ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumzirve.net/register.php/)
-   Dua Bölümü (http://www.forumzirve.net/register.php/96-dua-bolumu/)
-   -   Hizbul Hasin Duası (http://www.forumzirve.net/register.php/dua-bolumu/45611-hizbul-hasin-duasi.html)

ForumSevgisi 24 Temmuz 2015 14:09

Hizbul Hasin Duası
 
İmam Gazzâlî Hazretlerinin Hizbü'l-Hasîn DuasıRabbim! En mükerrem ibâdın olan peygamberân-ı izâmın dualarıyla ellerimi(zi) açıyor yüce arşını omuzlarına yüklediğin Hamele-i Arşın ve diğer melâike-i mukarrebînin lisanlarıyla münezzehiyetini ve ululuğunu ilan ederek Sana yalvarıyorum. Senden niyazım benim gibi âciz ve savunmasız bir kulunu bildik-bilmedik insî cinnî ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terketmemendir.


Allahım! Rahmetine fazlına lütf u keremine güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lutfetmeni.. inayetinle beni desteklemeni.. koruyup kollamanı.. memur kıldığın vazifelerimi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni.. başka kapılarda dolaşma ve elâleme el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman sıyanetin ve hıfzın altında bulundurmanı diliyorum.

Kudreti nâmütenâhî ve merhameti sonsuz Yüce Allahım! Ne olur beni bana bırakma ve ucuptan kibirden riyadan nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur! İçimi dışımı görünür görünmez kirlerden paslardan kusur ve ayıplardan arındır.. kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emîn eyle.. ömrümü bir adanmışlık mülâhazası içinde Sana kullukla geçirebilmeye muvaffak kıl.. yüce nezdindeki ilm-i ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumun önündeki perdeleri kaldır.. nâdanlarla oturup kalkmak gibi bir pespayeliğe düşürme; düşürme ve sâlih kullarınla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle; neticede beni de o güzel kullarından birisi haline getir!
Allahım! Beni her türlü bela musibet ve helâkıma sebep olabilecek bütün tehlikelerden koru.. alt seviyedeki düşük insanlardan eyleme.. muhabbet ve sevgi şarabından doyasıya içir ve beni ümitsizlik gibi bütün hastalıkların illeti olabilecek bir ruh bozukluğuna müptela eyleme!
Bütün iyiliklerin mercii Hazreti Berr ü Rahîmin salât ü selâmı mahlûkatın nefesleri yeryüzüne inen yağmur damlaları ve arzdaki nebâtatın sayısı adedince; zâkirler Hakkı zikrettiği gafiller de Ondan gafil bulunduğu sürece Seyyid-i Kâinat mükemmelliğin zirvesi bütün hayr u hasenât yollarının fatihi ve peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafaya âl ü ashâbına tertemiz ve muhtereme zevcelerine ve zürriyyeti üzerine olsun! Amin!..


Saat: 05:18