ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgisi Din Ve Maneviyat > Dua Bölümü

Dua Bölümü Dualarımız


Altın Madeni Dua Nadü Ali Duası Ve Azimeti

Dualarımız


Altın Madeni Dua Nadü Ali Duası Ve Azimeti

ForumSevgisi Din Ve Maneviyat Kategorisinde ve Dua Bölümü Forumunda Bulunan Altın Madeni Dua Nadü Ali Duası Ve Azimeti Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Altın Madeni Dua Nadü Ali Duası Ve Azimeti Altın Madeni Dua Nadü Ali Duası Ve Azimeti Nadü Ali Duasını, okuyan ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 27 Ekim 2014, 23:22   #1
Durumu:
Çevrimdışı
DeFNe
Aşk kusursuz bir cinayettir
DeFNe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Olu Gibi
Üyelik tarihi: 26 Ekim 2014
Mesajlar: 575
Konular: 425
Beğenilen: 93
Beğendiği: 64
www.forumsevgisi.com
Oku Altın Madeni Dua Nadü Ali Duası Ve Azimeti

Altın Madeni Dua Nadü Ali Duası Ve Azimeti

Altın Madeni Dua Nadü Ali Duası Ve Azimeti

Nadü Ali Duasını, okuyan bir çok kimseler muhtelif sıkıntı ve felaketlerden kurtulmuşlar Bizzat tecrübe edilmişNadü Ali Duasını hergün12 defa okumak ve azimetini 3 defa

okumak gerekir, nübüvet ve vilayet ruhaniyetlerini ALLAH INizniyle yetişir ve yardım ederler bir hacetin olması için 45 veya 72 kere okumak gerekir

Dilek,hacet konuları,Bilgi artışı,ezber,Zenginlik,Allah'ın gaybı Hazineleri ulaşmak ve Bereket için Okudunduğundan Hz Ali'ye ait olan, Nadü Ali duasının altın madeni nam-ı diğer kırmızı altın olduğu söyleniyor

Nadü Ali Duası (kısa hali)

Bismillahirahmanirahim

Nadü aleyye müzhirel acayib tecidhü avnen leke finnevayib li külli hemin ve gammin seyen celi (biazametike ya Allah) bi nübüvvetike ya Muhammed bi velayetike ya Ali

Nadü Ali Duası'nın Azimeti

Bismillahirrahmanirrahim İlahi samedi min indike mededi ve aleyke mutemedi iyyake na'büdu iyyake nestaiyn

Nadü Aliyyen muzhirel acayip elleri tecüthü el esmaül hüsna ve sıfatihi ve hüve ala külli şey'in KadirAzrail semian mutian bi hakkı hazel esmaül a'zam en takada lena hacatüna külliha bi hakkı HA,Ha,Ha_Hû,Hû,Hû Tecüthü avnenleke finnevayip ellezi küllü şey'in bi kudretihi ve galebe takviyyetihi ya Rahman ya şemayilSemian muti'an bi Hakkı hazel esmaül aziymEn takada lena hacetüna kulleha bi hakkı kuhuvallahü ahadKüllü hemmin ve gammin seyencelillezi hüvel hayyüm kayyümYuhyil mevtaBakademis semavati vel aradeynYa kamerali semian mutian bi hakkı hazel esmaül azamEn takada lena hacatüana külüha bi hakkı Ha-mim-Ayın-Sin Kaaf Binübüvvetike ya Muhammed(3kere)Bi velayetike ya Ali(3kere)ellezi La ilahe illa hüverrahmanirrahimHüvel melaiketi külli şey'in adlehu ya bertayil semian mutian bi hakkı hazihil esmaül azamEn takada lena hacatüna külleha bi sıfatihi ve ehfazna min afatüd dünya vel ahireti bi rahmetike ya erhamerrahimiyn

Nadü Ali Duası (uzun hali)

Bismillahirrahmanirrahim

Nâdi Aliyyen mazharal acâibi tecidhû avnen leke

fin nevêibi küllü hemmin ve ğammin ilallâhi hâcetî

ve aleyhi muavvelî küllemâ rameytü mütegâdî fillâhi

yedullâhi veliyyullâhi lî ed-ûke külle hemmin ve ğammin

seyencelî bi azametike yâ Allâhu bi Nübüvvetike yâ Muhammedü bi vilâyetike yâ Aliyyü , yâ Aliyyü , yâ Aliyyü,

edriknî bi Haggi lutfikel hafiyyi Allâhu Ekber, Allâhu Ekber,Allâhu Ekber, ene min şerri eğdâ-ike berî-ün ,berî-ün

