ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumzirve.net/register.php/)
-   İlaçlar (http://www.forumzirve.net/register.php/266-ilaclar/)
-   -   Jetosel 2 ml 20 ampul (http://www.forumzirve.net/register.php/ilaclar/13717-jetosel-2-ml-20-ampul.html)

Liich 04 Aralık 2014 14:02

Jetosel 2 ml 20 ampul
 
Formülü:
Her 2 ml’lik ampulde :
Lidokain hidroklorür 40.0 mg,
Adrenalin baz 0.025 mg,
Sodyum klorür 9.0 mg,
Sodyum metabisülfit 2.0 mg,
İnjeksiyonluk su k.m

Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
İnfiltrasyon anestezisi , periferal ve sempatik sinir blokajı , epidural ve spinal blok anestezisi oluşturmak için kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Diabetes mellitus, diabetik ketoasidoz, hiperglisemik hiperosmolar sendrom, hipertonik dehidrasyon, akut tübüler nekroza bağlı anüri.

Uyarılar/Önlemler:
1) Dekstroza karı bazı durumlarda (ameliyat, sepsis, şok, pankreatit v.s.) intolerans ortaya çıkabilir. Bu hallerde hiperglisemi ve glukozüri görülür ve kanda kateşolamin, glukokortikoid ve glukagon seviyeleri yükselir. Bu vakalarda enfüzyon sıvısına her 25 g dekstroz için 1-2.5 ünite kristalize insülin katılmalıdır. 2- Hipertonik dekstroz diğer osmotik diüretiklerde otduğu gibi nefrotoksik ajanların ve renal iskeminin etkisiyle husule gelen akut tübüler nekroz ve anüride etkisizdir. Çünkü bu durumda tubuli epiteli non-elektrofitlere karşı selektif impermeabilitesini kaybeder.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Bildirilmemiştir.

İlaç etkileşimleri:
Yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:
% 20′lik dekstroz solüsyonu yalnız intravenöz olarak ve tercihen büyük venlerden verilir. Dozaj ve verme hızı hastalığın cinsine ve hastanın durumuna göre bireysel olarak tayin edilir. Genel oiarak 24 saatte 1.000 ml’ye kadar verilebilir. Verme hızı takriben 60-80 damla/dakika veya maksimum 500 ml/saattir.


Saat: 08:27