veda eden birinin vaazına benziyor; bize tavsiyede bulun dedik. Rasulü Ekrem (s.a.v.) şu tavsiyeyi yaptı:
"Size ALLAH'ın (emir ve yasakları konusunda) takvayı tavsiye ediyorum: Bir de başınıza Habeşli bir köle de geçse (Şer'i Şerifle amil olmak şartıyla) dinleyip itaat etmeyi tavsiye ediyorum- Çünkü sizden kim hayatta kalırsa çok anlaşmazlıklar görecek. Benim sünnetime ve hidayet rehberi olan halifelerimin sünnetine sarılınız ve onlara sımsıkı bağlanınız. Sonradan uydurulan işlerden de sakınınız çünkü her bid'at sapıklıktır." (757).

(755) Müslim Zühd ve Rekaik 4/2277 no: 2965
(756) Müslim Hibat kerahiyyetü tafdili ba'zı'l-evlad fi'l-hibe 3/1242 no: 16? bari Hibe ei-lshad ale'l-hibe.
(757) Ahmed b. Hanbel 4/134. Ebu Davud Niyet Lüzumu'l-Cemaa no: 4607. Tirmtzi İlim 1& no: 2678. Tirmizi hasen sahih olduğunu söylemişti

6- Ebu Ümame Sadâ b. Aclen el-Bahili (r.a.) den: "Rasulullah (s.a.v.) in veda haccında şu hutbesini işittim:
"ALLAH'tan korkunuz beş vakit namazınızı kılımız Ramazan ayı orucunuzu tutunuz mallarınızın zekatını veriniz (müslüman) idarecilerinize itaat ediniz; (bu suretle rahatça) Rabbinizin Cennetine giriniz." (758).
Bunlar takvanın önemini gösteren hadislerden sadece bir kaçıdır.
Sakınılması Gereken Şeyler:
Rasulü Ekrem (s.a.v.) Müslümanm titizlikle sakınması gereken bir takım işleri bildirmiştir.
Bunlar:

1- Şüpheli Şeylerden Sakınmak:

Ebu Abdillah b. Beşir (r.anhüma) dan: "Rasulullah (s.a.v.) in şöyle buyurduğunu işittim:
"Helal de bellidir haram da bellidir. Ama bu ikisinin'arasında hükmü şüpheli işler vardır. Kim şüpheli işlerden sakınırsa dinini de namusunu da temize çıkarmış olur. Kim de şüpheli şeyleri işleme durumuna düşerse o bir koruluğun etrafında koyunlarını güden bir çoban gibidir ki (koyunlarının o koruya) dalma ihtimali vardır. Biliniz ki her sultanın korusu vardır. Biliniz ki ALLAH'ın korusu da haramlarıdır. Biliniz ki vücutta bir et parçası vardır bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur bu et parçası bozulursa bütün vücut bozulur. Biliniz ki bu et parçası kalbur." (759).

Bu hadisteki örnek: "Kim şüpheli işlerden sakınırsa dinini de namusunu da temize çıkarmış olur.." cümlesidir.
(758) Ahmed b. Hanbel 5/251. Tirmizi sâlat no: 616 hasen sahihtir demiştir. Ha kim 1/9 3B2. Hakim Müslim şartına göre sahihtir demiştir. Zehebi de bunu kabul etmiştir.
(759) Buhari îman fadlu men istebrae ii dinihi. Fethu'l-Bari 1/126. Müslim Müsakat ahzü'l-halal ve terkü'ş-şübühat 3/1219

2- Cehennemden Sakınmak:

Adiyy b. Hatem (r.a.) den: "Rasulullah (s.a.v) cehennemden bahsetti yüzünü geri çekti ve cehennemden ALLAH'a sığındı. Sonra tekrar cehennemden bahsettiyüzünü geri çekti ve ALLAH'a sığındı sonra da
şöyle buyurdu:
"Yarım hurma (sadaka vermek) ile de olsa cehennemden sakınınız. Kim verecek bir şey bulamazsa iyi sözle gönül alsın." (760)

3- Zulüm ve Cimrilikten Sakınmak:

Cabir b. Abdillah (r.a.) den: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Zulümden (haksızlıktan) sakınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar oluşturur. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekilerin helak olmasına sebep oldu. Cimrilikleri onları kanlarını akıtmaya ve mahremiyetlerini ihlal etmeye şevketti" (761)

4- Mazlumun Bedduasından Sakınmak:
îbni Abbas (r. anhüma) dan: "Rasulullah (s.a.v.) Muaz'ı Yem gönderirken şu tavsiyede bulundu:
"...Mazlumun bedduasından sakın çünkü onun bedduası ile ALLAH arasında perde yoktur." (762).
Alıntı ile Cevapla

