Forum Logo


Geri Git   ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Kütüphane > Kültür - Sanat > Osmanlı Tarihi


Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçinKonu Bilgileri
Konu Başlığı
Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçin
Konudaki Cevap Sayısı
0
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
Görüntülenme Sayısı
29

Kullanıcı Etiket ListesiYeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16 Temmuz 2015, 21:05   #1
Üye
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ForumSevgisi
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır. Görmek için Kayıt Olmalısınız
Standart Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçin

Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçin

KARABAĞ'A SALDIRININ ÖNLENMESİ İÇİN DÎVÂN-I HÜMÂYÛN'DAN FERMÂN

Karabağ ve Şuşa'ya hücum etmek niyetinde olan Şirvan ve Kuba Hanları'nın bu taraflara asker gönderdikleri Iraklı Han ve hâlen Çıldır Valisi Süleyman Paşa tarafından haber verildiğinden Azerbaycan Hâkimleri arasında Padişah'a sadâkatiyle bilinen Şuşa ve Karabağ Hanı İbrahim Han'a zararı mucib bir hâlin tecvîz edilemeyeceğinden bahisle vâki bir yardımdan kaçınmaları husûsunda Dağıstan Hâkimleri Kaytak Usumi Han ve Şemhal Han'a Gâzî Kumuk Hâkimi Serhay Han-zâde Mehmed Han'a ve Akkuşa Kadısı'na hitaben Divan-ı Hümayun'dan yazılan fermân sureti.
A.B. 1193 (25 Temmuz 1779)

Cenâb-ı eyâlet-me’âb hükûmet-nisâb devlet-intisâb sa‘âdet-iktisâb zü'l-kadri'l-etem ve'l-fahri'l-eşem ilm-ifrâz-ı hıtta-ı şehâmet yeke-tâz-ı arza-i celâdet bi'l-fi‘l hükkâm-ı Dağıstan'dan hâkim-i Kaytak Usumi Hân ve Şemhal Hân ve Gâzî Kumuk Hâkimi Sürhây Hân-zâde Muhammed Hân dâmet me‘âlihim ve kıdve-tü'l-ulemâi'l-müdakkikîn ve umdetü'l-fuzelâi'l-müttakîn menba‘u'l-fazl ve'l-yakîn Mevlânâ Akkuşa Kadısı zîdet berâ‘atühü tevkî‘-i refî‘-i hümâyûnumuz vâsıl olıcak ma‘lûmunuz ola ki siz ki hânân-ı müşâr ve mevlânâ-i mûmâ-ileyhimsiz. Zât-ı diyânet-simâtınızda merkûz olan cevher-i asâlet ve mâye-i dîndârî ve safvet muktezâsınca cânib-i hilâfet-menâkıb-ı dâverâne ve hânedân-ı şevket-bünyân-ı husrevânemize eben an-ceddin izhâr-ı hulûs-ı taviyyet ve ibrâz-ı muvâlât ve mühâlasat ile me’lûf ve mevsûf olagelüp dergâh-ı adâlet- destgâh-ı tâcdârânemize kesb-i revâbıt-ı tereddüd ve intisâb idenler haklarında mu‘âmele-i ızrâr-ı ibtidâr idenlerin men‘ u def‘lerine ve mütereddidân-ı bâb-ı ma‘delet-me’âbımızın cevr ü sitem-i ağyârdan himâye ve siyânetlerine karîb ve ba‘îd bezl-i kudret-ekîd edeceğinizde kat‘â şekk ü şübhe olmayup hâlen Tiflis Hânı İrakli HânTiflis Hânı; geçen senelerde Dersa‘âdet-i makarrımıza ilticâ ve itâ‘at-güzârı Devlet-i ebed-müddetimizi iltimâs ve recâ eylemek hasebiyle niyâz-ı sâdıkânesine müsâ‘ade birle fîmâ-ba‘d himây-ı himâyet-i şâhânemizde mahmî ve müstazıl tutulmasını hâvî yedine fermân-ı celîlü'ş-şânımız i‘tâ kılınmış idi. Bu esnâlarda Şirvan Hânı Hüseyin HânŞirvan Hânı; ve Kuba Hânı Feth Ali HânKuba Hânı; mûmâ-ileyh İrakli Hân'ın ehibbâsından ve anınla bi'l-ittihâd taraf-ı vâzıhü'ş-şeref-i şehriyârânemize kulluk ve bendelik ibrâz edenlerden Şusa ve Karabağ Hânı İbrahim Hân'ın üzerine hücûm ve sizlerden istimdâd ve sizler dahi merkûmân Hüseyin Hân ve Feth Ali Hân'a mu‘âvenet zımnında Karabağ ve Şusa taraflarına tesyîr-i asâkir eylediğiniz İrakli Hân ve hâlen Çıldır Vâlîsi düstûr-i mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü'l-âlem vezîrim Süleymân Paşa edâme'llâhü te‘âlâ iclâlehû câniblerinden Âsitâne-i devlet-âşiyânemize tahrîr ü i‘lâm olunup mümâ-ileyh İbrahim Hân hükkâm-ı Azerbaycan miyânelerinde rıbka-ı inkıyâd-ı Pâdişâhânemizi vişâhü's-sadr-ı sıdk ü istikâmet eylemiş olmak mülâbesesiyle kendisinin zarar u hasârını mûcib olacak hâlâtı tecvîz eylemeyüp husamâsına imdâd ü i‘ânetden keff-i yed ve ferâgat eylemeniz matlûb-ı hidîvânem olmağla işbu misâl-i bî-misâl-i dâverâne ve hitâb-ı müstetâb-ı tâcdârânemiz ısdâr ve ile irsâl olunmuşdur.

Sizlerin her biriniz öteden berü dûdmân-ı hilâfet-erkân-ı şehen-şâhânemize muhabbet-i mevrûse ile müncezib olduğunuz ve teğayyur-ı iğbirâr-ı tab‘-ı ilhâm-ı neb‘-i mülûkânemizi müstelzim olacak vaz‘-ı sünûhuna rızâ virmeyeceğiniz meczûm olup Karabağ Hânı İbrahim Hân'ın husamâsına mu‘âvenetiniz hân-ı mûmâ-ileyhin bu cânibe tereddüd-i intisâbı bilinmediğinden neş’et eylediğinde iştibâh olmadığı ve hân-ı mûmâ-ileyhin sıyâneti emrinde sânih olacak gayret ve himmetiniz haklarınızda zerî‘a-i da‘avât-ı hayriyye-i husrevânemiz olacağı ma‘lûmlarınız oldukda dâr u diyârına itâle-i dest-i ta‘arruz ve husamâsına mu‘âvenet itdürmeyüp hasbe'l-imkân himâyet ü sıyâneti esbâbının istihsâline teşmîr-i sâ‘id-i hamiyyet ve nisâr-ı nakdîne-i vüs‘ u kudret eyleyesiz.

»Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçin - www.ForumSevgisi.Com 
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Bookmarks

Etiketler
için, karabaga, onlenmesin, saldirinin

Seçenekler
Stil


Saat: 19:39

Yasal Uyarı Forum

ForumSevgisi.Com, paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Gerekli Şikayet Bildirimleri "Bize Yazın" kısmından yapabilirsiniz.
Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
Bu forum, en iyi 1366 x 768 ekran çözünürlüğünde Mozilla ve Chrome ile görüntülenebilir.
www.ForumSevgisi.Com © 2014-2016

Facebook Twitter YouTube YouTube YouTube YouTube DMCA.com Protection Status
Forum Forumlar Forum Sitesi Ask Forumu Etiket Sitemap
Yukarı Git