ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgisi Din Ve Maneviyat > Dua Bölümü

Dua Bölümü Dualarımız


Hatim, Cenaze, Mevlit Duası

Dualarımız


Hatim, Cenaze, Mevlit Duası

ForumSevgisi Din Ve Maneviyat Kategorisinde ve Dua Bölümü Forumunda Bulunan Hatim, Cenaze, Mevlit Duası Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Hatim, Cenaze, Mevlit Duası Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdü lillahi rabbi’l-âlemîn Vessalâtü ve’s-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 24 Temmuz 2015, 11:37   #1
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart Hatim, Cenaze, Mevlit Duası

Hatim, Cenaze, Mevlit Duası

Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm
Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdü lillahi rabbi’l-âlemîn
Vessalâtü ve’s-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn…

Allahümme rabbenâ yâ Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-Semîu’l-alîm Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbu’r-rahîmVehdinâ ve veffiknâ ile’l-hakki ve ilâ tarîki’m-müstakîm Bi-bereketi’l-Kur’âni’l-azîm ve bi-hurmeti men erseltehû rahmeten lil-âlemîn

Allahümme bi-hakki’l-Kur’ân ve bi-hakki men unzile aleyhi’l-Kur’ân nevir kulûbenâ ve kubûrenâ bi-nûri’l-imâni ve’l-Kur’ân Ve’cali’l-Kur’âne şifâen lenâ min külli dâin ve mûnisen lenâ fî hayâtinâ ve ba’de memâtinâ… Ve’calhu lenâ fi’d-dünyâ karînen ve fi’l-kabri mûnisen ve fi’l-kıyâmeti şefîan ve ala’s-sırâtı nûrâ… Ve mine’n-nâri sitren ve hicâbâ…Ve ile’l-ceneti refîkâ… Ve ile’l-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ… Bi fadlike ve cûdike ve keremike ve bi- rahmetike yâ Erhame’r-Râhimîn ve yâ Ekreme’l-Ekremîn…

Ya Allah Ya Rabbi Yâ ilâhe’l-âlemîn
Yâ Hâlıkî Yâ Halık-ı külli şey… ve Yâ Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Arazîn!
Bizleri mü’min ve muvahhid olarak yarattın ve dünyaya gönderdin Müslüman olarak yaşat bizi ve neslimizden gelenleri Kur’ana bağlı olanlardan eyleimanla ölmeyi ve Müslüman ve muvahhid olarak huzuruna gelmeyi nasip eyle!

Ya Rab!
Kusurlarımızı affet günahlarımızı mağfiret et bizi kendine kul habibine ümmet kabul et emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl!

Yâ Rabbi!
Geçmişlerimize rahmet eyle Anne-babamızı eşimizi çocuklarımızı ve akraba-i taallukatımızı her türlü şerden kötülüklerden ve fitnelerden muhafaza eyle Nesillerimizi imana ve Kur’âna hâdim eyle Namaza ve ibadete daim eyle Ölümün ve hayatın fitnelerinden muhafaza eyleKabir ve cehennem azabından salim eyle!

Yâ İlâhe’l-Âlemîn!
Bizlere “Sırat-ı müstakim üzere istikamet ver peygamberlerin sıddıkların şehitlerin ve Salihlerin yolundan ayırma! İman ve Kur’ân nuru ile kalplerimizi aydınlat bizi nefsimizin şerrinden ve şeytanın vesvese ve fitnesinden ahir zamandayız Ya Rab bizi deccalın ve süfyanın fitnelerinden muhafaza eyle! Nefsimizin aklımıza ve ruhumuza galebe çalmasına fırsat verme Yâ Rabbi!

Ya Rabbi!
Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle hata ve kusurlarımızı bizlere göster ve onlardan bizi kurtar Ömrümüzü uzun rızkımızı bol ilmimizi ve anlayışımızı ziyade eyle Hayatımızın meyvesi olan salih amellerle hayat ağacımızı güzelleştir ve rızana uygun hayırlı ameller işlemeyi cümlemize nasib ve müyesser eyle!

Allahım!
Sen affedicisin affetmeyi seversin biz günahkâr kullarını lütfunla effet Bizleri korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle! Kalplerimizi İslam üzere sabit eyle Bize dünyanın ve ahiretin güzelliklerini ve iyiliklerini nasip eyle ve cehennem azabından bizleri koru Ya Rabbi!

Ey her şeyin hâlıkı rabbi ve sahibi olan yüce Allah!
Ülkemizi ve vatanımızı halkımızı ve milletimizi müslümanları ve âlem-i islâmı her nevi semavi ve arzî musibet ve belalardan yangınlardan sellerdendepremlerden ve görünür görünmez kazalardan ve belalardan muhafaza eyle Birliğimize dirliğimize ve kardeşliğimize göz diken iç ve dış düşmanlara fırsat verme ya Rabbi! Bizlere ihsan ve ikram ettiğin nimetlerin elimizden çıkmasından sağlığımızın ve sıhhatimizin bozulmasından sana sığınıyoruz ya Rabbi “Hafîz” isminle muhafaza eyle!

Yâ Rabbi!
Bizleri hakkı hak bilip hakka ittiba eden batılı batıl bilerek batıldan içtinap eden kullarından eyle! Dünyanın dört bir yanında zalimlerin zulmüne ve haksızlığa maruz kalan mazlumların sahibi sensin Ya Rabbi! Zalimleri ıslah eyle ıslahları mümkün değilse “Kahhar” isminle onları kahr-u perişan eylezulum ve haksızlıklarını başlarına geçir

Ey affı ve ihsanı rahmeti ve keremi bol olan Allahım!
Bizim ayıplarımızı ört kalplerimizi her türlü kötü düşüncelerden kibirden gururdan hasetten fesattan kin ve düşmanlıktan arındır riyadan ucupdanbaşkalarını hor ve hakir görmekten ve fesat fikirlerden uzaklaştır Allahım!

