ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgisi Din Ve Maneviyat > Dua Bölümü

Dua Bölümü Dualarımız


Hz Mehdi(af)'den Dualar

Dualarımız


Hz Mehdi(af)'den Dualar

ForumSevgisi Din Ve Maneviyat Kategorisinde ve Dua Bölümü Forumunda Bulunan Hz Mehdi(af)'den Dualar Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Hz Mehdi(af)'den Dualar Kur’an ve Sünnette yer alan delillerin yanısıra Ehl-i Beyt’i tanımanın yollarından biri de tevhit, nübüvvet, fıkıh, tefsir ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 20 Ocak 2016, 20:21   #1
Durumu:
Çevrimdışı
Elis
Üye
Elis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 15 Ocak 2016
Mesajlar: 585
Konular: 199
Beğenilen: 185
Beğendiği: 226
www.forumsevgisi.com
Standart Hz Mehdi(af)'den Dualar

Hz Mehdi(af)'den Dualar

Kur’an ve Sünnette yer alan delillerin yanısıra Ehl-i Beyt’i tanımanın yollarından biri de tevhit, nübüvvet, fıkıh, tefsir ve ahlak gibi çeşitli konularda onlardan bize ulaşan sözlerdir. Burada bu sözlerden bir bö-lümünü oluşturan dua ve münacatlara işaret etmek istiyoruz. Sahife-i Seccadiye, Mefatih-ul Cinan, Misbah-ul Muteheccid, İkbal-ul Ama’l ve Sahife-i Mehdiyye gibi kitaplarda kayıtlı olan bu duâlar incelendi-ğinde Ehl-i Beyt İmamlarının bu duâlarda tevhid, ahlakî erdemler, top-lumsal ilişkiler ve insanî tekamül gibi konuları işlediklerini ve bu ko-nularda fevkalade yüce bir öğreti ortaya koyduklarını görürüz.
Öyle ki, bu yüce öğretilerin örneğini Kur’an ve Peygamber sallâ’llâhu aleyhi ve alih’in sözlerinden başka hiç bir yerde bulamayız.
Bu, Ehl-i Beyt aleyhum’us-selâm’ın başkalarının asla kavuşamayacağı ilahî makamlara sahip olup Allah indinden verilen vehbi ilime sahip olduklarını ortaya koymaktadır.
Öte yandan Ehl-i Beyt İmamlarının bu duaları halka öğretmeleri onla-rın insanları Allah yoluna hidayet etme ve terbiye etme vazifesini üst-lendiklerini de gösterir. Çünkü bu dualar, hem öğreticidir hem de do-laylı pratik tavsiye ve telkinler içermesi, ruhta bıraktıkları köklü etki hasebiyle eğiticilik yönünden eşsiz bir önem ve özelliğe sahiptir.
Bizler bu duâları okumak ve yaşamakla Allah’a yaklaşabilir, yüce irfanî bilgilere erişebilir ve ruhî erdemlerimizi artırarak derunî çelişki yok edebiliriz.
Elbette, bu dualardan her biri insanın bulunduğu marifet ve kemaller-den belli birine hitap etmekte ve eğiticilik yönünden belirli bir gayeyi gütmekteler. Kelime ve cümlelerin dizilişi ve duânın bölümleri arasın-daki sıra, duâ edenin düzenli bir fikrî ve ruhî akımdan geçerek ruhî ve manevi kemal ve marifete ulaşmasını sağlayacak şekildedir. Bu yüz-den bu dualardan daha iyi yararlanmak için kendi ruhî ve ahlakî yapı-mıza uygun bir duayı okumamız daha faydalı olur. Gerçi bu duaların her biri insan için sayısız faydaları içermektedir.
Bu duâların her birinin hangi gayeyle inşa olunduğunu ve ne gibi yüce öğretilere sahip olduğunu açıklamak uzun bir incelemeye konu olabi-lecek müstakil bir mevzudur. Bizim buradaki hedefimiz Ehl-i Beyt’in fazilet ve öğretileriyle aşina olmak isteyenlerin İmam Zeyn’ül-Abidin aleyhi’s-selâm’ın duâlarını içeren Sahife-i Seccadiye, Hz. Mehdi’ nin duâlarını içeren Sahife-i Mehdiyye’ye ve çeşitli İmamların duâlarını içeren İkbal-ul A’mal gibi kitaplara müracaat edebileceklerini dile ge-tirmek ve bu dualardan bazı örnekler sunmaktır.
Burada yeri gelmişken Sorbon Üniversitesi Şia bilimcisi Prof. Henry Corbin’in Merhum Allame Tabatabaî ile iki yıllık müzakerelerinden sonra Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’a inanmanın önemi ve Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın duâları hakkındaki söz ve duygularını Merhum Al-lame Tabatabaî’den naklen zikretmek istiyoruz. Merhum Allame, Corbin hakkında şöyle diyor:
Corbin: “Dünyada canlı ve dinamik bir mezhep varsa o da Şiiliktir.” diyordu. “Çünkü Şia, yaşayan bir İmam’ın var olduğuna ve bunun ge-rekliliğine inanıyor. Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm inancı, Şiiliği sürekli canlı ve diri tutmaktadır.” diyordu. “Yahudilikte gayb alemiyle olan ir-tibat, Hz. Musa’nın ölümüyle kesildi; Hıristiyanlıkta Hz. İsa’nın ölü-müyle bu bağ koptu; Müslümanların diğer fırkaları da Hz. Muhammed sallâ’llâhu aleyhi ve alih’in vefatıyla aynı duruma düştüler. Ama Şia, gayb alemiyle irtibatta olan “İmam” ve “Veli”nin sağ olması gerekti-ğine inanarak bu irtibatı sürekli korumuştur.” Corbin, özellikle Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm inancından çok etkilenmiş ve büyük bir ruhi in-kılaba uğramıştır. Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’dan nakledilen duaları içeren “Sahife-i Mehdiye” ile İmam Zeynül Abidin aleyhi’s-selâm’dan nakledilen duaları içeren “Sahife-i Seccadiye”yi çok okur ve onlardaki duaların yüce içeriklerinin etkisinde kalarak ağlardı.”
Şimdi ise örnek olarak Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın özel naipleri ara-cılığıyla müminlere öğrettiği dualardan bazı örnekleri birlikte okuya-lım.

