ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Kütüphane > Kültür - Sanat > Osmanlı Tarihi


Osmanoğulları Başlangıçta Başka Bir Devlete Tabii Oldu mu?


Osmanoğulları Başlangıçta Başka Bir Devlete Tabii Oldu mu?

Kültür - Sanat Kategorisinde ve Osmanlı Tarihi Forumunda Bulunan Osmanoğulları Başlangıçta Başka Bir Devlete Tabii Oldu mu? Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Osmanoğulları Başlangıçta Başka Bir Devlete Tabii Oldu mu? Osmanlı tarihi veya iktisat tarihi ile ilgilenen herkes bu soruya "Evet ilhanlıların ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 16 Temmuz 2015, 11:25   #1
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart Osmanoğulları Başlangıçta Başka Bir Devlete Tabii Oldu mu?

Osmanoğulları Başlangıçta Başka Bir Devlete Tabii Oldu mu?

Osmanlı tarihi veya iktisat tarihi ile ilgilenen herkes bu soruya "Evet ilhanlıların vasalı oldular ve onlara yıllık vergi ödediler" diyecekler. Fakat bazı paralar onların bir dönem başka bir devlete de bağlı olduğunu düşündüren verilere sahip.
Osmanlı Beyi I.Murat'ın mangırları Sayın N.Kabaklarlı tarafından detaylı olarak tasnif edilmiştir. Burada II.tip olarak yer alan mangır çok önemli bir özelliğe sahip olduğu halde bugüne kadar Osmanlı Paralarıyla ilgili yayınladıkları kataloglarda İsmail Galib Halil Ethem İbrahim Artuk ve Nuri Pere bu paraya uygun bir açıklama getirmemişlerdir 1 no.lu paranın bir yüzünde iki sıra halinde Murad bin Orhan / halledallahu mülkehu ibareleri yer alır. Diğer yüzünde ise yine iki satır halinde El sultan laa / halledallahu mülkehu yazışını görüyoruz.

Nuri Pere2 bu yüzdeki yazılar için şu açıklamada bulunuyor: "Osmanlı paralarında ilk defa "sultan" unvanı 9 numarada kayıtlı bakır sikkede görülmüştür.Bu sikkenin arkasındaki birinci satır (Es-sultan-ül-adil) veya (Es-sultan-ül-alim) gibi okunabilir ise de (Es-sultan-ül-galib) okunmasının daha uygun olacağı Halil Ethem'in (Meskukatı Osmaniye) sinde belirtilmiştir." Bu satırlardan da anlaşılacağı üzere bu parayla ilgili kafalar hayli karışıktır.

Osmanlı devletinde tüm paralarında sultan unvanı II.Mehmet tarafından 2.culüsunda kullanılmıştır. Bu da I.Murat'tan yaklaşık 80 yıl sonraya rastlar. Bu arada Çelebi Mehmet'din iki tip parasında 'sultan' unvanına rastlıyoruz.

Murat mangırının ön yüzündeki "halledallahu mülkehu" Murat için bir temennidir. Arka yüzdeki "halledallahu mülkehu" kimin için söylenmiştir. Osmanlı dahil hiçbir batı Anadolu beyliği Hicri 8.yüzyılda 'sultan' unvanını kendi adları basında direkt olarak kullanamamışlardır. Sadece İlhanlı ve Germiyan adına bastıkları paralarda bu unvanı kullanmışlardır.

