ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumzirve.net/register.php/)
-   İlaçlar (http://www.forumzirve.net/register.php/266-ilaclar/)
-   -   Negasin (http://www.forumzirve.net/register.php/ilaclar/27300-negasin.html)

User 16 Ocak 2015 15:08

Negasin
 
Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Gentamisine dirençli gram negatif basillerin neden olduğu; Akut piyelonefrit, menenjit, neonatal sepsis, prostatit safra kanalı enfeksiyonları, septisemide endikedir.

Kontrendikasyonları:

Gebelerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Diğer antibiyotiklerle fiziksel geçimsizdir karıştırılmamalıdır. Enfüzyon uygulamaları için dekstroz, ringer veya %0.9 sodyum klorür kullanılır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Azotemi, oligüri, baş dönmesi, kulak çınlaması, renal bozukluklar ve hipersensivite reaksiyonları gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Bildirilen herhangi bir etkileşim bildirilmemişitir.

Kullanım şekli ve dozu:

Mutad kullanım 2x7,5mg/kg/gün doz i.m. veya i.v. yoldan uygulanır. Yeni doğanlarda ve prematürelerde başlangıçta günde 2x5mg/kg ve daha sonra 2x7,5mg kg uygulanır. Yaşamı tehdit eden ve/ya Pseudomonas enfeksiyonlarında 3x500mg uygulanabilir. Max. günlük doz 1,5g, max. tedavi dozu 15g'dır.


Saat: 17:28