İftitah Duası


(Ramazan Ayının Gecelerinde Okunur)
Allahım, hamt ile seni sena etmeye başlıyorum; sen, kendi lütfünle doğru olanı yapmaya muvaffak kılansın,. Senin, af ve rahmette rahmet edenlerin en merhametlisi, ceza ve intikamda cezalandıranların en şid-detlisi, ululukta güçlülerin en büyüğü olduğuna yakin ettim.
Allahım, sana dua etme ve senden bir şey dileme hususunda bana izin verdin; Öyleyse ey işiten, övgülerimi işit; ey Rahim, çağrıma icabet et; ey bağışlayan, sürçmelerimi bağışla.
Ey Rabbim, nice gamları giderdin, nice zorlukları yok ettin, nice sürçmeleri affettin, nice rahmetler yaydın ve nice bela halkasını kırdın.
Hamt Allah’a ki, eş ve oğul edinmemiştir, saltanatta ortağı yoktur, kimseyi acze düştüğü için dost edinmemiştir ve o pek yücedir.
Bütün nimetleri için tüm övgülerle hamt olsun Allah’a. Hamt O Al-lah’a ki, saltanatında zıddı, işlerinde O’na karşı koyan yoktur.
Hamt yaratıklarında ortağı, azametinde bir benzeri olmayan Allah’a olsun. Hamt, emri mahlukat arasında apaçık, övgüsü aşikar, keremiyle izzeti belli, eli bağışa açık, rahmet hazineleri eksilmez, çok bağışı (on-dan bir şey eksiltmeyip) sadece cömertlik ve keremini artıran Allah’a olsun. O çok izzetli ve çok bağışlayandır.
Allahım, ihtiyacım fazla olmasına rağmen çok kerem ve merha¬metinden azını istiyorum; oysa ki, benim bu az merhamete ihtiyacım çoktur ve sen ezelden beri ondan müstağnisin. O merhametinle ihti¬yacım karşılaman benim yanımda büyüktür; oysa o sana çok kolaydır.
Allahım günahımı affetmen, hatamdan geçmen, yaptığım zulmü bağış-laman, kötü amelimi örtmen, bilerek veya bilmeyerek işlediğim çok suçlara karşı hilimli davranman, senden layık olmadığım şeyleri iste-meğe beni meyillendirdi. Sen ki, rahmetinden dolayı beni rızıklandırdın, kudretini bana gösterdin, çağrıma icabet ettiğini bana bildirdin; bundan dolayı güvenle seni çağırıyorum, korkmadan ve çe-kinmeden samimiyet ve ünsiyetle senden istekte bulunuyorum, her zaman isteğimi sana açıyorum.
İstediğim şeyleri geciktirdiğin takdirde, cahillikle darılıyorum. Oysa işlerin sonunu bildiğinden dolayı onları geciktirmen, be¬nim için şayet daha hayırlıdır. O halde hakir olan şu kula, senden daha sabırlı ve ke-rim bir mevla olmaz.
Ey Rabbim, sen beni çağırıyorsun ben ise senden yüz çeviriyo¬rum, sen bana muhabbet ediyorsun ben ise sana buğz ve inat ediyo¬rum, sen kendini bana sevdirmek istiyorsun ben ise kabul etmiyo¬rum; sanki be-nim sana bir üstünlüğüm vardır; bu nankörlüğüm, lü¬tuf ve kereminle olan rahmet ve ihsanını benden alıkoymuyor. Öy¬leyse cahil kuluna rahmet et, fazl ve ihsanınla bana bağışta bulun; şüphesiz sen çok ba-ğışlayan ve kerimsin.
Hamt Allah’a ki, evrenin sahibi, gemiyi yürüten, rüzgarları estiren, sa-bahı karanlıktan yarıp çıkaran, din gününün (kıyamet gü¬nünün) hakimi ve alemlerin Rabbidir.
Bilmesine rağmen yumuşaklığı; kudretiyle birlikte affı; gazabıyla bir-likte büyük sabrı olan Allah’a hamt olsun, oysaki o, istediği her şeye kadirdir.
Hamt, yaratan, rızkı veren, sabahı karanlıktan yarıp çıkaran, celal ve ikram, fazl ve nimet sahibi olan Allah’adır; O, öylesine uzaktır ki, kimse onu görmez öylesine de yakındır ki, fısıltılara şahit olur; O, pek yüce ve uludur.
Hamt Allah’a ki, O’na denk olan, karşı koyan, O’na benzeyen ve O’na yardım eden birisi yoktur, izzetiyle izzetlileri mağlup etmiştir, azamet-liler onun azameti karşı¬sında boyun eğmiştir. O kudretiyle istediğine yetişmiştir.
Hamt Allah’a ki, O’nu çağırdığımda icabet eder; O’na isyan et¬tiğimde ayıplarımı örter, (verdiği nimetlere karşılık) O’na şükredemediğim halde bana büyük nimetler bağışlar. Bana nice değerli ni¬metler bağış-lamıştır, nice korkunç belalardan beni korumuş¬tur, nice sevindirici olaylarla beni karşılaştırmıştır. O’na hamt ediyor ve tesbih ederek O’nu anıyorum.
Hamt Allah’a ki, O’nun perdesi yırtılmaz, (lütuf) kapısı kapan¬maz, O’ndan bir şey dileyen reddedilmez, O’na ümit eden ümitsiz bırakıl-maz.
Hamt Allah’a ki, korkanlara güven bağışlar, salihleri kurtarır, mustazafları yüceltir, müstekbirleri zelil kılar, padişahları helak eder ve diğerlerini onların yerine geçirir.
Hamt Allah’a ki, zorbaların (belini) kırar, zalimleri yok eder, kaçanları yakalar, zalimleri cezalandırır, imdat dileyenlerin imdadına yetişir, muhtaçların mercisi ve müminlerin güvencesidir.
