Forum Logo


Geri Git   ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Eğitim Bölümü > Türkçemiz Ve Diğer Dersler > Hukuk


Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.Konu Bilgileri
Konu Başlığı
Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Konudaki Cevap Sayısı
0
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
Görüntülenme Sayısı
67

Kullanıcı Etiket ListesiYeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 12 Ocak 2015, 01:33   #1
Üye
Liich - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Liich Asteroids Champion! Space Invaders Champion! Tetris Champion! Snake Champion! Breakout Champion! Flash Chess Champion! Dice Game Champion! Jelly Friend Champion! Green Snake Mania Champion! Archers Duty Champion! Bamboo Trekking Champion! Jack Run Champion! Alien VS Robots Champion! Angry Faic 2 Champion! Flappy Bird 2 Champion! Funny Pets Champion! Beaned Champion! Acne Be Gone Champion! Archery Master Champion! 13 Days After Champion! Dragon Princess Champion! Assault Echelon: Warehouse Champion! Jolly Jong 2 Arcade Champion! Big Hero 6 Fly Adventure Champion! Cyber Chaser Champion! Chaos Faction 2 Survival Champion! Crest Breakout 2 Champion! Bubble Trouble Champion! Catapon Champion! Bomber Invaders Champion! Athens Treasure Champion! Joops Champion! Disco Bowling Champion! Gluey 2 Champion! Alchemy Swap Champion! Desert Hunter Champion! Immense Army Champion! Hell Archery 2 Champion! Duck Tub Battle Champion! Air Hockey Champion! Booa Jumper Champion! Alien Bounce Champion! Bomboozle 3 Champion! Space Carrer Champion! LT. Fly II: The Kamikaze Rescue Squad Champion! Rat Fishing Champion! Wrath of Zombies Champion! Santa's Showdown Champion! Zombie Takedown Champion! Urban Unrest Champion! Zombo Buster Rising Champion! Super Sonic Diamonds Pick Champion! Ring Pass Not Champion! Royal Guard Champion! Super Shiny Head Champion! Robobomber Champion! Run Bird Run Champion! PacmanClassic Champion! Shellshock Match 3 Champion! Lumidisk Champion! Rock N Roll Champion! Super Julio 2 Champion! Knight Mighty Run Champion! Pick Up Sticks 3D Champion! The Intergalactic Bounty Hunter Champion! Sweet And Bad Champion! Star Bores Episode One Champion! Formula Racing Champion! Ice Cream Racing Champion! Hong Kong Ninja Champion! 1001 Arabian Nights Champion! Building Demolisher Champion! Battle Bugs Attack Champion! Cops And Burglar Champion! Caribbean Admiral Champion! Bittu Bomber Champion! Bomb It 3 Champion! Pencil Panic Extreme Champion! Kitts Kingdom Champion! Big Diamond 2 Champion! Mahjong Dark Dimensions Champion! Soccer Star Champion! Bobulous Champion! Bubble Slasher Champion! Diamond Detective Champion! Elemental Explosion Champion! Butterfly Arkanoid Champion! Fruit Legend Elimination Champion! Fruit Planet Champion! Blocks Cats Champion! Jewel Search Champion! Jem Match 2 Mining Champion! Amazing Dare Dozen Champion!
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır. Görmek için Kayıt Olmalısınız
Standart Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Resmi Gazete Tarihi: 25/03/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25059

Devlet Bakanlığından:

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik; Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemeler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulacak Risk Hesabının gelirleri, yönetimi ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları düzenler.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; Müsteşarlık tarafından sağlanan dış finansman imkanlarının ikrazen kullandırıldığı kamu kurum ve kuruluşları ile yatırım ve kalkınma bankalarını ve Hazine garantisi verilerek dış finansman imkanı sağlanan kamu kurum ve kuruluşları ile yatırım ve kalkınma bankalarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 4 üncü, 13 üncü ve 16 ncı maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan'ı,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığı'nı,

c) Borçlu: Bu Yönetmeliğin kapsam maddesinde yer alan ve belirli bir projenin tamamen veya kısmen dış finansmanı amacıyla yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı ülkelerde yerleşik diğer mali kurumlardan dış borç alan kurum ve kuruluşları,

d) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı,

e) Dış Finansman: Herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan Devlet dış borcu, garantili imkan veya münferiden bunların her birini,

f) Dış Borcun İkrazı: Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan dış finansman imkanlarının ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere genel ve katma bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile yatırım ve kalkınma bankalarına gerektiğinde anlaşmanın mali şartlarına bağlı kalmaksızın aktarılmasını,

g) Hazine Alacakları: Herhangi bir dış finansman kaynağından temin edilen finansman imkanları için verilen Hazine garantileri veya bu imkanların ikrazı suretiyle kullandırılması ya da bunlar dışında olmakla birlikte ilgili mevzuattan kaynaklanan işlemler nedeniyle doğan ve Hazine tarafından üstlenilen her türlü ödemeye ilişkin olarak ortaya çıkan alacağı,

h) Hazine Garantileri: Hazine geri ödeme garantisi, Hazine yatırım garantisi, Hazine karşı garantisi ve Hazine ülke garantisi veya münferiden her birini,