Allâhu Samedî bi haggi iyyake nağbüdü ve iyyâke nesteîn, yâ ebel-Ğaysi eğisnî yâ Aliyyü edriknî,yâ Gâhiral aduvvi

ve yâ vâliyel veliyyi yâ mazharal acâibi ,yâ Murtedâ Aliyy yâGahharu tegahherte bil-gahri vel-gaheru fî gahri

gahurike yâ gahheru yâ zel-batşiş şedîdi entel gâhirul

Cebbârul mühlikül müntegimul gaviyy ellezî lâ yutâgu

intigâmuhû ,ve üfevvidü emrî ilallâhi innallâhe basîrun

bil-ibâdi ve ilâhiküm ilâhun vâhid,Lâ ilâhe illâ hüverrahmâ

nurrahîmu hasbiyallâhu ve niğmel vekîl, niğmel mevlâ ve niğmen nasîr, yâ ğıyâsel müsteğîsîne eğisnî, yâ erhamel mesâkînu irhemnî ,yâ Aliyyü edriknî,yâ Aliyyü edriknî

bi rahmetike ve mennike ve cûdike yâ erhamerrâhimîn

Anlamı:

çağır ali'yi ki üstün sıfatlar sahibidir eğer çağırırsanonu kendine yardımcı olarak bulursun benim alllah'a bir hacetim var ve onasırtımı dayadım seni çağırıyorum ey ali! bütün hüzünlerim ve gamlarım yokolsun diye senin azametine and veriyorum ey allahım senin peygamberliğine andveriyorum ey muhammed senin velayetine and veriyorum ya ali, ya ali, ya ali!bana yardım et gizli lütfunun hakkı için allahu ekber, ben düşmanlarındanuzağım allah'a güveniyorum, ondan yardım diliyorum"ıyyake ne budu veiyyake nestein" hakkı içiney yardımın babası bana yardım et ey hasan vehüseyin'in babası bana yardım et ey allah'ın kılıcı bana yardım et eyallah'ın kapısı bana yardım et ey allah'ın hücceti bana yardım et ey allah'ınvelisi bana ayardım et gizli lütfunun hakkı için ey şiddetin sahibi senşiddet ile şiddetlendin ve şitted senin şiddetini şiddetindendir ey şiddetsahibi ey düşmanlara şiddetli olan ve dostlara dost olan ey üstün sıfatlarsahibi ey aliyyel murtaza bana isyan edenlere allah'ın okunu attın ve allah'ınöldürücü kılıcı ile öldürdün işlerimi allah'a havale ediyorum allah kullarınıgözetendir ve allah tek ilahtır, ondan başka ilah yoktur allah peygambere veehl-i beyt'ine salat göndersin hamd alemlerin rabbi olan allah'a mahsustur

Nadü Ali Duasının Havvası:

1-Bir kimse düşmanlar arasında kalsa yerden bir avuç toprakalıp 7 defa okuyup toprağı onlara saçsa onlar ona zarar veremez

2-Bir kişinin birdüşmandan korkusu olsa günde 72 defa okuya, düşmandan ALLAHIN izniyle eminolur ve düşmanı perişan olur

3-bir kimseye sihiretseler kuyudan aldığı su üzerine 7 kere okuya o su ile gusül ede ve hem içesihir bozulur

4-bir kişiye zehiriçirseler misk ve zafiran ile yazıp-vefki yazılacak-yağmur suyu ile ezipiçirsinler kurtulur

5-bir kimse hastaolsa yağmur suyuna 70 kere okuyup içirsinler gusül yaptırsınlar şifa bulur

6-bir kimse birmüşküle yahut bir sıkıntıya uğrasa tam niyetle 1000 kere okuya müşkülü halolur

7-bir kimse bir büyükmevkideki şahıstan korksa yüzüne 3 defa okumalı

8-bir kimseyi bir mühim işi için gönderirken kulağına 3 kereokumalı

9-cuma gününün ilksaatinde-zühre saatinde- 1 de 8 defa okuyup kendine üflese herkez onu sevmeyebaşlar

10-bir kimse töhltında kalsa her sabah 72 defa okumalı

11-uyku uyuyamıyankimse cuma namazından evvel halis niyet ile 5 defa okusa o sıkıntısı yok olurrahat uyur

12-sırlara ulaşmakisteyen,sabah vakti kimse ile konuşmadan 91 kere okusun

13-iyi bir mevkiyeulaşmak için günde 500 defa okusun

14-düşmanı muti etmekiçin günde 118 kere okua 70 gün devam ede

15-düşmanın dilinibağlamak ve gözüne görünmemek için iyi bir vakitte 70 kere okuya