I.Murat bu unvanı kendi için kullansaydı "Sultan Murat bin Orhan" şeklinde unvanı kendi adı başına koyması gerekirdi. Böyle yapmamış arkaya koymuştur çünkü o yüz kendisine ait değildir. Bu paradaki birinci yüz Osmanlı Beyliğine diğer yüz ise başka bir beyliğe Germiyanoğullarına aittir. Yani genel deyişle bu para vasal (bağımlı) olduğu devlet adına basılmış bir para olmalıdır. Germiyanoğullan hakkında biraz tarihi bilgi vermek gerekirse; ".....Germiyanlılar bundan sonra Batı Anadolu'da en kuvvetli beylik haline gelmeye başlamıştır. Batı Anadolu'daki Aydın Menteşe Saruhan ve Ladik (Denizli) beyleri (İnançoğulları) ilk zamanlarda Germiyan-oğullarına tabi idiler."3 Aydın Beyliğiyle ilgili bir kitapta ise şu bilgilere yer verilmiştir; "İşte XIV. yüzyılın başlarında Batı Anadolu'da teşekkül eden Aydın Oğulları Saruhan Oğulları Karasi Oğulları ve İnanç Oğulları beyliklerinin kurucuları Germiyan'a tabi beylerden idiler......"''Menteşe Beyliği adlı önemli eserinde Paul Wittek'de5 bu konuda şu bilgileri vermiştir; "En başta zikredilen Karmanos Alisurios Alişir hanedanından olup Germiyan beyidir.

Bir Arapça membaa göre bu beylik garbi Anadolu beyliklerinin iptidalarında bunların arasında bir hegemonya mevkiine sahip oldu." İsmail Hakkı Uzunçarşılı'da6 Anadolu Beylikleri adlı başvuru kitabinin muhtelif yerlerinde bu konuya değinmektedir.

Görüldüğü gibi Germiyanoğullan hicri 8. yüzyılda komşu beyliklerin birçoğu üzerinde hakimiyet kurmuştur. Fakat hiçbir kaynakta Osmanlıların da Germiyan'a tabii olduğu hakkında bir kayıt yoktur. Buna rağmen yukarıda ki para I.Murat zamanında Osmanlıların bir süre Germiyanoğullarına bağlı olduğunu göstermektedir.

Germiyanoğullan soy kütüğünde7 en üstte aile adı olarak Alişir görülmekte onun altında Muzafferüddin Alişir ve onun altında da Kerimüddin Alişir yer alıyor. Alişir soy adı üç nesil kullanılmış. Alişir'in adına Ankara'daki H.699 tarihli Kızıl Bey Camii minberinde rastlıyoruz. Burada "Yakub bin Alişir" olarak geçiyor. Yakub Beyin babası olarak aile adı kullanılmış. Bu olaya beyliklerde sıkça rastlıyoruz. Alişir adinin yazıldığı bildiğim yegane para (gümüş) aşağıda 2 no.da verilmiştir.

Paranın alt satırında görüldüğü gibi "(E)l Aaliş" şeklinde eksik bir imla ile yazılmış. Burada gördüğümüz "lam ayın elif"

den oluşan harfler Germiyan beyliğinin bir nevi rumuzu olmuş ve bazı komşu beyliklerin genellikle bakır paralarında kullanılmıştır. 3 no.lu Aydınoğlu bakırının bir yüzüne 4 no.lunun ise iki yüzüne Germiyan rumuzu kazınmış.

5 ve 6 no.lu anonim paralar önceki yayınlarda Saruhanoğullarına8 ve aydınoğullarına" verilmiştir.

Bu paraların her iki yüzünde de "lam ayın elif Germiyan rumuzu kullanılmıştır. Fakat bir yüzünde I.Murat'ın bakırında ki yazının birebir aynısı yer almaktadır; iki satır halinde "El sultan laa / halledallahu mülkehu" ki bir tek bu para dahi I.Murat'ın bakırının bir yüzünün Germiyan beyliği için basıldığını gösterir. Çünkü iki beylik paralarında anlamı olmayan harfler ve kullanmamaları gereken 'sultan' unvanlı aynı ibareyi kullanıyorlar. Verdiğim örneklerde bu rumuz bazen tek basma bazen de 'sultan' unvanıyla beraber kullanılmıştır.