ı) Hazine Geri Ödeme Garantisi: Kamu iktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin yüzde 50 sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşları lehine bu kuruluşların dış finansman kaynağından sağladıkları dış borçlarının geri ödenmesi hususunda verilen garantileri,

i) Hazine Yatırım Garantisi: Yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri kapsamında ilgili mevzuat hükümlerine dayanan ve bunlarla sınırlı olmak üzere verilen garantileri,

j) Garantili İmkan: Bu Kanun kapsamında yer alan kuruluşlara sağlanan Hazine geri ödeme garantisi, Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisini,

k) Garanti Ücreti: Kanun'un 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Hazine garantileri nedeniyle lehine garanti verilen taraftan, verilecek her bir garanti için bir defaya mahsus olmak kaydıyla garanti edilen tutarın yüzde birine kadar alınan ücreti,

l) İkraz Ücreti: Kanun'un 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca dış borcun ikrazı nedeniyle ikraz edilen taraftan ikraz edilen tutar üzerinden bir defaya mahsus olmak kaydıyla alınan ücreti,

m) Kanun: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'u,

n) Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması: Hazine garantisi altında sağlanan krediye ait geri ödemenin Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilmesi neticesinde ortaya çıkan Hazine Alacağının akit altına alınmasını sağlayan Anlaşmayı,

o) Proje: Yıllık yatırım programlarında, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere yer alan projeleri,

ö) Proje Şirketi: Bir projenin gerçekleştirilmesinden Şirket sözleşmesinde belirtilen süre boyunca sorumlu olup, bu süre sonunda işlevleri sona eren şirketleri,

p) Risk Hesabı: Bu Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan hesabı,

ifade eder.

Yetki

Madde 5 - Risk Hesabından, Hazine Garantileri kapsamında yapılan ödemeler ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemelerin yapılmasına, Kanun'un 1 inci ve 4 üncü maddeleri uyarınca Bakan yetkilidir.

Risk Hesabına aktarılmak üzere, Yılı bütçesine bir başka tertibe aktarılamayacak şekilde öngörülen ödeneğin yetersiz olması halinde ilgili tertibe ödenek aktarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.

Hesaptaki tutarların günlük bazda nemalandırılmasının koşullarını Banka belirler.

Sorumluluk

Madde 6 - Borçlunun, dış finansman kaynağından Hazine Garantisi altında sağladığı Dış Finansman imkanlarına ilişkin her türlü yükümlülüklerden ve bu yükümlülüklerin aksaması neticesinde doğmuş ve doğabilecek Hazine Alacaklarının geri ödenmesinde;

a) Üstlenimin büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idarelerine ait tüzel kişiler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kuruluşlar adına yapılması halinde; ilgili büyükşehir belediyesi veya belediyenin,

b) Üstlenimin belediye birlikleri adına yapılması halinde, birliğe üye herbir belediyenin,

c) Üstlenimin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştirak veya bağlı kuruluşları adına yapılması halinde bağlı bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünün,

müteselsil kefaleti aranır.

Borçlu 01/01/2003 tarihinden itibaren;

a) İkraz ve garanti anlaşmalarında belirtilen süre içerisinde İkraz ve/veya Garanti Ücretinin,

b) Risk Hesabından yapılacak ödemelerden doğan Hazine Alacaklarının geri ödemesinin,

Risk Hesabına aktarılmasından sorumludur.

Borçlunun Risk Hesabına aktarmakla sorumlu olduğu tutarları vadesinde ödememesi durumunda Kanun'un 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen cezai müeyyide uygulanır.

Kaynak

Madde 7 - Risk Hesabının kaynakları;

a) İkraz Ücretlerinden,

b) Garanti Ücretlerinden,

c) Hesaptan yapılan ödemeler karşılığında ilgili kuruluşlardan yapılan geri ödemeler ve gecikme zammı dahil tahsil edilen her türlü ödemelerden,

d) Hesaptaki tutarlar için günlük bazda sağlanan nemalardan,

e) Bütçe kanunları ile Risk Hesabına aktarılmak üzere öngörülen ödeneklerden,

oluşur.

