Forum Logo


Geri Git   ForumSevgisi.Com > ForumSevgisi Müzik Ve Film Dünyası > Müzik ve Video > Müzik Enstrümanları


Orkestra Nedir - Orkestra ÇeşitleriKonu Bilgileri
Konu Başlığı
Orkestra Nedir - Orkestra Çeşitleri
Konudaki Cevap Sayısı
0
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
Görüntülenme Sayısı
809

Kullanıcı Etiket ListesiYeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 30 Kasım 2014, 15:43   #1
BuRHaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır. Görmek için Kayıt Olmalısınız
Yeni Orkestra Nedir - Orkestra Çeşitleri

Orkestra Nedir - Orkestra Çeşitleri

cesitleri, nedir, orkestra, orkestra çalgıları, orkestra çalgıları nelerdir, orkestra çeşitleri, orkestra çeşitleri nasıl olmalıdır, orkestra düzeni, orkestra nedir, orkestra şefi, orkestrada kullanılan müzik aletleri, orkestranın düzeni nasıldır, orkestranın tanımıOrkestra Nedir - Orkestra Çeşitleri


ORKESTRA, çok sayıda müzik aleti için yazılmış müzik parçalarını seslendirmek üzere bir şef yönetiminde bir araya gelen müzikçiler topluluğudur Dilimize İtalyanca'daki orches-tra sözcüğünden geçen bu sözcük, Eski Yunan'da hem dans etmek anlamında hem de seyirciler ile sahneyi ayıran, koronun yer aldı-ğı bölümün adı olarak kullanılan orkhestra sözcüğünden gelir Bu sözcük İtalya'da 17 yüzyıl başında, opera şarkıcılarına eşlik eden müzikçiler için kullanılmaya başladı
Yaklaşık 100 kişinin çaldığı ve hemen hemen bütün çalgı türlerinin yer aldığı büyük orkestralara "senfoni orkestrası" adı verilir Amatör ya da profesyoneller tarafından kon-serler vermek amacıyla kurulmuş orkestralara da "filarmoni orkestrası" denir Ünlü orkes-tralar arasında Viyana Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Çek Filarmoni, Bavyera Radyo Senfoni, Berlin Filarmoni, Londra Filarmoni, New York Filarmoni, Chicago Senfoni ve Moskova Devlet Filarmoni orkes-traları sayılabilir
Büyük orkestraların yanı sıra oda müziği toplulukları gibi 20 kişiyi aşmayan küçük orkestralar da vardır (bak Oda müziği) Yalnızca yaylı çalgılardan oluşan yaylı çalgılar orkestraları da hemen hemen aynı büyüklük-tedir Müzikal komedilere, balelere ve bazı operalara eşlik eden orkestralar yaklaşık 50-60 kişiden oluşur Öteki orkestra çeşitleri arasında üflemeli ve vurmalı çalgılardan olu-şan bandolar , hafif müzik or-kestraları ve çok çeşitli çalgının kullanıldığı caz orkestraları sayılabilir Büyük profesyonel orkestralardan başka, okul or-kestraları ve gençlik orkestraları gibi birçok amatör orkestra da vardır


Orkestrada Kullanılan Müzik AletleriBugünkü biçimiyle bir senfoni orkestrasında kullanılan müzik aletleri kabaca jüç grupta toplanabilir: Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgı-lar Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas ve arptah oluşan yaylı çalgılar orkestranın yakla-şık üçte ikisini ya da dörtte üçünü oluşturur Bu grupta yaklaşık 40 keman (birinci ve ikinci kemanlar olmak üzere ikiye ayrılır), 14 viyo-la, 12 viyolonsel, 8 kontrbas, 1 ya da 2 arp bulunur Tahta ve bakır üflemeliler olarak ikiye ayrılan üflemeli çalgılar yaklaşık 25 tanedir Tahta üflemeli çalgılar flüt, obua, klarnet ve fagot; bakır üflemeliler trompet, korno, trombon, kornet ve tubadan oluşur Bakır üflemeliler klasik müzikten çok modern mü-zikte kullanılır
Vurmalı çalgılar, sayıca az olmalarına kar-şılık, ses özelliklerinden dolayı güçlü bir etki oluşturur Bu grupta timbal, zil, üçgen, tef ve davul vardır Değişik sesli çanlardan oluşan glockenspiel, vibrafon, piyano, çelesta ve ksilofon gibi akortlu vurmalı çalgılar da kullanılır Piyano klavyeli çalgıların en önemlisi olarak kabul edilmekle birlikte senfoni orkestrasında az kullanılır
orkestra şefinin solunda birinci ve ikinci kemanlar, sağında viyolalar, viyolonseller ve kontrbaslar yer alır Yaylı çalgıların hemen arkasında ve ortada flüt, obua, pikolo, klar-net ve fagot olmak üzere tiz sesli tahta üflemeli çalgılar; onların arkasında trompet, trombon, korno ve tuba olmak üzere bakır üflemeli çalgılar yer alır Vurmalı çalgılar or-kestranın en arkasındadır
Her müzikçinin önünde kendi çalacağı bö-lümün yazılı olduğu partisyon bulunur Or-kestra şefinin önünde tüm partisyonlar vardır Orkestra şefi partisyonlara bakarak hangi bölümde kimin çalacağını izler Partisyonlar her zaman aynı düzendedir Tiz sesli, tahta üflemeli çalgılar sayfanın başında bulunur Ardından pes sesliler, trompetler, tubalar ve vurmalı çalgılar gelir Sayfanın en altında yaylı çalgılar bölümü yer alır