Hamt Allah’a ki, O’nun korkusundan gök ve sakinleri titrer, yer ve eh-li korkar, deniz ve derinliklerinde yüzmekte olanlar çalkalanır.
Hamt Allah’a ki, yaratır yaratılmamıştır; rızık verir rızıklanmamıştır; yedirir yedirilmemiştir; dirileri öldürür, ölüleri diriltir; kendisi her za-man diridir; hayır O’nun elindedir; O her şeye kadirdir.
Allahım; kulun, resulün, eminin, yaratıklar arasından seçtiğin, dost ve habibin olan, sırrını koruyan ve risaletini ulaştıran Muhammed’e salat ve selam gönder (öyle bir salat ve selam ki kullarına, Peygamberlerine elçilerine, dergahına ya¬kın olanlara, yaratıklarından sana keramet ehli olanlara gönderdiğin salat ve selamdan daha üstün, daha güzel, daha iyi, daha kamil, daha temiz, daha artan, daha güzel kokulu, daha par-lak ve daha çok olsun).
Allahım, müminlerin emiri, alemlerin Rabbinin elçisinin varisi, kulun, velin ve resulünün kardeşi; yaratıklarına hüccetin, büyük ni¬şanen ve (yaratılış aleminin) büyük haberi olan Ali’ye salat gönder. Dünya ka-dınlarının efendisi, sıddıka ve tahire olan Fatıma’ya salat gönder. Rahmet Peygamberi’nin iki torunu, iki hidayet İmamı ve cennet genç-lerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyn’e salat gönder.
Müslümanların İmamları; senin kullarına olan hüccetlerin, beldelerin-deki eminlerin. Ali bin Hüseyn, Muahmmed bin Ali, Cafer bin Mu-hammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve onun halefi olan hidayet bulmuş hida-yetçi İmama (Mehdi’ye) çok ve sürekli salat gönder.
Allahım, arzu edilen Kaim ve beklenilen adalet veliyy-i emrine salat gönder; onu dergahına yakın olan meleklerle kuşat, Ruh-ul Kudüsle te’yit et; ey alemlerin Rabbi olan Allah!
Allahım, onu kitabına davetçi, dinini ayakta tutan, ondan önceki¬leri halife kıldığın gibi onu yeryüzünde halifen kıl; onun için razı ol¬duğun dinini (korumayı) ona mümkün kıl, korkusunu güvene dö¬nüştür; tâ ki sana ibadet etsin, bir şeyi sana şirk koşmasın.
Allahım, onu aziz kıl; onunla bizi izzetlendir; ona yardım et ve onun vesilesiyle bize yardımda bulun; ona izzetli bir zafer bağışla ve kolay bir genişlik ona aç; kendi katından ona bir güç ve kudret ver.
Allahım, onun vesilesiyle dinini ve Peygamberinin sünnetini aşikar et; öyle ki hak ve hakikatten hiçbir şey, yaratıkların korkusundan dolayı insanlara gizli kalmasın.
Allahım, biz senden İslam ve ehline izzet bağışlayacağın; nifak ve eh-lini zelil edeceğin onurlu bir devletin tahakkuk bulmasını istiyoruz öy-le bir devlet ki, bizi o devlette, itaatine davet edenlerden ve hidayet yo-lunun öncülerinden kılasın, onun vesilesiyle dünya ve ahiret kerameti-ni bize ihsan edesin. Allahım, haktan bize tanıttığın şeyi taşımaya mu-vaffak et; eksiğimiz olan (tanımadığımız) şeye de bize ulaştır (bizi on-dan haberdar kıl).
Allahım, onun vesilesiyle dağınıklığımızı topla, ayrılığımızı birleştir, açığımızı kapat, azlığımızı çoğalt, zilletimizi izzete dönüştür, ailemizi müstağni kıl, borcumuzu eda et, fakirlik ve ihtiyacımızı gider, zorlu-ğumuzu kolaylaştır, yüzlerimizi ak et, esirlerimizi esaret zincirinden kurtar, isteklerimizi karşıla, (zuhuru için) bize verdiğin sözü yerine ge-tir, dualarımızı kabul eyle, istediğimiz şeyleri ver, bizi dünya ve ahiret arzularımıza ulaştır ve isteğimizden daha fazla bize bağışta bulun.
Ey istenilen ve bağışta bulunanların en hayırlısı! Onun vesilesiyle gö-ğüslerimize şifa ver, kalplerimizin öfkesini gider, bütün ihtilaflara rağmen bizi hakka hidayet et; şüphesiz sen istediğini doğru yola hida-yet edersin, yine onun vesilesiyle düşmanına ve düşmanımıza karşı bi-ze yardımda bulun; ey hak olan Allah! İlahi amin.
Allahım, Peygamberimizin -Senin salat’ın ona ve Ehl-i Beytine ol-sun- yanımızda olmamasından, İmamımızın gaybetinden, düşmanı-mızın çok ve sayımızın azlığından, fitnelerin bize şiddetinden ve zamanın şarlarının bizi güçsüz düşürmesinden sana şikayet ediyoruz. Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine salat gönder; katından olan acil bir za-ferle, zorlukları gidermenle, güçlü bir yardımınla, aşikar kıldığın hak bir saltanatla, bizleri kapsayan geniş bir rahmetinle, bizleri örten bir afiyetle bize yardımda bulun; kendi rahmetin hürmetine ey rahmet edenlerin en merhametlisi!”