Ödemeler

Madde 8 - Risk Hesabından yapılan ödemeler; Hazine Garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemelerden oluşur.

Risk Hesabının İşleyişi

Madde 9 - a) Müsteşarlık, Risk Hesabının kaynak ve ödemelerinin takibini yapabilmek amacıyla Banka nezdinde açtırdığı 8562 no.lu Döviz Hesabını ve 330114 no.lu TL Hesabını kullanır.

b) Madde 7'de belirtilen kaynaklar, Risk Hesabına nakit olarak aktarılır ve Banka tarafından günlük bazda nemalandırılır.

c) Hazine Geri Ödeme ve Yatırım Garantileri kapsamındaki kuruluşlar adına Müsteşarlık tarafından gerçekleştirilecek geri ödemeler ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülemeyen ödemeler, ilgili kreditörelere/proje şirketlerine ve/veya mercilere Banka aracılığı ile Risk Hesabından gerçekleştirilir.

d) Risk Hesabının bütçeleştirme ve muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemler, Devlet Muhasebe Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılır.

e) Risk Hesabından, Kanunda belirtilen haller dışında kullanım yapılamaz.

f) Borçlu'nun Hazine garantisi kapsamındaki borçlarının 01/01/2003 tarihinden önce Müsteşarlık'ça üstlenilmesinden doğan Hazine Alacaklarının geri ödemeleri, Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 411 no.lu hesabına aktarılmaya devam edilir.

g) 01/01/2003 tarihinden itibaren İkraz Anlaşmalarından alınan İkraz Ücretleri ve Garanti Protokollerinden alınan Garanti Ücretleri ile Risk Hesabından yapılacak ödemelerden doğan Hazine Alacaklarının geri ödemeleri Risk Hesabına yapılır.

Belge Akışı

Madde 10 - a) Borçlu, Müsteşarlığın Banka nezdinde bulunan Risk Hesabına yapacağı ödemeleri, (EK:1)'de yer alan formdaki bilgileri eksiksiz doldurmak suretiyle, yerine getirmekle yükümlüdür.

b) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen Risk Hesabının İşleyişine ilişkin olarak Banka ile Müsteşarlık tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, Banka ile Müsteşarlık arasında yapılacak mutabakat ile sağlanır.

c) Banka; Risk Hesabına yapılan aktarmaların bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerine uygun olarak yapılmasının takibini, Banka ile Müsteşarlık arasında yapılacak mutabakat çerçevesinde, sağlayacaktır.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik 01/01/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

Ek: 1

__________________________________________________ ____

RİSK HESABINA YAPILAN ÖDEME BİLDİRİM FORMU

__________________________________________________ ____

Ödemeyi Yapan Kuruluş

_________________________________

____________________

Ödemenin Yapıldığı Muhabir Banka

_________________________________

____________________

İkraz Anlaşması Bilgileri

_________________________________

____________________

Alacak No

_________________________________

____________________

Anlaşma Tarihi

_________________________________

____________________

Anlaşma Tutarı ve Dövizi

_________________________________

____________________

Ödeme Bilgileri

_________________________________

____________________

Vade Tarihi

_________________________________

____________________

Ödeme Tarihi

_________________________________

____________________

Ödeme Dövizi

_________________________________

____________________

Ödemenin Yapıldığı Hesap No

( )8562 ( )330114

_________________________________

____________________

Ödeme Tutarı

_________________________________

____________________

Anapara

_________________________________

____________________

Faiz

_________________________________

____________________

Garanti Ücreti

_________________________________

____________________

İrkaz Ücreti

_________________________________

____________________

Gecikme Faizi

»Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. - www.ForumSevgisi.Com 
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Bookmarks

Etiketler
esaslar, hakkinda, hesabi, ile, ilgili, risk, usul, uygulanacak, yonetmelik

Seçenekler
Stil


Saat: 00:32

Yasal Uyarı Forum

ForumSevgisi.Com, paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Gerekli Şikayet Bildirimleri "Bize Yazın" kısmından yapabilirsiniz.
Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
Bu forum, en iyi 1366 x 768 ekran çözünürlüğünde Mozilla ve Chrome ile görüntülenebilir.
www.ForumSevgisi.Com © 2014-2016

Facebook Twitter YouTube YouTube YouTube YouTube DMCA.com Protection Status
Forum Forumlar Forum Sitesi Ask Forumu Etiket Sitemap
Yukarı Git