ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Kütüphane > Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk


Türklük Sevgisi

Mustafa Kemal Atatürk


Türklük Sevgisi

ForumSevgimiz Kütüphane Kategorisinde ve Mustafa Kemal Atatürk Forumunda Bulunan Türklük Sevgisi Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Türklük Sevgisi Türk! Öğün. Çalış. Güven. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimiz'in dayanağı Türk Topluluğu'dur. Bu topluluğun fertleri ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 15 Temmuz 2015, 16:16   #1
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart Türklük Sevgisi

Türklük Sevgisi

Türk! Öğün. Çalış. Güven.
Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimiz'in dayanağı Türk Topluluğu'dur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk Kültürü ile dolu olursa o topluluğa dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.
Benim hayatta yegâne fahrim servetim Türklük'ten başka birşey değildir.
Bu millet kılı kıpırdamadan dâva uğruna ve benim uğruma canını vermeye hazır olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım.
( İngiliz ataşemiliteri Kolonel Ros'un bir sorusuna karşılık olarak söylenmiştir: ) Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Teodoz İtalya yarımadasına inmek isteyen Türk Attilâ'yabarış görüşmesinden önce sormuş: "Siz hangi asîl ailedensiniz?" Attilâ da ona cevap vermiş: "Ben asîl bir milletin evlâdıyım!" İşte benim cevabım da size budur!
Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yoktur. Cesuruz zekiyiz çalışkanız yüksek maksatlar uğrunda ölmesini biliriz.
Türk'e olumlu ve iyi bir şey veriniz. Bunu reddetmesine imkân yoktur.
Türk Milleti kahramanlıkta olduğu kadar istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür.
Benim için en büyük korunma noktası ve şefaat kaynağı milletimin sinesidir. ( 1919 )
Yalnız mitingler ve benzeri tezahürat büyük gayeleri hiçbir vakitte kurtaramaz ve ancak milletin sinesinden bilfiil doğan müşterek kudrete dayanırsa kurtarıcı olur. ( 1919 )
Vakız bize milliyetçi derler. Fakat biz öyle milliyetçileriz ki bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerinin gereklerini tanırız. Bizim milliyetçiliğiz herhalde bencil ve gururlu bir milliyetçilik değildir. ( 1920 )
Ben batı milletlerini bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları tanırım Almanları Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım ve bu tanışmam da harp sahalarında olmuştur ateş altında olmuştur. Ölüm karşısında olmuştur Yemin ederek size temin ederim ki bizim milletimizin manevî kuvveti bütün milletlerin manevî kuvvetinin üstündedir. ( 1920 )
Fatih İstanbul'da bulduğu dinî ve millî teşkilâtı olduğu gibi bıraktı. Rum patriki Bulgar eksarhı ve Ermeni kategigosu gibi hristiyan din reisleri imtiyaza sahip oldu. Kendilerine her türlü serbestlik verildi. İstanbul'un fethindenberi müslüman olmayanların mazhar bulundukları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en müsaadekâr ve civanmert bir milleti olduğunu ispat eder en bariz delildir. ( 1920 )
Birlik ve emelde kararlı ve ısrar eden millet mağrur ve mütecaviz her düşmanı eninde sonunda gurur ve tecavüzünde pişman edebilir. ( 1920 )
Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. ( 1921 )
Biz ne Bolşevikiz ne de Komünist; ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkârız. Hülâsa bizim hükûmet şeklimiz tam bir demokrat hükûmetidir. Ve dilimizde bu hükûmet "halk hükûmeti" diye anılır. ( 1922 )
Bu memleket tarihte Türk'tü halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. ( 1923 )
Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen fikren fiilen bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliği bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. ( 1923 )
Hiçbir sözümde milletime karşı geri alma durumunda kalmadım. Onları söylerken bir hayal peşşinde koşan gibi hayal şakıyan şair gibi değil onları söylemekliğim bu milletteki kabiliyet unsurlarını bilmekliğimden idi. ( 1923 )
Millî ahlâkımız medenî esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve takviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir; bilhassa dikkatinizi çekerim. Tehdit esasına dayanan ahlâk bir fazilet olmadıktan başka itimada da lâyık değildir. ( 1924 )