Gaybet Döneminde Okunulması Emredilen Dua

Merhum Şeyh Saduk, Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın Gaybet-i Suğra dönemindeki özel naiplerin yoluyla şu duayı İmam Mehdi’den nak-letmektedir:
“Allahım, kendini bana tanıt, eğer kendini bana tanıtmazsan resulü-nü tanıyamam; Allahım resulünü bana tanıt, eğer resulünü bana ta-nıtmazsan hüccetini tanıyamam; Allahım hüccetini bana tanıt, eğer hüccetini tanıtmazsan dinimden saparım; Allahım cahiliye ölümüyle beni öldürme; ve hidayet ettikten sonra kalbimi saptırma.
Allahım, senin hidayetin sayesinde Peygamberden sonra itaatini bana farz kıldığın kimselerin velayetini kabul ettim. Böylece emir sahibi olan Emir-ul Müminin Ali’nin, Hasan ve Hüseyn’in, Ali ve Mu-hammed’in, Cafer ve Musa’nın Ali ve Muhammed’in, Ali ve Ha-san’ın ve Hüccet’ul Kaim’il Mehdi’nin -senin selamın onların hep-sine olsun- velayetlerine boyun eğdim ve onlara uydum.
Allahım, öyleyse beni dininde sabit kıl, itaatinde gayretlendir, kal-bimi Veliyy-i emrine -İmam Mehdi’ye- karşı yumuşak kıl, yaratıkla-rını sınadığın şeylerde beni koru, halktan gizlediğin ve senin izninle onlardan gayıb olan ve (zuhur etmek için) emrini bekleyen Veliyy-i emrine itaatte beni sabit kıl. Allahım, Velinin işini aşikâr etmek ve gaybet perdesinden çıkarak kıyam etmesi için izin vereceğin uygun zamanı sen bilirsin; öyleyse bu gaybette karşı beni sabırlı kıl ki, erte-lediğin şeyin çabuk olmasını, çabuklaştırdığın şeyin ertelenmesini, örttüğün şeyin perdesini açmayı ve sakladığın şeyi araştırmayı iste-meyeyim, tedbir ve kararın hususunda seninle münazaa etmeyeyim, “Niçin, nasıl ve neden dolayı Veliyy-i emrin zuhur etmiyor, oysa ki
yeryüzü zulümle dolmuştur?” demeyeyim ve bütün işlerimi sana bı-rakayım.
Allahım, ben velliyy-i emrini aşikar olup emrini uyguladığı halde bana göstermeni istiyorum. Şunu da biliyorum ki, güç, kudret, bur-han, hüccet (delil), meşiyet ve irade senin elindedir. Öyleyse Veliyy-i emrini, açıkça konuşabildiği, nişanelerinin belirginleştiği, sapıklığı yok edip hidayete sevk ettiği ve cehaletten kurtardığı halde onu gö-rebilmeyi bana ve bütün müminlere nasip eyle.
Ey Rabbim, onun açıkça görülmesini müyesser eyle; onu görmekle, gözlerimizi aydınlat, bizi onun hizmetinde bulundur; onun yolu üze-re öldür, onun grubunda haşret.
Allahım onu, bütün yaratıklarının şerrinden koru; onu kendi koru-manla, önünden, arkasından, sağından, solundan, yukarısından ve aşağısından koru; öyle koru ki, artık öyle koruduğun kimse yok olmaz; bu yolla da Resulünü ve resulünün vasisinin yolunu sağlamlaştır.
Allahım, onun ömrünü uzat, ömür süresini artır, veli ve önder kıldı-ğın şeyde ona yardımda bulun, ona ikramını çoğalt. Çünkü o doğru yol bulmuş hidayetçi, hidayet olmuş kıyam edici, pâk, muttaki, ter-temiz, (Rabbinin verdiğine) razı ve hoşnut, sabreden, çaba gösteren ve çok şükredendir.
Allahım, gaybet zamanının uzaması ve haberinin bizden kesilmesin-den dolayı yakini bizden alma; onu anmayı, onu beklemeyi, ona i-man etmeyi, zuhur edeceğine yakini olmayı, ona dua etmeyi, ona sa-lat göndermeyi bize unutturma; gaybetinin uzamasıyla, zuhur ve kı-yamından bizi umutsuz etme; onun hakkındaki yakinimizi, Resulü-nün kıyamına ve indirdiğin ayetlere olan inancımız gibi sağlam kıl. Kalplerimizi ona iman etmede güçlü kıl; bizi onun eliyle hidayet et, büyük ve doğru yola götür. Bizi ona itaat etmekte güçlü ve ona uy-makta sebatlı kıl. Yine bizi onun hizbinde, ona yardım edenler ve onun işine razı olanlar arasında kıl.
Bu inancı hayatta ve ölüm anında bizden alma; bu inançta şüphe et-mediğimiz, ahdi bozmadığımız, şüpheye kapılmadığımız ve onu ya-lanlamadığımız halde canımızı al.
Allahım, onun zuhurunu yakınlaştır, yardımınla onu teyit et; ona yardım edenlere yardımda bulun, yardım etmeyerek onu yalnız bıra