Orkestra Düzeni

Orkestra konser salonunun sahnesine büyük bir yarım daire biçiminde yerleştirilir Orkes-tra şefi, tüm müzikçileri rahatça görebileceği biçimde önde, yüksekçe bir yerde durur Çalgıların sayısı ve konumları orkestra şefinin tercihine göre değişebilir Ama yaylı çalgılar tüm orkestralarda şefin önünde durur Orkes-tra çalgılarının en yaygın yerleşme biçiminde


Orkestra ŞefiBir konser sırasında orkestra şefi ellerinin ve kollarının hareketiyle orkestrayı yönetir Mü-ziğin hangi hızla çalınacağını, hangi ritmin kullanılacağını, bir çalgının ne zaman yumu-şak ya da canlı çalınması gerektiğini el kol hareketleriyle işaret eder Bazen baton denen ince bir çubukla müzikçileri yönetir Konser öncesinde yapılan provalarda bulunarak or-kestranın uyumlu bir biçimde çalışmasını sağ-lar Konser sırasında önünde duran partisyon-lara baksa da müziği ezbere bilmesi gerekir Müziğe canlılık veren ve kişilik kazandıran orkestra şefidir Kari Böhm, Leonard Bern-stein, Herbert von Karajan, Leopold Stokovvski, Rafael Kubelik, Arturo Toscanini, Sir Thomas Beecham, Kiril Petroviç Kondraşin gerek teknikleri, gerek yorumlarıyla 20 yüzyılın önde gelen orkestra şefleridir

Orkestra, birçok çeşitli enstrümanın birlikte müzik yaptığı, büyüklüğü esere göre değişebilen çalgılar topluluğudur Dört ana enstrüman grubu bulunur (BkzOrkestra Çalgıları) Bazı eserlerde bir soliste eşlik ederken aynı zamanda koro ile birlikte de kullanılmıştı Her enstrüman grubunun farklı teknik özellikleri, tınısı ve önemi vardır Besteci ifade etmek istediği konuyu ya da duyguları bu enstrümanların ses tınılarına veya çalınma tekniklerine göre kendine en yakın şekilde, belirli bir teknik bilgi ve mantık içerisinde kullanır

Orkestra çalgıları

Orkestra çalgıları ses rengi, yapı ve sesin elde ediliş yöntemine göre dört ana kümeye ayrılırlar

1 Tahta üflemeli çalgılar
2 Bakır üflemeli çalgılar
3 Vurmalı çalgılar
4 Yaylı çalgılar

Tahta üflemeli çalgılar

1 Flüt (Flauto / Flöte / Flute)
2 Obua (Oboe / Hautbois / Oboe)
3 Klarinet (Clarinetto / Klarinette / Clarinet)
4 Fagot (Fagotto / Fagotte / Bassoon)

Bakır üflemeli çalgılar

1 Korno (Corno / Hörn / Horn)
2 Trompet (Tromba / Trumpette / Trumpet)
3 Trombon (Trombone / Posaune / Trombone)
4 Tuba (Tuba / Tuba / Tuba)

Vurmalı çalgılar

1 Timpani
2 Zil (Piatti)
3 Davul (Grand cassa)
4 Çan (Campana)
5 Piyano (Piano e forte / Klavier / Piano)

Bu grupta birçok vurmalı çalgı vardır

Telli / Yaylı çalgılar

1 Keman (Violino / Violine / Violin)
2 Viyola (Viola / Bratsche / Viola)
3 Viyolonsel (Violoncello / Violoncelle / Cello)
4 Kontrbass (Contrabasso / Kontrabaß / Contrabass)
5 Arp (Arpa / Harfe / Harp)

