ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumzirve.net/register.php/)
-   Peygamber Efendimiz (S.A.V) (http://www.forumzirve.net/register.php/160-peygamber-efendimiz-sav/)
-   -   Peygamberimiz (sav) 'in tebliğ mektupları (http://www.forumzirve.net/register.php/peygamber-efendimiz-sav/50957-peygamberimiz-sav-teblig-mektuplari.html)

ForumSevgisi 17 Ağustos 2015 14:52

Peygamberimiz (sav) 'in tebliğ mektupları
 
Peygamberimiz (sav) 'in tebliğ mektupları


Hz. Muhammed (sav)'in çeşitli ülkelerin krallarına ve bazı eyaletlerin valilerine yazdığı tebliğ mektuplarından bir kısmının orijinalleri günümüze kadar muhafaza edilmiştir. Hükümdarların ve halklarının en güzel ve hikmetli şekilde hak dini yaşamaya davet edildiği bu mektuplar Peygamber Efendimiz (sav)'in üstün ahlakının bağışlayıcılığınınhoşgörüsünün ve tebliğ gücünün tarihi örneklerindendir.

Yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim’de “Alemlere Rahmet” olduğunu bildirdiği Peygamber Efendimiz (sav) kendisine bu şerefli görev vahyedildiği ilk andan yaşamını yitirdiği ana kadar Rabbimiz’in dinini tebliğ etmiştir. Hz. Muhammed (sav)’in bu tebliğleri sırasında izlediği yöntemlerden en etkili olanlardan biri ise şüphesiz çeşitli ülkelerin hükümdarlarına yolladığı mektuplar olmuştur. Bu mektuplardaki hikmetli etkileyici ve ılımlı üslup pek çok kişinin hak din İslam’ı tanıyıp kabul etmelerine vesile olmuştur. Kuşkusuz Peygamberimiz (sav)’in tebliğindeki bu hikmetli üslup tüm Müslümanlar için bir örnektir.

Hz. Muhammed (sav) gönderdiği mektuplarda toplulukların liderlerine öncelikli olarak Yüce Allah’ın tek İlah olduğunu ve asla ortağı olmadığını tebliğ etmiştir. Bununla birlikte Peygamberimiz (sav) mektuplarında uzlaştırıcıdavetçi ve Allah’ın koruması altında olduğunu bildirmiştir.

Mektup yolladığı her hükümdarı İslam’a çağıran Peygamberimiz (sav) eğer Müslüman olurlarsa ve topluluklarına da bunu ulaştırırlarsa Allah Katında sevaplarının çok büyük olacağı müjdesini vermiştir. Ayrıca itaat edip tebliği kabul ederlerse iktidarlarını koruyacaklarını kabul etmezlerse de lideri oldukları topluluğun sorumluluğunu taşıyacakları ve dünyada da iktidarlarının kalmayacağını vurgulamıştır. (Harun Yahya Hazreti Muhammet)

Kutlu Peygamberimiz (sav) Hıristiyanlara yazdığı tebliğ mektuplarında hep Kuran ayetlerini aktarmış Kuran’da Allah’ın emrettiği Ehl-i Kitap ile olması gereken ilişkileri ve diyalogları da emredilen şekilde yerine getirmiştir. Yüce Rabbimiz Kuran’da Müslümanların Ehl-i Kitap ile aralarında olması gereken ilişkiyi şöyle bildirir:

“De ki: "Ey Kitap Ehli bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki: "Şahid olun biz gerçekten Müslümanlarız." (Al-i İmran Suresi 64)

Habeşistan Necaşisi’ne Gönderilen Mektup…

Hz. Muhammed (sav)'in Habeşistan Kralı Ashama’ya hitaben yazmış olduğu mektup Müslümanların Hıristiyanlara bakış açısını göstermesi açısından son derece önemlidir. Ashama Hz. Muhammed (sav)'in mektubunun ve Müslüman elçilerle yaptığı konuşmaların sonrasında ülkesine sığınan Müslümanları koruyan bir politika izlemiştir. Peygamberimiz (sav) mektupta şöyle buyurmuştur:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Allah Rasulü Muhammed’den Habeş Necaşisi Ashama’ya.
Kendisi'nden başka İlah bulunmayan gerçek Hükümdar Mukaddes Selam Koruyucu Kurtarıcı olan Allah’ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki; Meryem oğlu İsa Allah’ın Ruhu ve Kelimesi’dir. Kendisine dokunulmamış Meryem’e nasib edilmiştir. Böylece Meryem İsa’ya hamile kalmış Allah Teala da Ruh ve Nefesi’nden olmak üzere Adem’i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni Tek olan ve Eşi bulunmayan Allah’a çağırıyorum. O’na itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takib et bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki benAllah’ın Resuluyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah’a iman etmeye davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Amca tarafından yeğenim olan Cafer’i yanında az sayıda Müslüman grubuyla beraber sana doğru yola çıkarıyorum. Selam gerçek hidayet yolu üzerinde bulunanlara olsun.


