ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgisi Din Ve Maneviyat > Dua Bölümü

Dua Bölümü Dualarımız


Kumeyl Duası (zirve duası)

Dualarımız


Kumeyl Duası (zirve duası)

ForumSevgisi Din Ve Maneviyat Kategorisinde ve Dua Bölümü Forumunda Bulunan Kumeyl Duası (zirve duası) Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Kumeyl Duası (zirve duası) Kumeyl Duası (zirve duası) Kumeyl duası olarak Ehl-i Beyt kaynaklarında meşhur olan bu dua Hz Ali’nin ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 24 Temmuz 2015, 14:11   #1
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart Kumeyl Duası (zirve duası)

Kumeyl Duası (zirve duası)

Kumeyl Duası (zirve duası)
Kumeyl duası olarak Ehl-i Beyt kaynaklarında meşhur olan bu dua Hz Ali’nin sır arkadaşı Kumeyl bin Ziyad’a Hızır’ın duası diye öğrettiği engin maarifi içeren bir duadırözellikle perşembe geceleri okunması tavsiye edilmiştirsayısı yok )Şa'bânın on beşinci gecesiyle Cuma geceleri okunan ve "Kumeyl Duâsı" diye anılan esrarlı münâcâtı HzAli'den rivayet etmiştirŞöyleki; Mevlam Emir-ül Mümininle Basra Mescidinde oturmuş idim O Hazretle birlikte ashabindan bir cemaatte bulunuyorduOnlardan biri "Her hikmetli iş o gecede belirlenir"diye buyuran Allah Azze ve Celle'nin kavlinin manasi nedir diye sordu O Hazret; "Şa'ban ayının on beşinci gecesidir O gece" dedi ve sonra söyle buyurdu; "Ali'nin cani elinde olan Allah'a andolsun kiher kulun yıl sonuna kadar başından geçecek olan hayır ve şer işlerin tümü Şaban ayının on beşinci gecesinde belirlenirKarşımızda böyle bir gece bulunmaktadir Bu geceyi ihya eden ve onda Hazreti Hızır'ın duasını okuyan herkesin dileği kabul olunur"

Hz Ali "Otur ey Kumeyl bu duayı ezberlediğinde onu her Cuma gecesi veya hiç değilse ayda bir defa veya yılda bir defa veya ömründe bir defa oku düşmanlardan korunursun rızkın artar ve Allah'ın mağfiretinden asla ayrı düşmezsin