Osmanlı beyliğinde bu rumuzu yalnız I.Murat'ın bir tip bakırında görüyoruz. Aydın paralannın 8.yüzyıl 2. yarışma ait bakırlannın bazılarının bir veya nadiren iki yüzünde yalnız rumuz bulunuyor. Saruhan'a atfedilen paraların yine hicri 8.yüzyıl ikinci yarısı bakırlannın birçoğunda her iki yüzde 'sultan' unvanıyla beraber kullanılmış. Bu saptamaları yapıyorum çünkü bunlar bağımlılığın büyüklüğünü ve zamanım belirleyen göstergeler olabilir.

Bu yeni gelişme birçok kimseyi bilhassa tarihçileri çok rahatsız edecek niteliktedir. Fakat olay nümismatik yönden irdelendiğinde tespitlerin sağlamlığı nedeniyle sonuçtan kaçınmak olanaksızdır.

Buraya kadar her şey normal görünmekle birlikte tarih kaynaklarında geniş bir şekilde anlatılan bir evlilik olayı yukarıda bağımlılıkla ilgili verilen bilgileri zayıflatır niteliktedir.

Germiyan Beyi Süleyman Şah bin Mehmet'in kızı île Osmanlı Beyi I.Murat'ın oğlu Bayezit'in (Yıldırım) evlenmeleri. Bu düğün töreni devrin tarihlerinde "kız isteme düğün alayları düğün törenleri cihaz olarak verilen yerler" gibi çok detaylı olarak anlatılmıştır. Bu evlenmeyi siyasetleri gereği her iki hükümdar da istemiştir. Gelinin çeyizi olarak Osmanlılara verilen yerler de şu şehirler olarak gösterilmiştir; Kütahya Simav Eğrigöz (Emet) ve Tavşanlı. Fakat Mükrimin Halil Yınanç Kütahya'nın verilemeyeceği kanaatindedir. Hakikaten de Germiyan Beyleridaha sonraki tarihlerde Kütahya (Germiyan)'da çok çeşitli paralar darp etmişlerdir.

Nümismatik eski bakış açısından I.Murat'ın yukarıda ki mangırı bağımlılık ifade etmektedir. Fakat tarih açısından bakılınca ilişkileri akrabalık bağıyla pekişen bu hükümdarların bu paraları dostluk adına akrabalık adına bastıkları düşüncesi akla yakın gelmektedir. Bu paralar genellikle I.Murat'ın diğer mangırlarına nazaran eksiksiz imla ve çok kaliteli hat içeren düzgün darplı paralardır. Muhtemelen gümüş akçeleri hazırlayan hakkaklar bu paraların kalıbını yaptılar veya Germiyan hakkakları bu kalıp için çalıştılar.

İslam ve Türk Nümismatiğinde artık "Hatıra parası" "Dostluk parası" "Propaganda parası" veya diğer para tiplerinin konuşulmasına alışmalı ve bu bilim dalına hayal edebildiğimiz en geniş bakış açısıyla yaklaşmalıyız diye düşünüyorum.

Yılmaz İzmirlier

1) Kabaklarlı Necdet; Mangır Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları No.l istanbul 1988 s.66-75.
2) Pere Nuri; Osmanlılarda Madeni Paralar İstanbul 1968 s.51.
3) Varlık Dr.Mustafa Çetin; Genniyan-oğullan Tarihi Ankara 1974 s.24-25.
4) Akın Dr.Himmet; Aydınoğulları tarihi hakkında bir araştırma Ankara 1968 s.6.
5) Wittek Paul; Menteşe Beyliği TTK Basımevi Ankara 1986 s.l8.
6) Uzunçarşılı İsmail Hakkı; Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri Ankara 1988.
7) Varlık aynı eser s. 155.
8) Ender Celil: Karesi Saruhan Aydın ve Menteşe Beylikleri paraları istanbul 2000 s.71-75.
9) Ölçer Cüneyt: Aydınoğulları Beyliği paraları istanbul 1985.
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
baska, baslangicta, bir, devlete, oldu, osmanogullari, tabii

Seçenekler
Stil


Saat: 18:12

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,