Okunmamış 24 Temmuz 2015, 21:41   #3
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart Yanıt: Takva

5- Kadınlardan ve Dünyadan Sakınmak:
Ebu Said el-Hudri (r.a.) den: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Şüphesiz dünya tatlı yeşildir. Şüphesiz ALLAH sizi dünyaya halife kılmıştır ama ne yapacaksınız diye bakar. Bu durumda dünyadan korunun kadınlardan da korunun. Çünkü Beni İsrail'in ilk fitnesi kadınlardan idi." (763).

6- Ebu Hüreyre (r.a.) den: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"İki lanetçiden sakının: İnsanların yollarına veya gölgelerine
def-i hacet edenlerden." (764).
(760) Buhari Rikak sıfatü'l-cenneti ve'n-nar. Fethu'l-Barİ 11/417. Müslim Ze kat el-hassü ales-sadaka velev bi şıkkı temratin 2/704
(761) Müslim Birrve's-Sıla.tahrimü'z-zulm 4/1996 no: 2578
(762) Buhari Mezalim el-hazer min daVeti'l-mazlum. Fethu'l-Bari 5/100-101. Müslim İman ed-dua ile'ş-şehade ve şeraii'l-islam 1/50
(763) Müslim Zikir DuaveTevbe ekseru ehli'l-cenneti'l-fukara ve ekseru ehli'n-nar en-nisa 4/2098
(764) Müslim Taharet en-nehyü ani't-tehalli fit-turuki ve'z-zilal 1/226

7- Haramlardan Sakınmak:

Ebu Hüreyre (r.a.) den: Rasulullah (s.a.v.):
"Kim şu kelimeleri benden alıp onlarla amel eder veya onlarla amel edecek kişiye öğretir?" diye sordu.
-Ben ey ALLAH'ın Rasulü! dedim. Elimi tuttu ve beş kelimeyi saydı:

1- "Haramlardan sakın ki insanların en abidi olasın.

2- ALLAH'ın senin için takdir ettiğine razı ol ki insanların en zengini olasın.

3- Komşuna iyilik etki güvenilir kişi olasın. (Mü'min olasın).

4- Kendin için istediğini insanlar için de iste ki müslüman olasın.

5- Çok gülme ki çok gülmek kalbi öldürür." (765).
Bu hadisler ve diğerleri müslümamn sakınması ve uzak durması gereken hususları açıklamaktadır. Çünkü bunlarda belirtilen hususlarda hiçte iç açıcı olmayan neticeler vardır. Her akıllı kişinin ALLAH'ın gözetiminde olduğunu ALLAH'ın katında takvaya sarılması gerektiğini O'nunemirlerini yapıp itaat etmesi gazabını çekecek işlerden de uzaklaşmasının lazım olduğunu gözden uzak tutmaması gerekir. Ancak kurtuluş böyle elde edilebilir. Takvanın önemini ve faziletini Rasulullah (s.a.v.) in dualarından ondan bahsetmesinden de anlıyoruz tşte örnekler:


a) îbni Mes'ud (r.a.) den: Rasulullah (s.a.v) şöyle dua ederdi:
"ALLAH'ım senden hidayet takva iffet ve müstağnilik istiyorum." (766).

b) Zeyd b. Erkam (r.a.) den: "Size Rasulullah (s.a.v) in söylediğinden başkasım söylemiyorum. O şöyle dua ederdi:
"ALLAH'ım acizlikten tembellikten korkaklıktan cimrilikten düşkün ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım ALLAH'ım nefsime takvasını ver ve onu temizle ki onu temizleyeceklerin en hayırlısı sensin ve sen onun velisi ve mevlasısın. ALLAH'ım fayda vermeyen ilimden huşu duymayan kalbtendoymayan nefisten kendisine uyulmayan çağrıdan sana sığınırım."" (767).

