ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumsevgisi.com/)
-   Meslek Tanıtımları (http://www.forumsevgisi.com/91-meslek-tanitimlari/)
-   -   Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) (http://www.forumsevgisi.com/meslek-tanitimlari/59020-elektrik-ark-firini-izabecisi-celik-tasfiyesi.html)

Gülfem 31 Mart 2016 10:10

Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi)
 

Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi)

Meslek Ana Grubu : TESİS VE MAKİNE OPERATÖRLERİ VE MONTAJCILARI

Meslek Alt Ana Grubu : SABİT TESİS OPERATÖRLERİ

Meslek Grubu : METAL İŞLEME TESİSİ OPERATÖRLERİ

Meslek Birim Grubu : Maden cevheri ve metal fırını operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim


Meslek Tanımı :
Hurda çeliği eritme veya tasfiye suretiyle yüksek kaliteli çelik üretilen bir elektrik ark fırınını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:a) Fırının çelikle doldurulması için emir vermek,b) Elektrik akımını açarak elektrotlarla eritilecek malzeme arasında bir ark meydana getirmek,c) Eritme işlemi esnasında ark açıklığı otomatik olarak düzenleyen tertibatı tanzim etmek,d) Reostayı düzenleyerek akımı ve voltajı kontrol etmek,e) Ölçü aletlerini ve elektrotların iniş ve kalkışını gözleyerek fırın içindeki malzemenin erimesini sağlamak,f) Erimiş metal yüzündeki cüruf almaya mahsus bir demir çubukla temizlemek,g) Erimiş metalden numune almak ve bunun soğutulmuş parçasını incelemek suretiyle metalin terkibini tayin etmek,h) Erimiş metal numunesinin soğutulma zamanını tespit ve soğumasını gözlemek suretiyle metalin akıcılığını tayin etmek,i) Akımı keserek fırını öne doğru yatırıp erimiş metali kepçeye boşaltmak,j) Fırının çalıştırılmasında yardımcı olarak iş gören personelin mutat hizmetlerine nezaret edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


Saat: 02:23