ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumzirve.net/register.php/)
-   Psikoloji (http://www.forumzirve.net/register.php/89-psikoloji/)
-   -   Rol Beklentisi (http://www.forumzirve.net/register.php/psikoloji/44486-rol-beklentisi.html)

ForumSevgisi 19 Temmuz 2015 15:26

Rol Beklentisi
 
Rol beklentisi (role expeclation), rollerin, rolü taşıyan kişilerin davranışlarım etkilemesiyle ilgilidir. Sosyal rollerin belirli bir davranışlar yelpazesiyle tanımlanması nedeniyle, belirli bir rol yüklendiğini veya belirli bir rolde gördüğümüz kişilerden bir takım davranışlar beklenmektedir ve pratikte de kişiler, rollerine uygun davranışlar göstermektedir. Bu açıdan rol beklentisi, sosyal olarak tanımlanmış bir role ilişkin olarak insanların beklentilerini ifade etmektedir.


Saat: 16:36