(765) Ahmed b. Hanbel 2/310. Tirmizi Zühd men itteka'l-meharim 4/551 no: 2305. Elbani Sahihu'l-Camii's-Sağir no: 99
(766) Müslim Zikir Dua ve Tevbe et-îeavvüz min şerri maamile 4/2087
(767) Aynı kaynak 4/2088


Takvanın Yeri:

Takvanın önemi ve fazileti belli olduktan sonra şimdi de ta nerede bulunur ve yeri neresidir onu araştıralım.
Kitab ve sünnete ait delillerde görüyoruz ki takvanın yeri kalb-tir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur:
"Kim ALLAH'ın nişanlarına saygı gösterirse şüphesiz bu kalble-rin takvasındandır." (768)


1- Ebu Hüreyre (r.a.) den: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Müslüman müslümamn kardeşidir; ona zulmetmez onu zillete düşürüp küçümsemez. Takva şuradadır. (Rasulullah bunu söylerken üç defa mübarek göğüslerine işaret ettiler) Müslümamn müslüman kardeşini küçümsemesi şer olarak ona yeter. Müslümamn her şeyi müslümana haramdır; kanı malınamusu..." (769).

2- Ebu Zer (r.a.) den: Kudsi hadisin bir kısmında şöyle buyuru-lur:
"Öncekileriniz sonrakileriniz insanlarınız cinleriniz sizden kalbi en takvalı birinizin hali üzere olsalar bu Benim mülkümden hiç bir şeyi artırmaz." (770)

3- Ebu Hüreyre (r.a.) den: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Şüphesiz ALLAH sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalblerinize ve amellerinize bakar." (771).
Bu deliller de gösteriyor ki takvanın yeri ve Cenab-ı Hakkın na-zargahı kalbtir. Kalb takvada temeldir. Bu konuda îbni Receb el-Hanbeli: "Öncekilerinizsonrakileriniz insanlarınız ve cinleriniz sizden kalbi en takvalı birinizin hali üzere olsalar bu Benim mülkümden hiçbir şeyi artırmaz." Kudsi hadisini açıklarken şöyle der: "Bu söz de delalet ediyor ki takvada da fücurda da asıl olan kalbtir. Kalb iyi olur ve takvalı bulunursa organlar da iyi olur. Kalb gü nahkar olursa organlar da günahkarlar olur. Nitekim Rasulullah (s.a.v.) "Takva buradadır" diye göğsünü işaret ederken bunu belirtmiştir... Takvanın aslı kalbde ise bu demektir ki onun künhünü ancak ALLAH bilir." (772).


(768) Kur"an-ı Kerim Hac 32
(769) Müslim Birr ve's-Sıla ve'l-Edeb tahrimuzulmi'l-müslim 4/1986
(770) Aynı kaynak 4/1994-1995
(771) Müslim Birr Sıla ve Edeb tahrimu zulmi'l-müslım 4/1987

Bunun için müslüman kalbini de kalıbını da düzeltmelidir îsyana sebep olan her zararlı hareketten kaçınmalıdır. ALLAHı daima anmah ve şükretmelidir. ibadete sarılmalı kendisini hak üzere sabit kılmasını ALLAH'tan istemelidir. Çünkü kalbler Rahmanın iki parmağı arasındadır onları dilediği gibi çevirir.
Ancak şu noktaya iyi dikkat etmelidir: Takva kalbtedir diye orada saklı örtülü kalıpta organlara tesir etmez dememelidir. Aksine kalbteki takva organlarda etkisini apaçık göstermelidir. Yukarıda Numan b. Beşir (r.a.) den rivayet edilen:

"Biliniz ki vücutta bir et parçası vardır; o düzeldiği zaman bütün vücut düzelir o bozulduğu zaman bütün vücut bozulur. Biliniz ki o kalbur" mealindeki hadiste buna delalet etmektedir.
Bu suretle takva kalbtedir vücutta ve organlarda onun etkisini göstermeye gerek yoktur diyenlerin ne kadar yanlış düşündükleri anlaşılmaktadır. ALLAH ıslah etsin dini konularda tembel ve umursamaz bazı kişiler sen kötülüklerden birine karşı çıktıkça o daha açık bir günahı işlemeye çalışır mesela kibirlenir sakalını keser oyun havaları ve kadın sesinden şarkılar dinler kadın ise tesettüre riayet etmez açık saçık sokağa çıkar v.s.
Birisi ona bu hareketinin caiz olmadığını delilleriyle isbat etse o yine de "Benim kalbim temizdir" veya "Sen kalbe bak kalbe" der. Belki Rasulullah (s.a.v.) in "Takva buradadır" buyurarak kalbini işaret etmesini delil olarak göstermeye kalkar. Evet bu bir gerçektir. Kalb gerçekten takvanın mahallidir. Ancak Rasulü Ekrem bu işareti yaparken kalbin maddesine değil manasına işaret etmiştir. Bu şahıs ise hak olan bir mefhumu kendi batılına dayanak olarak kullanmaktadır. Halbuki Rasulü Ekrem (s.a.v.):
"ALLAH sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin kalblerinize ve amellerinize bakar" buyurmuştur.
Yukarıdaki şahsın iddiası bir kaç yönden reddedilir:
1- Sen açık ve sahih nassın bulunduğu bir sakıncalı işi işledin.

