ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumsevgisi.com/)
-   İlaçlar (http://www.forumsevgisi.com/266-ilaclar/)
-   -   Humatrope 72 ıu 24 mg kartuş (http://www.forumsevgisi.com/ilaclar/13725-humatrope-72-iu-24-mg-kartus.html)

Liich 04 Aralık 2014 14:09

Humatrope 72 ıu 24 mg kartuş
 
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Turner Sendromuda dahil, salgılanan büyüme hormonunun azalma veya yetersizliğine bağlı boy kısalığı tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Diabetes mellitusta, intrakranial lezyon varlığında ve epifizleri kapanmış olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Preparat 2-8°C’de saklanmalıdır. Uygulamalar tercihen akşam yapılmalıdır. Bazı vakalarda antikor oluşumu söz konusu olabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Human albumin ifüzyonundan sonra yan etkiler enderdir.Kızartı, ürtiker, ateş, kusma gibi hafif yan etkiler infüzyon hızı azaltıldığında ya da infüzyon durdurulduğunda hızla düzelir.Bireysel olarak şoka kadar varan reaksiyonlar oluşabilir.

İlaç etkileşimleri:
Kortikosteroidlerle birlikte kullanılmaz.

Kullanım şekli ve dozu:
Doz kişisel olarak saptanır. Genellikle haftada 0.5İÜ/vücut ağırlığı veya haftada 12 İÜ/m2 vücut düzeyi olacak şekilde bir doz tavsiye edilir. Haftalık doz 2 ile 3 i.m. veya 6 ile 7 s.c. enjeksiyona bölünmelidir. Subkütan olarak verildiğinde lipoartrofiyi önlemek için, enjeksiyon yeri değiştirilmelidir.


Saat: 16:29