kanları yalnız bırak; onunla düşmanlık yapan ve onu yalanlayanlara gazap et; onunla hakkı aşikar kıl; onunla zulmü yok et; onun vesile-siyle mümin kullarını zilletten kurtar; beldeleri ihya et, azgınları öl-dür, dalalet başlarını ez, zalim ve kafirleri zelil et, münafıkları, ahdi bozanları ve yeryüzünün doğusunda ve batısında, denizinde ve kara-sında, dağında ve ovasında olan bütün mülhitleri (kafirleri) yok et; öyle ki, onlardan hiç kimse ve hiç bir eser baki kalmasın. Beldelerini onlardan temizle ve kullarının gönüllerine, onların yok olmasıyla şi-fa ver.
Onun vesileyle dininden mahvolanı yenile, hükmünden ve dininden değişeni ıslah et; öyle ki, onun vesilesi ve onun eliyle dinin yepyeni olsun; onda hiç bir eğrilik ve bid’at kalmasın; öyle ki, onun uygula-dığı adalet ile kafirlerin ateşlerini söndüresin. Şüphesiz o, kendin için halis kıldığın (seçtiğin), dininin yardımı için razı olduğun, il-minle seçtiğin, günahlardan koruduğun, eksikliklerden münezzeh et-tiğin, gizlilere vakıf kıldığın, kendisine nimet verdiğin ve pislikler-den arıttığın kulundur.
Allahım, öyleyse ona, onun tertemiz olan babalarına ve seçkin Şiile-rine salat gönder, onları en üstün arzularına ulaştır ve bizden olan bu duayı, her çeşit şüphe, riya ve şöhretten halis kıl; öyle ki, bu duâ va-sıtasıyla senden başkasını kastetmeyelim ve senin rızandan başkasını istemeyelim.
Ey Allah; Peygamberimizi yitirmiş olmamızı, velimizin (önderi-mizin) gaybetini, zamanın bize olan zorluğunu, fitnelerin üzerimize çökmesini, düşmanların bize karşı birbirlerine destek olmalarını, on-ların çok bizim ise sayımızın az olmasını sana şikayet ediyoruz. Allahım, öyleyse bu zorlukları, acil bir zafer, senden taraf güçlü bir yardım ve adaletçi bir İmam’ın zuhuruyla gider; ey alemlerin Rabbi olan hakk olan ilah!
Allahım, adaletini kullarının arasında aşikar etmek ve beldelerindeki düşmanlarını öldürmek için kendi Veline izin vermeni istiyoruz; böylece, zulüm için, kırmadığın hiçbir temel, yok etmediğin hiçbir yapı, zayıflatmadığın hiçbir güç, yıkmadığın hiçbir direk (destek), köreltmediğin hiçbir kılıç ve silah, devirmediğin hiçbir bayrak, öl-dürmediğin hiç bir kahraman, hor ve hakir etmediğin hiçbir ordu bı-rakmayasın.
Ey Rabbim, onları parçalayıcı taşınla taşla, keskin kılıcınla onları vur, suçlulardan geri dönmeyecek gazabınla onları cezalandır, kendi düşmanlarını, dinin düşmanlarını ve Resulünün düşmanlarını, veli-nin ve mümin kullarının eliyle cezalandır.
Ey Allah; velini, yeryüzündeki hüccetini, düşmanlarının korkusun-dan emanda kıl; ona mani olana mani ol; ona hile yapanı tuzağına düşür; ona kötü kasıtta bulunanı bedbahtlığa duçar et; ona ulaşmala-rını önle; onun vesilesiyle düşmanların kalplerini korkut, ayaklarını sars, açıkça ve aniden onları azabına duçar et. Azabını onlara şiddet-lendir, kullarının arasında onları zillete düşür, beldelerinde onlara lanet et, cehennemin en aşağı tabakasında onlara yer ver, en şiddetli azabını onlara indir, onları ateşe at, ölülerinin kabirlerini ateşle dol-dur, onları yakıcı ateşine vasıl et; çünkü onlar namazı zayi ettiler, heva ve heveslerine uydular, seçkin kullarını hor ve hakir ettiler.
Allahım, Velin vesilesiyle Kur’an’ı ihya et, karanlığı olmayan ebedi nurunu bize göster, onun vesilesiyle ölü kalpleri dirilt, yanan göğüs-lere şifa ver, dağınık fikirleri hak üzere topla, tatil olan hadleri (şer’i cezaları) ve terk edilmiş hükümleri ikame et; böylece, zahir olmamış hiç bir hak ve parlamamış hiç bir adalet baki kalmasın.
Allahım bizi, onun yâranlarından, onun hükümetini takviye eden, onun emrini yerine getiren, onun işine razı olan, onun verdiği hü-kümlere teslim olan ve yaratıklarından (korkarak) takiyyeye ihtiyaç duymayanlardan kıl.
Ey Rabbim, kötülükleri gideren, çağırdığında çaresiz kalana icabet eden, büyük sıkıntılardan kurtaran sensin. Öyleyse her çeşit zararı velinden uzaklaştır, vaat ettiğin gibi onu yeryüzünde halifen kıl.
Allahım, bizi, Al-i Muhammed’in düşmanlarından kılma, Al-i Mu-hammed’e kin besleyenlerden de kılma; ben bundan sana sığınıyo-rum; öyleyse beni koru; ben sana sığınıyorum, öyleyse banı koru.
Ey Rabbim; Muhammed ve Al-i Muhammed’e salat gönder; beni on-ların makamı hürmetine dünya ve ahirette kendi katında kurtuluşa eren ve mukarreblerden kıl.”

