ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumzirve.net/register.php/)
-   Meslek Tanıtımları (http://www.forumzirve.net/register.php/91-meslek-tanitimlari/)
-   -   Veritabanı Yöneticisi - Veritabanı Yöneticisi Hakkında Bilgi - Veritabanı Yöneticisi (http://www.forumzirve.net/register.php/meslek-tanitimlari/13881-veritabani-yoneticisi-veritabani-yoneticisi-hakkinda-bilgi-veritabani-yoneticisi.html)

BuRHaN 04 Aralık 2014 19:01

Veritabanı Yöneticisi - Veritabanı Yöneticisi Hakkında Bilgi - Veritabanı Yöneticisi
 
hakkinda, veritabani, veritabanı yöneticisi, veritabanı yöneticisi hakkinda, veritabanı yöneticisi hakkında bilgi, veritabanı yöneticisi mesleğinin özellikleri, veritabanı yöneticisi mesleğinin tanımı, veritabanı yöneticisi nasıl olunur, veritabanı yöneticisi nedir, yöneticisi


Veritabanı Yöneticisi - Veritabanı Yöneticisi Hakkında Bilgi - Veritabanı Yöneticisi Mesleğinin ÖzellikleriKuruluşun veri tabanını tasarlayan, bakımını yapan ve denetleyen,veri tabanının standartlarını belirleyen, bunlara uyulmasını sağlayan, yeni ya da değiştirilmiş sistemlerin bilgi gereksinimlerini inceleyen, veri tabanı spesifikasyonlarını geliştiren ve veri tabanının bütünlüğünü, gizliliğini sağlamak için denetimler yapan, bunlara uyulmasını sağlayan nitelikli kişidir.
Veri Tabanı Yöneticisi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:


a) Kuruluşun bilgi ihtiyacını ve sistemlerin etkilerini incelemek,
b) Bilgi, kullanıcılar ve kaynaklar için tanımlar yapmak ve bunları güncel tutmak,
c) Veri tabanlarının kullanımı, denetimi, güncelleştirilmesi ve bakımı için standartlar geliştirmek ve bunları belgelemek,
d) Yeni ya da mevcut bilgi kütükleriyle ilgili yöntemler konusunda sistem çözümleyiciler ve tasarımcılarla görüş birliğine varmak,
e) Deneme ve işletim için kullanılan veri tabanlarını kurmak ve güncel tutmak,
f) Veri tabanı sözlüklerini kurmak ve güncel tutmak,
g) Yeniden kurma ve ‘back- up’ yöntemlerini de içeren veri tabanı güvenlik ve denetim yöntemlerini geliştirmek,
h) Gereğinde veri tabanlarını baştan yapılandırmak,
i) Bilgi Yönetim Sistemlerini geçmek ve gereğinde değişiklikler yapmak,
j) Veri tabanının yapısını ve kullanım standartlarını tanımlamak,
k) Yeterli koruma altında gerekli bilgiye ekonomik ve verimli bir biçimde erişilmesini sağlamak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Saat: 18:39