Kumeyl Duası

Allahumme inni es’eluke birahmetikelleti vesiet kulle şey ve biguvvetikelleti gaherte biha kulle şey ve hezee leha kullu şeyve zelle leha kullu şey ve biceberutikelleti ğalebte biha kulle şey ve biizzetikelleti la yegûmu leha şey ve biazametikelleti meleet kulle şey ve bisultanikellezi ela kulle şey ve bivechikel baki be’de fenai kulli şey ve biesmaikelleti meleet erkane kulli şey ve biilmikellezi ehate bikulli şey ve binuri vechikellezi ezae lehu kullu şey ya nuru ya guddus ya evvelel evvelin ve ya ahirel ahirin Allahummeğfir liyez zunubelleti tehtikul isam Allahummeğfir liyez zunubelleti tunzilun nigam Allahummeğfir liyez zunubelleti tuğeyyirun niem Allahummeğfir liyez zunubelleti tehbisu’d dua Allahummeğfir liyez zunubelleti tunzilul belaAllahummeğfir li kulle zenbin eznebtuh ve kulle hatietin ehte’tuha Allahumme inni etegarrabu ileyke bizikrike ve esteşfiu bike ila nefsik ve eseluke bicudike en tudniyeni min gurbik ve en tuzieni şukrek ve en tulhimeni zikrek Allahumme inni eseluke suale hâziin mutezellilin hâşiin en tusamiheni ve terhemeni ve tec’eleni bigısmike raziyen ganien ve fi cemii’l ehvali mutevazien Allahumme ve es’eluke suale menişteddet fagatuh ve enzele bike indeşşedaidi haceteh ve ezume fima indeke rağbetuh Allahumme ezume sultanuk ve ela mekanuk ve hefiye mekruke ve zehere emruk ve ğalebe gahruke ve ceret gudretuke ve la yumkinul firaru min hukumetik Allahumme la ecidu lizunubi ğafiren ve la ligabaihi satiren ve la lişey’in min emeliyel gabihi bilheseni mubeddilen ğayrek la ilahe illa ente subhaneke ve bihemdik zalemtu nefsi ve tecerre’tu bicehli ve sekentu ila gadimi zikrike li ve mennike aleyye Allahumme mevlaye kem min gabihin setertehu ve kem min fadihin minel belai egaltehu (emeltehu) ve kem min isarin vegaytehu ve kem min mekruhin defe’tehu ve kem min senain cemilin lestu ehlen lehu neşertehu Allahumme ezume belai ve efrete bi suu hali ve gasuret bi e’mali ve gaedet bi eğlali ve hebeseni en nef’ii bu’du emeli ve hedeetni’d dunya biğururiha ve nefsi bicinayetiha ve mitali ya seyyidi fe eseluke biizzetike en la yehcube enke duai suu emeli ve fiali ve la tefzehni bihefiyyi mettele’te aleyhi min sırri ve la tuacilni bil ugubeti alâ ma emiltuhu fi helevati min sui fi’li ve isaeti ve devami tefrîti ve cehaleti ve kesreti şehevati ve ğefleti ve kunillahumme biizzetike li fi kullil ehvali raufen ve aleyye fi cemii’l umuri atufen ilahi ve rabbi men li ğayruk es’eluhu keşfe zurri vennezere fî emri ilahi ve mevlay ecrayte aleyye hukmen ittebe’tu fîhi heva nefsi ve lem ehteris fîhi min tezyini aduvvi feğarreni bima ehva ve es’edehu alâ zalikel gazâu fetecaveztu bima cera aleyye min zalike be’ze hududik ve haleftu be’ze evamirike felekel hamdu aleyye fî cemii zalike ve la huccete li fima cera aleyye fîhi gazâuke ve elzemeni hukmuke ve belauk ve gad eteytuke ya ilahi be’de taksîri ve isrâfi alâ nefsi mu’teziren nadimen munkesiren mustegîlen musteğfiren munîben mugirren muz’inen mu’terifen la ecidu meferren mimma kane minni ve la mefzeen eteveccehu ileyhi fî emri ğayra gabûlike uzri ve idhâlike iyyaye fî seeti rahmetik Allahumme fegbel uzri verhem şiddete zurri ve fukkeni min şeddi vesagi ya rabbirhem za’fe bedeni ve riggate cildi ve diggate azmi ya men bedee halki ve zikri ve terbiyeti ve birri ve teğziyeti hebni libtidai keremike ve salifi birrike bi ya ilahi ve seyyidi ve rabbi! Eturake muezzibi binarike be’de tevhidike ve be’de menteva aleyhi galbî min marifetike ve lehice bihi lisanî min zikrikve’tegadehu zamîrî min hubbike ve be’de sidgi’tirafî ve duai hâzien lirububiyyetike heyhate ente ekremu min en tuzeyyie men rabbeytehu ev tub’ide men edneytehu ev tuşerride men eveytehu ev tusellime ilel belai men kefeytehu ve rahimtehu ve leyte şi’ri ya seyyidi ve ilahi ve mevlay etusellitunnare alâ vucuhin harret liazametike sacideh ve alâ elsunin netagat bitevhidike sadigaten ve bişukrike madiheten ve alâ gulubin i’terefet biilahiyyetike muhaggigaten ve alâ zemaire hevet minel ilmi bike hetta saret haşieten ve alâ cevarihe seet ila evtani teebbudike taieten ve eşaret bistiğfarike muzineh ma hakeze-z zennu bike vela uhbirna bifezlike enke ya kerimu ya rabbi ve ente te’lemu za’fi en galilin min belai’d dunya ve ugubatiha ve ma yecri fiha minel mekarihi alâ ehliha ela enne zalike belaun ve mekruhun galilun meksuhu yesirun begauhu gasirun muddetuhufekeyfehtimali libelail ahireti ve celîli vuguil mekarihi fîha ve huve belaun tetûlu muddetuhu ve yedûmu megâmuhu ve la yuheffefu en ehlihi liennehu la yekunu illa en ğazabike ventigamike ve sehatik ve hâza mâ lâ tegumu lehu’s semavatu vel erzu ya seyyidi fekeyfe li ve ene ebduke-z zaifu-z zelilu-l hegiru-l miskinu-l mustekin ya ilahi ve rabbi ve seyyidi ve mevlay lieyyil umuri ileyke eşku ve lima minha eziccu ve ebki lielimil azabi ve şiddetihi em litulil belai ve muddetih felein seyyerteni lilugubati mee e’daike