Bir Türk dünyaya bedeldir. ( 1925 )
Memleket ve millet hizmetlerinde baş olmak isteyenlerinilham kaynağı milletin hakikî hisleri ve emelleridir. Bizim anılmaya değer bir hareketimiz varsa o da milletin duygu ve eğilimlerinde varlığına temas etmeye çalışmaktan ibarettir. Her türlü muvaffakiyet sırrının her nevi kuvvetin kudretin hakikî kaynağının milletin kendisi olduğuna kanaatimiz tamdır. ( 1925 )
Mühim bir vazifenin yapılışında benden evvel işe girişen millet olmuştur. Benim şu veya bu sebeple tehir ettiğim mühim vazifeyi millet bana ihtar etmiş ve yapmıştır. Bunu milletin müşterek ruhundaki yükseklik ve erginliğe parlak bir misal olarak anmalıyım. ( 1925 )
Gerektiği zaman vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük istikbale lâyık ve namzet olan bir millettir. ( 1927 )
Memleketin fikrî ve ekonomik gelişmede yüksek ilerleme sahası olmasına çalışmak idealimizdir. Fakat bu gelişmenin medenî ve millî sınırlar haricinde cereyan almasını prensiplerimize uygun bulamayız. ( 1929 )
Türk Milliyetçiliği ilerleme ve gelişme yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde bütün muasır milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber Türk içtimaî heyetinin hususî seciyelerini ve başlı başına müstakil hüvviyetini mahfuz tutmaktır. ( 1930 )
Yurt toprağı! Sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk Milleti'ni ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Türk toprağı! Sen seni seven Türk Milleti'nin mezarı değilsin. Türk Milleti için yaratıcılığını göster. ( 1930 )
Türk Milleti güzel herşeyi her medenî şeyi her yüksek şeyi sever takdir eder. Fakat muhakkaktır ki herşeyin üstünde tapındığı birşey varsa o da kahramanlıktır. Bu sözlerim şüphesiz bugünki uyanık Türk Gençliği'nin kulaklarında yüksek ve tesirli bir akisler yapacaktır. Yüksek huylarına ehemmiyetle baktığım Türk Çocukları'ndan daha az şey istemem. ( 1931 )
Türk Milleti büyük bir arslandır. Biz hepimiz onun tüyleri arasına sıkışmış ve sığınmış göz ile görülmez küçük varlıklarız. O arslanın büyük hareketleri ve hamleleri ise inkılâp hareketleri ve hamleleridir. Bu arslanı tahrik edebilmek... İşte bizim için iftihar edebilecek rol budur. ( 1931 )
Millet için ve milletçe yapılan işlerin hâtırası her türlü hâtıraların üstünde tutulmazsa millî tarih mefhumunun kıymetini takdir etmek mümkün olamaz. ( 1931 )
Millî seciyeyi derin tarihimizin ilham ettiği yüksek derecelere çıkarmak heyecanla takip ettiğimiz büyük emellerimizdendir. ( 1931 )
Diyarbakır'lı Van'lı Erzurum'lu Trabzon'lu İstanbul'lu Trakya'lı ve Makedonya'lı hep bir ırkın evlâtları hep aynı cevherin damarlarıdır. ( 1932 )
Kati olarak bilinmelidir ki Türk Milleti'nin millî dili ve millî benliği bütün hayatınca hizmetinde ve esas kalacaktır. ( 1933 )
Bu dünyadan göçerek Türk Milleti'ne veda edeceklerin çocuklarına kendinden sonra yaşayacaklara son sözü bu olmalıdır: "Benim Türk Milleti'ne Türk Cemiyeti'ne Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz." Bu sözler bir ferdin değil bir Türk Ulusu duygusunun ifadesidir. Bunu her Türk bir parola gibi kendinden sonrakilere mütemadiyen tekrar etmekle son nefesini vereceklerdir. Her Türk ferdinin son nefesi Türk Ulusu'nun nefesinin sönmeyeceğini onun ebedi olduğunu göstermelidir. Yüksek Türk senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. ( 1935 )
Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükûmeti'nin ilk gayesi halka hürriyet ve saadet vermek askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır. ( 1935 )
Seneler geçtikçe millî ideal verimleri güvenle çalışmada ilerleme hevesinde millî birlik ve millî irade şeklinde daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu bizim için çok önemlidir; çünkü bizesasen millî mevcudiyetin temelini millî şuurda ve millî birlikte görmekteyiz. ( 1936 )
( Yugoslavya Başvekili'ne söylenmiştir: ) Benim bir işaretimle bütün Türkler hudutlarda ölmeye hazırdır bizim hudutlarımızda ve sizin hudutlarınızda... ( 1937 )
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
sevgisi, turkluk

Seçenekler
Stil


Saat: 04:40

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,