Üzüntülerin Giderilmesi Hakkındaki Dua

“Allahım; bela (ve imtihan) büyümüş, İmamımızın gizliliği aşikâr ol-muş, umutlar kesilmiş, perdeler kalkmış, yeryüzü daralmış göğün rahmeti önlenmiş; ey Rabbim, yardım dilenilecek, kendisine şikayet götürülecek, zorlukta ve kolaylıkta dayanılacak olan sensin.
Allahım! Muhammed ve Al-i Muhammed’e rahmet eyle, onlara itaat etmeyi bizlere farz kıldın, bu vesileyle onların makamlarını bize tanıt-tın; öyleyse onların hakkı hürmetine göz yumup açma veya daha kısa bir zamanda gam ve üzüntüyü bizden gider.
Ey Muhammed, Ey Ali, sorunumun çözümü için bana yetin çünkü siz yeterlisiniz; bana yardım edin çünkü siz yardım edensiniz.
Ey Mevlam, ey zamanın sahibi olan İmam, benim feryadıma yetiş, be-nim feryadıma yetiş, benim feryadıma yetiş.”

Dünya ve Ahiret İşleriyle İlgili Dua

“Allahım, bize, sana itaat etmek muvaffakiyetini, isyandan uzaklaş-mayı, niyetin doğruluğunu ve saygısı korunması gereken kimseleri ta-nımayı ihsan et; bize hidayete erişmek ve onda sabit kalmakla ikramda bulun; dillerimizi doğruluk ve hikmetle güçlendir; kalplerimizi ilim ve mârifetle doldur; karınlarımızı haramdan ve şüpheli şeylerden arıt; el-lerimizi zulüm ve tecavüzden alıkoy; gözlerimizi kötülüklerden ve hı-yanetten koru; kulaklarımızı boş söz ve gıybete kapat.
Alimlerimize, dünyaya düşkün olmamayı ve hayırseverliği; öğrencile-re ciddi çalışmayı ve rağbeti; dinleyenlere uymayı ve öğüt almayı ih-san et.
Müslümanların hastalarına şifa ve rahatlık, ölülerine şefkat ve rahmet, yaşlılarımıza vakar ve ağır başlılık, gençlerimize hakka dönüş ve töv-be, kadınlarımıza haya ve iffet, zenginlerimize alçak gönüllülük ve cömertlik, fakirlerimize sabır ve kanaat lütfet.
Gazilere galibiyet, tutsaklara kurtuluş, emir sahiplerine adalet ve şef-kat, emir altındakilere (halka) insaf ve güzel huy nasip et.
Hacıların, ziyaretçilerin, yol azıkları ve nafakalarını bereketli kıl; onla-ra farz kıldığın hac ve umreyi eda etmelerini müyesser eyle; ey mer-hametlilerin en merhametlisi, fazlın ve rahmetinle dualarımızı kabul buyur.”

Meb’es Günündeki Dua

Hz. Mehdi’nin 3. naibi olan Ebu’l Kasım Hüseyn bin Ruh İmam Mehdi’nin şöyle buyurdu-ğunu rivayet etmiştir: Recep ayının 27’sinde on iki rekat namaz kıl, her iki rekattan sonra şöyle de:
“Hamt Allah’a ki, oğul edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur ve aciz-lik yüzünden kendine dost da edinmemiştir. Pek büyük bil O’nu ve büyüklüğünü de bildir.” (İsra/111)
“Ey ömür boyunca azığım, ey zorlukta sahibim, ey velinimetim, ey is-tek anında imdatçım, ey ihtiyaç zamanı çarem, ey gıyabımda koruyu-cum, ey yalnızlıkta bana yeterli olanım, ey tehlike anında munisim! Sen ayıbımı örtensin; öyleyse sana hamt olsun. Sen, sürçmemden vaz-geçensin; öyleyse övgü sana mahsustur. Sen, yıkıldığımda üzüntümü giderensin; öyleyse hamt sana layıktır.
Muhammed ve Al-i Muhammed’e salat gönder; ayıbımı ört, korkuma güven bağışla, yanılmamı affet, günahlarımı bağışla, kötülüklerimden geç ve beni cennet ehlinin arasına al; cennet ehline verdiğin doğru vaat üzere.”