2- Rasulullah (s.a.v.) in hakkında korkutucu tehdidi bulunan bir tehlikeye kendini attın.

(772) Camiu'l-Ufum s. 200-292

3- Senin kısacık olarak ileri sürdüğün delil olarak gösterdiğin hadisi açıklayan Numan b. Beşir'den rivayet edilen hadisi de göz ardı ettin ki bu hadiste Rasulü Ekrem:
"Biliniz ki vücutta bir et parçası var; o düzelirse bütün ceset düzelir..." buyurmaktadır.
Kibirli çalımlı yürüme yanında sakalı tıraş etmek şarkı dinlemek kadının yüzünü ve vücudunu açması konularında da aynı sorular sorulup cevaplar alınabilir.
Sapıtan müslümanları hidayete erdirmesini ALLAHtan niyaz ediyorum. Çünkü O kendisinden istekte bulunulanların en hayırlısıdır.
Bu meselenin açıklamasında denilir ki kalbteki takva cesetteki ruh gibidir. Ruh görülmez. Çünkü Allanın

emirlerinden bir emirdir. Ancak onun etkileri görülür. Mesela yeşil bir ağaç görsen dallarının sallandığına olgun meyvelerinin bulunduğuna şahit olsanonun diri canlı olduğuna dair ALLAH adına yemin etmen caiz olur. Halbuki sen onun ruhunu görmüyorsun. Kuru bir hurma kütüğü veya kuruyup kırılmış bir dal parçası gördüğünde de onun ölü olduğunu söyleyebilirsin; buna yemin edebilirsin. Ağacın diri dal parçasının kuru olduğuna yemin ederken birinin ruhunu gördüğün ötekinin de ruhunu göremediğin için yemin etmiş olmuyorsun. Ancak bu yemini ruhun eserini gördüğün veya göremediğin için yapıyorsun. Takva da böyledir. Onun da takvah kişide eserleri ve görüntüleri vardır. îman da buna benzer. İşte bunun için Rasulullah (s.a.v.):

"Üç haslet vardır ki bunlar kimde olursa o imanın tadını takmış olur" buyuruyor. (773).

Cenab-ı Hak da şerefli kitabında takva ehlini şöyle vasıflandırıyor:

"Rabbinizden bir bağışa ve genişliğe göklerle yer arası kadar olan müttakiler için hazırlanmış bulunan Cennete koşun. O müttakiler bollukta ve darlıkta ALLAH için harcarlar öfkelerini yutarlar insanları affederler. Allak da güzel davrananları sever. Onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman ALLAH'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da ALLAH'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıklarına da bile bile ısrar etmezler." (774)

(773) Buhari İman halavetü'l-lman. Müslim İman hısalün men ıttesafe bihin ve cede halavete'l-iman bkz: Ellü'lüü ve'l-Mercan fimal-tefeka aleyhi'ş-şeylan 1/9 hadis no: 26
(774) Kur'an-ı Kerim Al-I Imran 133-135

"Felaha ulaştı o müminler ki onlar namazlarında saygılıdırlar. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar zekatı verirler ve onlar ırzlarını korurlar ancak eşleri yahut ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç (bunlarla ilişkilerinden dolayı da) bunlar kınanmazlar. Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa işte onlar haddi aşanlardır. Ve o mü'minler emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler. Onlar namazlarını (vakitlerinde kılarak) korurlar. İşte varis olacaklar onlardır." (775).

Burada günahkarın "Takva kalbtedir" gerçeğine sığınmasının yersizliği anlaşılmaktadır. Bu gerçek ne yazık ki bazılarınca batılda kullanılmaktadır. Bu kullanış hem akla hem de Şeriatin temel prensiplerine aykırıdır.
Takvayı Tavsiye Konusunda Sahabenin ve Selef-i Salihinin Sözleri: '
Takva müslümamn müslüman kardeşine yapacağı en büyük ve en değerli tavsiyedir. Nasıl olmasın ki bu öncekilere ve sonrakilere ALLAHın tavsiyesidir. Bu aynı zamanda bir çok hadisi şerifte de görüldüğü gibi Rasulü Ekrem (s.a.v.) in de tavsiyesidir. Nitekim yukarıda Rasulullah'ın Veda Haccında Ashabına yaptığı tavsiye buna örnektir
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
takva

Seçenekler
Stil


Saat: 11:25

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,