ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Eğitim Bölümü > Türkçemiz Ve Diğer Dersler > Muhasebe


BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler


BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler

Türkçemiz Ve Diğer Dersler Kategorisinde ve Muhasebe Forumunda Bulunan BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 20 Aralık 2014, 15:22   #1
Durumu:
Çevrimdışı
User
Güneş teninde güzel.
User - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kaygili
Üyelik tarihi: 02 Aralık 2014
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 9.308
Konular: 8078
Beğenilen: 727
Beğendiği: 562
www.forumsevgisi.com
Standart BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler

BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler

362-381 ve 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

1)- YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER:
Belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır.

Bilanço esasına göre defter tutmakta iken işletme hesabı esasına geçen mükellefler işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.

Buna karşın işletme hesabına göre defter tutmakta iken bilanço esasına geçen mükelleflerin bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

Bilanço esasına göre defter tutan Kooperatifler için Ba ve Bs bildirim formlarının verilmesi zorunluluğu yalnızca bilanço esasına göre defter tutmaya bağlandığından ve kooperatifler bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olduklarından Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Ba ve Bs bildirim formlarının verilmesi gerekmektedir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.

Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. (KDV ve Muhtasar Beyanname verdikleri numara) Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.2)- BİLDİRİME KONU ALIŞLAR /SATIŞLAR BELGELER VE HADLER:

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura irsaliyeli fatura serbest meslek makbuzu müstahsil makbuzu gider pusulası akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişisigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba- Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Mükelleflerin aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formunda (Form Bs)" bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır. Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedelleri bildirilmeyecektir

Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır. Aynı şekilde bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır.

Bankalar Katılım Bankaları Aracı Kurumlar Portföy Yönetim Şirketleri Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları Reasürans Şirketleri Emeklilik ŞirketleriSigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Maliye Bakanlığına bildirdiklerinden hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sigorta şirketleri ve acenteleri diğer belgelere (Fatura irsaliyeli fatura serbest meslek makbuzu müstahsil makbuzu gider pusulası akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar. Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Maliye Bakanlığına bildirmek zorunda olduklarından bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.


Ancak bu kurumlar diğer belgelere (Fatura irsaliyeli fatura serbest meslek makbuzu müstahsil makbuzu gider pusulası akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Diğer taraftan bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.3)- BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ VERİLME SÜRESİ VE VERİLME ŞEKLİ :

Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir.

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Bu bildirimler kullanıcı koduparola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir. Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde bildirim formlarını verme sürelerine Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.

Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir. Diğer taraftan tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.

Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler Ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Bildirim formlarını elektronik ortamda veren mükelleflerin kâğıt ortamında (elden veya posta ile) veremeyeceklerdir. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç bildirimlerin verilmesi gereken sürenin son günü saat 24.00’ten önce tamamlanmalıdır.

Vergi dairesi değişen mükellefler bildirim formlarını en son bağlı oldukları vergi dairesine göndereceklerdir.4)- DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ İŞLEMLER:

Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir. Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.

Diğer taraftan birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak
kabul edilecektir.

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası ithalat işlemlerinde "1111111111" ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olarak kodlanacaktır.

Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alımları muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.

Aynı şekilde bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları da birleştirilerek Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar. Söz Konusu Formlar BOŞ olarak verilecektir.

Bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (2011 için 1.070 TL)

Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.

Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir. Düzeltme işlemlerinde hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacaktır. Süresinde verilen formlar süresi sonundan başlamak üzere ilk 10 gün içinde düzeltilirse Ceza uygulanmayacaktır. 10 günlük süre geçtikten sonraki 15 gün içinde düzeltme yapılırsa özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında kesilir. 2011 için 1.070 TL nin 1/5 ‘i 214.TL olarak uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen 15 gün geçtikten sonra düzeltme yapılırsa Özel usulsüzlük cezası tam uygulanır (2011 için 1.070 TL)
________________
Umut bitti,limanı değil gezegeni verin ateşe.

imza
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
babs, bilgiler, formlarina, iliskin, ozet

Seçenekler
Stil


Saat: 00:51

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,