Peygamberimiz (sav)’in Mısır'da Mukavkıs'a Gönderdiği Mektup…

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Allah’ın kulu ve Resulü Muhammed’den Kıbtilerin Büyüğü Mukavkıs’a. Allah’ın Selamı; hidayet yoluna girmiş bulunanların üzerine olsun. Buna göre Ben Seni tam bir İslam daveti ile çağırıyorum. İslam’a gir. Sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Bunun karşılığında Allah sana iki defa sevab verecektir. Şayet bundan kaçınacak olursan bütün Kıbtilerin günahı senin üzerinde toplanacaktır…

Bizans İmparatoru Heraklius’a Gönderilen Mektup…

Hz. Muhammed (sav)’in Bizans İmparatoru Heraklius’a gönderdiği mektup da Ehl-i Kitab’a yapılacak davette Kuran’dan ayetlerin kullanılmasının gerektiğini gösteren hikmetli bir örnektir. Peygamber Efendimiz (sav)mektubunda daha önce aktarılan Al-i İmran Suresi 64. ayetini yazarak tebliğ yapmıştır.

Bismillahirrahmanirrahim
Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’den Bizanslıların büyük reisi Herakliyus’a: “Selam hakikat yolunu izleyene (olsun)! İlave edeyim ki seni bütün olarak İslam’a davet ediyorum. İslam’ı kabul et ki felah bulasın. İslam’ı kabul et ki Allah değerini iki kat artırsın. Ama eğer kaçınırsan tebeanın günahı da senin üzerine yüklenecektir. Ve siz ey Kitab-ı Mukaddes’in insanları (Ey Ehl-i Kitab!) sizinle bizim aramızda aynı olan bir söze doğru geliniz; ki biz ancak Allah’a taparız O’na hiçbir şeyi ortak koşmayız ve aramızda kimse kimseyi Allah’ın dışında sahib (Rab) edinmez. İmdi eğer kaçınırlarsa şöyle deyiniz: Şahit olun biz Müslümanlardanız (Allah’a teslim olanlarız).

İran İmparatoru Kisra’ya Gönderilen Mektup…

Hz. Muhammed (sav) müşrik toplulukların liderlerine gönderdiği mektuplarında onlara sonsuz ilim sahibi Allah’ın tek İlah olduğunu ve kendisinin de O’nun elçisi olduğunu tebliğ etmiştir. Ehl-i Kitap olan topluluklardan farklı olarak müşrik toplumla- ra yollanan bu mektuplarda Yüce Allah’ın varlığı ve birliği ana konu olarak vurgulanmıştır.

Bismillahirrahmanirrahim
Allah Resulü Muhammed’den İranlıların büyüğü Kisra’ya: Selam hakikat yolunu izleyip Allah’a ve Resulüne iman edenlerin ve Allah’tan başka İlah olmadığına O’nun bir ve ortaksız olduğuna ve Muhammed’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlerin üzerine olsun! Seni İslam’ı kabule çağırıyorum. Zira Ben Allah’ın canlı olan herkesi uyarmak ve ilahi kelamın kafirlere karşı hükmünü tamamlaması için tüm insanlara gönderdiği elçisiyim. Şimdi İslam’a teslim ol ve felaha er. Ama eğer reddedersen o zaman Mecusilerin günahları da senin üzerine olacaktır.

Uman Melikleri Ceyfer ve Abd’e Gönderilen Mektup…

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Allah Resulu Muhammed’den Culanda’nın iki oğulları Ceyfer ve Abd’e: “Selam hakikat yoluna tabi olanlar üzerine olsun! Sizin her ikinizi İslam’ın davetine çağırıyorum. İslam’a tabi o-lun ve kurtuluşa erin. Zira ben Allah’ın tüm canlıları uyarmak üzere ve vaadini kafirler üzerine tamamlaması için tüm insanlığa gönderdiği elçisiyim. Şimdi eğer her ikiniz de İslam’ı tanırsanız her ikinize de iktidar vereceğim. Ama ikiniz de (İslam’ı) kabul etmeyi reddedersenizikinizin de krallığı sizden uzaklara yok olup gidecektir süvarilerim ülkenizde ordugah kuracaklar ve peygamberlik vasfım krallığınıza galip gelecektir.”