Namaz ve duadan sonra, Hamt, İhlas, Kafirun, Nas, Felak, Kadir sureleri ve Ayet-el Kürsiyi yedi defa oku, sonra yedi defa da şöyle de: “Allah, Allah benim rabbimdir, O’na bir şeyi or-tak koşmuyorum.” Sonra istediğin şeyi iste.

Al-i Yasin Ziyareti Diye Meşhur Olan, Peygamber ve Ehl-i Beyt’ine Salavat Gönderme Hakkındaki Ziyaret Duası
“Selam olsun Al-i Yasin’e (Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyt’ine); selam olsun sana ey Allah’ın davetçisi ve ayetlerinin mazharı (Hz. Mehdi); selam olsun sana ey Allah’ın rahmet kapısı ve O’nun dininin koruyu-cusu; selam olsun sana ey Allah’ın halifesi ve hakkın yardımcısı; se-lam olsun sana ey Allah’ın hücceti ve iradesinin (rızasının) kılavuzu.
Selam olsun sana ey Allah’ın kitabını okuyan ve onu açıklayan; selam olsun sana gece ve gündüz saatlerinde; selam olsun sana ey Allah’ın yeryüzündeki son hücceti; selam olsun sana ey Allah’ın ruhlar aleminde kullardan aldığı ve sağlamlaştırdığı ahdi; selam olsun sana ey Allah’ın kefil olduğu vaadi. Selam olsun sana ey dikilmiş bayrak, bağışlanmış ilim, halkın sığınağı, Allah’ın geniş rahmeti ve kesin olan vaadi.
Selam olsun sana kalktığında ve oturduğunda, selam olsun sana (Kur’an) okuyup açıkladığında, namaz kılıp ve kunut tuttuğunda, rüku ve secde ettiğinde; selam olsun sana la ilahe illallah ve Allah-u Ekber dediğinde, selam olsun sana, hamt ettiğinde ve mağfiret dilediğinde; selam olsun sana sabahladığında ve akşamladığında; selam olsun sana gecenin karanlığında ve gündüzün aydınlığında.
Selam olsun sana ey güven kaynağı İmam; selam olsun sana her halin-de ey ümit kaynağı olan öncü.
Ey velim. Sen şahit ol ki, şüphesiz ben Allah’tan başka bir ilahın ol-madığına, O’nun tek olup ortağı bulunmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna, ondan ve Ehl-i Beyt’inden başka bir habibim olmadığına tanıklık ediyorum.
Sen ey velim! Sen şahit ol ki, Emir-ul Müminin Ali, Hasan, Hüseyn, Ali b. Hüseyn, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Ca-fer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali Allah’ın hüccetleridir; (ben buna şahadet ediyorum) senin de Allah’ın hücceti olduğuna şahadet ediyorum.
Yine şahadet ediyorum ki, ölüm haktır, nekir ve münker haktır, (öl-dükten sonra) haşir olmak haktır, sırat haktır, mizan (terazi) haktır, di-rilmek haktır, hesap haktır, cennet ve cehennem haktır, cennetle müj-delenmek ve cehennemle korkutulmak haktır.
Ey velim! Sizinle muhalefet eden bedbaht olmuştur, size itaat eden mutluluğa ermiştir. Öyleyse seni şahit kıldığım şeyde tanıklık et. Ben senin dostunum, düşmanından uzağım. Sizin razı olduğunuz şey hak-tır, sevmediğiniz şey batıldır, emrettiğiniz şey maruftur (iyi ameldir) ve sakındırdığınız şey ise münkerdir.
Ey velim! Ben ortağı olmayıp tek olan Allah’a, O’nun elçisine (Pey-gambere), Emir-ul Müminin’e ve sizin hepinize evvelinizden sonun-cunuza dek iman etmişim, yardımım sizin için hazırdır, dostluğum si-ze halistir. Amin; ya Rabbel alemin. (Ya Rab! Bu dualarımı kabul bu-yur).”