Rabbim kalplerimizdeki niyetlerimizi düzelt ve bizi ihlâsa yönelt amellerimizi islah et ve gönüllerimizi ahiret yurdunu çevir fani dünyanın sevdasını kalbimizden çıkar Allahım! Hastalıklarımıza şifa dertlerimize deva ve en kısa zamanda borçlarımıza edalar lutfet ihsan et… Dinimizi ve dünyamızı ıslah etakılımızı şaşırtma bizi acınacak hallere düşürtme ya Rab!

Ya Rabbi ve Yâ Rabbe’l-Âlemîn!
Bizleri iyilik yapınca sevinen kötülüğe ve günaha dalınca uyanan pişman olup üzülen ve tövbe ederek terk edenlerden eyle Bilerek bilmeyerek işlediğimiz günah ve isyanlarımızı affeyle ve iki defa aynı hataya düşmekten muhafaza eyle…


Ya Rabbi!
Sen kullarını cennete davet ediyorsun Biz de senden cenneti istiyoruz Bizi cennete götürecek amellere muvaffak kıl Cehennemden sakınmamızı istiyorsunbiz de cehennemden sana sığınıyoruz cehennemden ve cehenneme götürecek amellerden bizi muhafaza eyle!

Ya Rabbe’l-âlemîn!
Okumuş olduğumuz Kur’ân-ı Kerimden Yasin-i Şeriften İhlâs-ı Şerifelerden ve Mevlid-i Şeriften hasıl olan sevabı ecr-u mesûbatı dergâh-ı izzetinde kabul eyle!

Hâsıl olan sevabı evvelen bizzat fahr-i kâinât olan habibin edibin yanımızda elçiniz yanınızda elçimiz ve şefiimiz Hz Muhammed Mustafa’ya (sav) hediye eyledik vasıl eyle haberdar eyle ya Rabbi!

Hasıl olan ecr-u mesubatı ilk insan ilk peygamber Hz Âdem (as) ve son peygamber Hâtemu’l-Enbiya Hz Muhammed (sav) bu ikisi ve bu ikisinin arasında her ne kadar peygamberân-ı izam ve Rüsül-i Kiram gelip geçtilerse cümlesine hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi

Yine hasıl olan sevabı Ashab-ı Güzin Ensar ve Muhacirin rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmaîn hazeratına peygamberin âline ashabına ezvacına ve evladınatabiin tebe-i tabiin müçtehit ve mücedditlerin hepsine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

Hasıl olan sevabı üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin İman ve Kur’an davasında hizmetleri sebkat etmiş bil-cümle Risale-i Nur talebelerininonların anne ve babalarının da ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Allahım!

Yine hasıl olan sevabı annelerimizin babalarımızın akraba-i taallukatımızın cümlesinin geçmişlerine ahirete irtihal edenlerine ve hayatta olanlarına hediye eyledik vasıl eyle ölmüş olanların kabirlerini pür-nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi!

Hasıl olan ecr-u sevabı bize hakları geçmiş olanların bizden hayır dua isteyenlerin tevhit inancı üzere bulunan bütün mü’min ve mü’minâtın isimleri unutulup nesilleri kesilen ve fatihaya muhtaç olan bütün ölmüşlerin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Allahım!

Ya Rabbe’l-âlemîn!
Son nefesimizde imanla ve dilimizde Kelime-i Tevhid ile çene kapamayı cümlemize nasib eyle! Dünyada saadet ahirette selamet ihsan eylepeygamberimizin (sav) şefaatine nail eyle cennette âl ve ashabına komşu eyle ya Rabbi!

Allahümme innî eselüke fıkhan fi’d-din ve ziyadeten fi’l-ilm ve kifayeten fi’r-rızk ve sıhhaten ve âfiyeten fi’l-beden ve tevbeten kable’l-mevt ve rahaten inde’l-mevt ve mağfireten ba’de’l-mevt ve lezzeten nazari ilâ vechike’l-kerîm bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn…

Allahümme innî es’elüke sabren cemîlâ… ve kalben selîmâ… ve lisânen zâkirâ… ve kitâben yemînâ… ve duâen müstecîbâ… ve rızkan vâsian helâlen tayyibâ… Ve naîmen mukîmâ… Ve cenneten ve harîrâ… Ve nazraten ve sürûrâ… Ya kâziye’l-hâcât ve ya dâfia’l-beliyyât veya mucîbe’d-daavât ve ya kâşife’z-zurri ve’l-beliyyât ve ya âlime’s-sırri ve’l-hafiyyât… İstecib duâenâ bi-hurmeti Yasîn ve’l-Kur’âni’l-hakîmFe izâ kazâ emran fe-innemâ yekûlu lehû kün-feyekûn Fe sübhânellezî bi-yedihi melekûtü külli şey’in ve ileyhi turceûn…

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünya haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azabennâr…
Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmu’l-hisâb…

Sübhâne Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yasıfûn ve selâmün ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn…

Hayırların fethi şerlerin def’i insanlığın hidayeti ümmet-i Muhammedin iki cihanda saadet ve selâmeti için ve

Allah rızası için El-Fâtiha!
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
cenaze, duasi, hatim, mevlit

Seçenekler
Stil


Saat: 11:04

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,