El Ahsa Valisi El Münzir’e Gönderilen Mektup..

Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Resulü Muhammed’den El-Münzir b. Sava’ya! Selam üzerine olsun. Seni kendisi dışında hiçbir ilah olmayan tek bir Allah’a hamd etmeye çağırıyorum ve ilan ediyorum ki O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür. Sana Kadir-i Mutlak ve Şanı Yüce Allah’ı hatırlatırım ki; zira kim iyi bir nasihate kulak verirse kendi iyiliği içindir; ve kim benim elçilerime itaat eder ve emirlerine uyarsa bizzat bana itaat etmiş olur. Ayrıca kim onlar hakkında iyi düşünürse benim hakkımda iyi düşünmüş olur. Muhakkak benim elçilerim seni övmüşlerdir. Ben de senin halkına şefaatini kabul ediyorum. İmdi Müslüman olmadan evvel sahip oldukları şeyleri Müslümanların elinde bırak. Ve ben suçluları affediyorum. İmdi sen de onların pişmanlıklarını kabul et. Biz ise sen iyi davrandığın sürece seni görevden azletmeyeceğiz. Aksine kim ki Yahudilik ya da Mecusilikte ısrar ederse cizyeye tabi olacaktır. Bu mektuplar Müslümanların Ehl-i Kitap ve diğer müşrik ve inkarcılar ile olan ilişkilerinde nasıl davranacaklarını görmeleri açısından günümüzde de çok değerli tebliğ örnekleridir. Dinsizliğe karşı mücadele etmesi gereken Müslümanların ve Ehl-i Kitab’ın birleştirilmesi için de bir yöntemdir. Bu birliktelik Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişini beklediğimiz bugünlerde dünyayı aydınlığa ve huzura kavuşturacak en önemli vesilelerden biri olacaktır.

Kutsal Emanetlerin Merkezi: İstanbul

Peygamber Efendimiz (Sav)’in mektupları her yönüyle hikmetli amaca yönelik ve Allah’ın dinini tebliğ etmede gösterilen kararlılıklarla doludur.
Bunların yanı sıra bu mektupların başka bir özellikleri daha vardır: Mektupların büyük bir kısmı İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda saklanmaktadır.
Sarayın Mukaddes Emanetler bölümünde Peygamberimiz (sav)’den ve Sahabe-i Kiram’dan kalan diğer eşyalarla beraber özenle korunan mektuplar Hz. Muhammed (sav)’in Sancak-ı Şerifi Hırka-i Saadeti ve Kılıcı ile aynı odada sergilenmektedirler.

Ayrıca özellikle belirtmek gerekir ki; Hadis-i Şeriflerde Hz. Mehdi’nin çıkış yeri ile ilgili alametlerin başında bu emanetlerin olduğu yer gösterilmektedir. Bu Hadis’i Şeriflerden bazıları şöyledir:

Abdullah b. Şurefe’den nakledildi ki: Hz. Mehdi’nin beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimizin bayrağı olacaktır. (Kitab-ul Bürhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 65)

Alametlere gelince: beraberinde Allah Resulü’nün (s.a.v) gömleği kılıcı sancağı bulunacaktır. O sancak ki Resulüllah (s.a.v)’ın vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştırHz. Mehdi’nin zuhuruna kadar da açılmayacaktır. Sancağında “ El Biat’u Lillah” (Allah için Biat) ibaresi yazılı olacaktır. (Kıyamet Alametleri sayfa 164)

Hiç şüphesiz yüzyıllar öncesinden bildirilen bu hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz (sav)’in ahir zamanda olacakları müjdelemesi de büyük mucizelerdendir. Hadis-i şeriflerde bildirildiği gibi günümüzde Topkapı Sarayı’nda korunan bayrak süslenmiş ve yine hadiste belirtildiği gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu dönemde savaşlara götürülmesine rağmen bir muhafazanın içinde tutulmuş ve günümüze kadar açılmamıştır. Hadis-i şeriflerde bildirilen bu özelliklerin aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen hala geçerli olması kuşkusuz Peygamber Efendimiz (sav)’in hikmetli sözlerinin birer delilidir.

Hz. Mehdi’ye dair hadisler Allah’ın izniyle ahir zamanda gerçekleşecek ve Altınçağ’ın habercisi olan bu mucizeler Müslümanların şükrüne vesile olacaktır.


Saat: 01:34