Bu Ziyaretten Sonra Okunan Dua

“Allahım, rahmetinin Peygamberi ve nurunun kelimesi olan Muham-med’e rahmet et. Kalbimi yakin, göğsümü iman, fikrimi sebat, azmimi ilim, kuvvetimi amel, dilimi doğruluk, dinimi katından olan basiret, gözümü ışık, kulağımı hikmet, dostluğumu Muhammed ve Âl-i Mu-hammed’e dostluk ve velayet nuruyla doldur; ki sana kavuşarak ahd ve misakına vefa etmiş olayım da rahmetin beni sarmış olsun; Ey Mevla! Ey övülmüş!
Allahım! Yeryüzündeki hüccetin, beldelerinde halifen, halkı senin yo-luna çağıran, adaleti uygulamaya davet eden, halkı emrine sevk eden, mü’minlerin velisi olan, kafirleri yok eden, karanlıkları aydınlatan, hakkı aşikar kılan, hikmet ve doğruyla konuşan, yeryüzündeki kelimen olan, korkarak emrini bekleyen, şefkatli veli, kurtuluş gemisi, hidayet nişanesi, ve halkın gözünün nuru olan ve (İmamet) ridasını giyen, üzüntüleri gideren, dünyayı zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adaletle dolduracak olan Muhammed b. Hasan’a (Hz. Mehdi’ye) özel rahmetinle rahmet eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.
Allahım, evliyanın soyundan olan Veline salat gönder; o evliya ki, on-ların itaatini farz ettin, onların hakkını gerekli kıldın, pisliği onlardan giderdin ve onları arındırdın. Allahım, ona yardımda bulun, onunla di-nine yardım et, yine onunla dostlarına, Şiilerine ve yardımcılarına yar-dım et; bizi de onun yardımcılarından kıl.
Allahım, onu, her azgının şerrinden ve bütün yaratıklarının şerrinden koru. Onu önünden, arkasından, sağından, solundan koru. Onu gözet, kötü bir şeyin ona ulaşmasına engel ol, onun vasıtasıyla Peygamberini ve Peygamberinin Ehl-i Beyt’ini (onların ortaya koyduğu mektebi) ko-ru, onunla adaletini aşikâr kıl, onu yardımınla destekle; ona yardım edene yardımda bulun, yardımlarını ondan kesenleri yardımcısız bırak; onunla küfrün ele başlarını yok et; onun vasıtasıyla, yeryüzünün do-ğusunda ve batısında, karasında ve denizindeki kafir ve münafıkları ortadan kaldır, onun vesilesiyle yeryüzünü adaletle doldur ve Peygam-berin olan Muhammed’in dinini aşikar et.
Allahım! Beni, onun yardımcı, Şia ve takipçilerinden kıl; Al-i Mu-hammed’in arzu ettikleri ve düşmanlarının korktukları şeyi (İmamımı-zın zuhuruyla) bana göster; ey celal ve kerem sahibi ve rahmet edenle-rin en merhametlisi olan Allah, duamı kabul buyur.”

Şerden Korunmak Hakkındaki Dua

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Ey kulların sahibi, ey küfür grup-larını yenilgiye uğratan, ey kapıları açan, ey sebepleri var eden! La ilahe illallah, Muhammed’un Resulullah hürmetine bizim elde etmeye kadir olmadığımız bir sebep var et. Allah’ın salat ve selamı Muham-med ve O’nun soyuna olsun.”
________________

Sizin İmza Resimleri Görmeniz İçin Yetkiniz Yok. Lütfen Üye Olun.
imza
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
dualar, mehdiafden

Seçenekler
Stil


Saat: 10:23

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,