Orkestra Düzeni

Orkestralar yukarıda saydığımız enstrümanların farklı sayılarda birleşiminden oluşabilir Üflemeli çalgıların sayıları genelde birbirine eşittir 2'şer, 3'er adet kullanılabilir ve bu orkestranın bu sayılara göre adlandırılmasını sağlar Örnek:İkili orkestrada tahta üflemelilerden 2'şer adet kullanılır

İkili orkestra düzeninde tahta üflemelilerde 2 Flüt, 2 Obua, 2 Klarinet, 2 Fagot ve bakır üflemeliler genel olarak 4 Korno, 2 Trompet, 2 Tenor Trombon ve 1 bas Trombon ile 1 Tuba olarak kullanılır

Bu düzene göre Timpani ve isteğe bağlı olarak Zil ile Davul kullanılabilinir Yaylı çalgılar ise nefeslilerin ses gürlüğünü kapatmayacak şekilde kullanılır 12-14 adet 1Keman, 10-12 adet 2Keman, 8-10 Viyola, 7-10 Viyolonsel ve 6-8 Kontrbas olabilir Genelde bu düzenek içerisinde Arp pek kullanılmaz, fakat bestecinin isteğine göre bu durum değişiklik gösterebilir

Üçlü orkestra da ise tahta üflemeli enstrümanlara birer üye daha eklenir ve diğer gruplarda da artış görülebilir Örneğin:

2 YALAK, 2 Tenor ile 1 Bas Trombon ve 1 Tuba Timpani, Zil, Davul, Çan ve bestecinin isteğine göre daha fazla vurmalı çalgı Piyano da Orkestra içerisinde vurmalı çalgılar grubuna dahildir Bu düzen içerisinde nadiren kullanılabilir Arp genellikle 3'lü orkestralarda kullanılır 1Kemanlar 16-18, 2Kemanlar 14-16, Viyolalar 10-12, Viyolonseller 12-13, Kontrabaslar 8-9, Yaylı çalgılar için verilen sayılar ortalamadır ve değişiklik gösterebilirler

4'lü orkesralarda da tahta üflemeli çalgılara birer çalgı daha eklenir ve diğer grupların sayısı da artabilir (3 Flüt + 1 Piccolo, 3 Obua + 1 Kor angle, Mi bemol klarinet + 2 La/Sib Klarinet + Bas klarinet gibi Bakır üflemeli çalgılar bundan sonra bestecinin kendi isteğine göre değişir, 6 trompet, 8 korno, 4 trombon, 2 tuba, kimi zaman wagner tubası ve hatta bunlara ek olarak bir askeri bando bile eser içerisinde belli amaçlar için kullanılabilir

4'lü orkestralarda nadiren bazı çalgılar kullanılabilir, bunlara örnek olarak Alto Flüt, Bariton Obua, Mi bemol Klarinet ve Basset Horn'u örnek verebiliriz Saksafon ise eserin yapısına ve konusuna göre 3'lü ya da 4'lü orkestralarda kullanılan bir çalgıdır Tahta üflemeliler grubuna üyedir fakat yapı olarak madenden yapılmıştır Ses rengi ve çalınma yöntemi tahta üflemeliler grubuna girmesinin başlıca nedenleridir

alıntıdır

»Orkestra Nedir - Orkestra Çeşitleri - www.ForumSevgisi.Com 
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Bookmarks

Etiketler
cesitleri, nedir, orkestra, orkestra çalgıları, orkestra çalgıları nelerdir, orkestra çeşitleri, orkestra çeşitleri nasıl olmalıdır, orkestra düzeni, orkestra nedir, orkestra şefi, orkestrada kullanılan müzik aletleri, orkestranın düzeni nasıldır, orkestranın tanımı

Seçenekler
Stil


Saat: 19:17

Yasal Uyarı Forum

ForumSevgisi.Com, paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Gerekli Şikayet Bildirimleri "Bize Yazın" kısmından yapabilirsiniz.
Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
Bu forum, en iyi 1366 x 768 ekran çözünürlüğünde Mozilla ve Chrome ile görüntülenebilir.
www.ForumSevgisi.Com © 2014-2016

Facebook Twitter YouTube YouTube YouTube YouTube DMCA.com Protection Status
Forum Forumlar Forum Sitesi Ask Forumu Etiket Sitemap
Yukarı Git