16-düşman vehasetcilerin dillerini bağlamak için on gün seher vakti 10 kere okuya


17- ilim öğrenmekiçin günde 24 kere okur

18-dertlere derman vehastalıkları iyileştirmek için on gün günde 70 kere okunur

19-dil ve gözdeğmesinden zarara girmemek için 3 gün günde 20 kere okunacak

20-gizli bir şeyibulmak için her gün 70 kere okunacak

21-Hz Resulullahefendimizi rüyada görmek için bir tenha yerde 3 bin defa okunur,-böyle okunursaHz,Aliyi veya başkabir din büyüğünü de görebilirsiniz- niyetinize bağlı

22-bağlı kapılarıaçmak ve müşkülleri hal için darlıktan kurtulmak için günde 700 defa okuyun,çokkısa zamanda derdiniz kalmaz

23-kapalı yerdenkurtulmak için 7 gün 60 defa okuyun

24-düşmanı malupetmek veya şerrinden emin olmak için 70 gün günde 78 defa okunur

25-düşmanı def içinsekiz gün 70 defa okunur

26-ilim tahsili için hergün öğle namazından sonra 70 defaokunur

27-devleti ziyadeolmak için hergün 10 defa okuya

28-bir yeri fethetmekiçin beş gün gün doğarken başlamak üzere 400 defa okunur

29-beyler katındamakbul ve mertebesi yüce olmak için altı gün günde 100 defa okunur

30-saadete erişmekiçin 16 gün günde 100 defa okunur

31-halk arasında iyiolmak için günde 10 defa okunur

32-düşmanlarınıbirbirine düşürmek için yirmi gün günde 20 defa okunur

33-düşmanı yerindendef için otuz gün günde 30 defa okunur

34-düşmanları işindeihtilaf bırakmak için 30 gün günde 30 defa okunur

35-korkulardan eminolmak için ve halk arasında heybetli olmak için 20 gün günde 50 defa okunur

36-hasetler için beşgün günde 100 defa okunur

37-düşman hilesindenemin olmak için on gün günde 1000 kere okunur

38-düşmanı perişanhasetcileri mahcup etmek için altı gün günde 100 defa okunur

39-bir kimse her günokusa büyüden sihirden korunur

40-günde 20 defaokuyan tüm fitnelerden emin olur


Nadü Ali Duası'nınFazileti:

imamı ali bin musarıza hz leri buyururkinadü ali,de 72 harf vardır

hassası dahi 72 dir, bu 72 harfte 43 nokta vardır, harflereeklenirse

115 olur, kur,anın dahi sureleri 155 dir, zira fatiha hemevvel ve hem

sondurmekki ve medeni,dir nüzulu iki defadır batınında190 harf vardır

onda dahi nicehavaslar vardır bu 72 harfin adedi --4295--dir

hz ali buyurur hermurat için bu adedi miktarınca okunsa muradı tez olur

*düşmanlarından korkusu olan kişi günde 72 kez okursakorkusundan emin olur

*bir kimsiye büyüyapıluırsa bir kuyudan su alır ve o suya 7 kez bu dua okunur o suyla gusülabdesti alıp içerse büyü bozulur

*zorluğa düşmüş kişitam niyetle 1000 kez okursa zorluğu gider

*şirin gözükmek aşıketmek için cuma gününün ilk saatinde 8 defa okuyup kendine okursa herkesingözüne şirin gözükür

*uykusuz olan kişicuma namazından evvel 51 kere okursa uykusuzluğu gider

*sırlara ulaşmakisteyen kişi sabah vakti kimse ile konuşmadan 91 kez okumalı

*düşman dilinibağlamak ve gözüne görünmemek için iyi bir saatte 70 kez okumalı

*gizli birşeyi bulmakiçin hergün 70 kez okumalı

* ilim elde etmek için hergün 24 kez okumalı

*dilek içinde 4295kere okumalı

Başı sıkışanların Duası

Ümidinizin artması için okuyacağınız çok etkili bir dua

Bu Duayı sabah-akşam 11 kez rahman suresinin,

"Fe Bi eyyi alai rabbiküma tükezziban" ayetinden sonra okumaya devam et Allah'ın izniyle tüm kapılar açılır Güzelliğin en üst basamaklarına ulaşırsın Doğrusunu Allah cc bilir

Hz.Muhammed üç defa bu duayı okuyunca Hz Ali geldi O'nu çukurdan çıkardı

kaynak:Mustafa Ertuğrul Dua Hazinesi

Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
ali, altin, azimeti, dua, duasi, madeni, nadu

Seçenekler
Stil


Saat: 03:39

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,