ve ceme’te beyni ve beyne ehli belaik ve ferregte beyni ve beyne ehibbaike ve evliyaik fehebni ya ilahi ve seyyidi ve mevlaye ve rabbi sabertu alâ azabike fekeyfe esbiru alâ firagik ve hebni ya ilahi sabertu alâ herri narik fekeyfe esbiru eninnezeri ila kerametik em keyfe eskunu finnari ve recai afvuke febiizzetike ya seyyidi ve mevlay ugsimu sadigan lein terekteni natigan leeziccenne ileyke beyne ehliha zecicel amilin ve leesruhenne ileyke surahel mustesrihin ve leebkiyenne aleyke bukael fagidin ve leunadiyenneke eyne kunte ya veliyyel muminin ya ğayete amalil arifin ya ğiyasel musteğisin ya hebibe gulubi-s sadigin ve ya ilahel alemin efeturake subhaneke ya ilahi ve bihemdike tesmeu fiha savte ebdin muslimin sucine fiha bimuhalefetihi ve zaga te’me ezabiha bime’siyetihi ve hubise beyne etbagiha bicurmihi ve ceriretihi ve huve yeziccu ileyke zecice muemmilin li rahmetike ve yunadike bilisani ehli tevhidike ve yetevesselu ileyke birububiyyetike ya mevlaye fekeyfe yebga fil azabi ve huve yercu ma selefe min hilmik em keyfe tu’limuhunnaru ve huve ye’melu fezleke ve rahmeteke em keyfe yuhriguhu lehibuha ve ente tesmeu savtehu ve tera mekanehu em keyfe yeştemilu aleyhi zefiruha ve ente te’lemu ze’fehu em keyfe yetegelgelu beyne etbagiha ve ente te’lemu sidgahu emkeyfe tezcuruhu zebaniyetuha ve huve yunadike ya rabbeh emkeyfe yercu fezleke fi itgihi minha fetetrukuhu fiha heyhate mee zalike-z zennu bike ve lel me’rufu min fezlike vela muşbihun lima amelte bihil muvehhidine min birrike ve ihsanike febil yakini egtau levla ma hekemte bihi min te’zibi câhidîke ve gazeyte bihi min ihladi muanidike leceeltennare kulleha berden ve selamen ve ma kan eli ehedin fiha megarren vela mugamen lakinneke tegaddeset esmauke egsamte en temleeha minel kafirine minel cinneti vennasi ecmeine ve en tuhellide fihel muanidine ve ente celle senauke gulte mubtedien ve tetevvelte bil in’ami mutekerrimen efemen kane mu’minen kemen kane fasigen la yestevun İlahi ve seyyidi fe eseluke bil gudretilleti gadderteha ve bil gaziyyetilleti hetemteha ve hekemteha ve ğelebete men eleyhi ecreyteha en tehebe li fi hazihi’l leyleti ve fi hazihi’s saeti kulle curmin ecremtuhu ve kulle zenbin eznebtuhu ve kulle gebihin esrertuhu ve kulle cehlin emiltuhu ketemtuhu ev e’lentuhu ehfeytuhu ev ezhertuhu ve kulle seyyietin emerte biisbatihe’l kirame’l katibin ellezine vekkeltehu bihifzi ma yekunu minni ve ceeltehum şuhûden aleyye mee cevarihi ve kunte ente’r ragibe aleyye min veraihim ve’ş şahide lima hefiye enhum ve birehmetike ehfeytehu ve bifezlike setertehu ve en tuveffire hezzi min kulli heyrin enzeltehu ev ihsanin fezzeltehu ev birrin neşertehu ev rızgın besettehu ev zenbin teğfiruhu ev hetein testuruhu ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya İlahi ve Seyyidi ve Mevlay ve malike riggi ya men biyedihi nasiyeti ya Elimen bizurri ve meskeneti ya Habiren bifegri ve fageti ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi es’eluke biheggike ve gudsike ve e’zeme sifatike ve esmaike en tec’ele evgati minel leyli vennahari bizikrike me’mureten ve bihidmetike mevsuleten ve e’mali indeke megbuleten hetta tekune e’mali ve evradi kulluha virden vahiden ve hali fi hidmetike sermeda ya seyyidi ya men aleyhi muevveli ya men ileyhi şekevtu ehvali ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi gavvi alâ hidmetike cevarihi ve heb liyel cudde fi ğeşyetike ve’d devame fi’t tisali bihidmetike hetta esrehe ileyke fi meyadini’s sabigin ve usrie ileyke fi’l barizin ve eştage ila gurbike fi’l muştagin ve ednuve minke dunuvvel muhlisin ve ehafeke mehafete’l muginin ve ectemie fi civarike meel mu’minin Allahumme ve men eradeni bisuin feeridhu ve men kadeni fekidhu vec’elni min ehseni ebidike nesiben indeke ve egrebihim menzileten minke ve ehessihim zulfeten ledeyke feinnehu la yunalu zalike illa bifezlike ve cud li bicudike ve’tif aleyye bimecdik vehfezni birahmetike vec’el lisani bizikrike lehica ve galbi bihubbike muteyyema ve munne aleyye bihusni icabetikve egilni esreti veğfir zelleti feinneke gazeyte alâ ibadike biibadetike ve emertehum biduaike ve zemimte lehumu’l icabete feileyke ya Rabbi nesebtu vechi ve ileyke ya Rabbi medettu yedi fe biizzetike istecib li duai ve belliğni munaye vela tagta’ min fezlike recai vekfini şerrel cinni vel insi min e’dai ya serie’r Rıza iğfir limen la yemliku ille’d dua feinneke fe’âlun lima teşa ya men ismuhu deva ve zikrihu şifa ve taetuhu ğina irhem men re’su malihi’r reca ve silahuhu’l buka ya sabiğen niem ya dafien nigam ya nure’l mustevhişine fiz zulem ya âlimen la yuellem salli alâ Muhammedin ve âli Muhammed vef’el bima ente ehluhu ve sallallahu alâ resulihi ve’l eimmeti’l meyamin min alihi ve selleme teslimen (kesira)
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
duasi, kumeyl, zirve

Seçenekler
Stil


Saat: 17:53

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,