ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Eğitim Bölümü > Türkçemiz Ve Diğer Dersler > Sosyoloji & Felsefe


Belirsizliğin felsefesi:Postmodern Felsefe


Belirsizliğin felsefesi:Postmodern Felsefe

Türkçemiz Ve Diğer Dersler Kategorisinde ve Sosyoloji & Felsefe Forumunda Bulunan Belirsizliğin felsefesi:Postmodern Felsefe Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Belirsizliğin felsefesi:Postmodern Felsefe Büyük Geri Sıçrama: Belirsizlik Felsefesi Kuantum Özet Günümüzün felsefesi denilince ilk akla gelecek olan postmodernizmdir. O çürüyen ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 09 Aralık 2014, 14:11   #1
Durumu:
Çevrimdışı
User
Güneş teninde güzel.
User - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kaygili
Üyelik tarihi: 02 Aralık 2014
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 9.308
Konular: 8078
Beğenilen: 727
Beğendiği: 562
www.forumsevgisi.com
Standart Belirsizliğin felsefesi:Postmodern Felsefe

Belirsizliğin felsefesi:Postmodern Felsefe

Büyük Geri Sıçrama: Belirsizlik Felsefesi

Kuantum Özet
Günümüzün felsefesi denilince ilk akla gelecek olan postmodernizmdir. O çürüyen kapitalizmin felsefesi olarak bir dekadanslığı simgeler. Bununla birlikte burjuva felsefesinin rasyonalizm ve pozitivizm gibi ana damarları (türevleriyle birlikte) post modernizmle aynı temel referanslara sahiptirler. Kesinlik mutlaklık özcülük eleştirileriyle göreliyi mutlaklaştıran şüpheciliğebilinemezciliğe kapıyı ardına kadar açan mistik idealist görüşlere davetiye çıkartan onlardır. Bu akımları ortak bir payda belirsizlik felsefeleri kavramı etrafında toplamak mümkündür.

Bilimlerin olguları açıklamaya yetmediği savı felsefedeki geriye doğru kırılmanın başlangıcını oluşturmakta; bu toplumsal koşulların günümüzdeki kaotikliğinden de beslenen bilinç bulanıklığı ile buluşup derinleşmektedir.

Yazı doğabilimsel yeni bulguları ve karmaşık toplumsal süreçleri açıklama güç ve yeteneğine sahip felsefenin diyalektik ve tarihi materyalizm olduğu savına sahiptir. Bu sav modern bilimlerdeki gelişmelerin ve toplumsal süreçlerin çözümlenmesinde açıklayıcı argümanlara dayandırılmaktafelsefede günümüzde ayrım ve tartışma konusunu oluşturan sorunlu noktalara girilmektedir. Yazı bu temelde sadece kendi savını kanıtlama gibi bir amaç gütmemekte doğabilimsel ve toplumsal olgu ve süreçleri dayanılan felsefenin gelişimi açısından inceleyip değerlendirmektedir.

Günümüzün felsefesi

Günümüzün felsefesi denildiğinde akla ilk gelecek olan postmodernizmdir. Siyasetten sanatatoplumsal ve bireysel yaşamın her alanına egemen olan yüzeyselleşmenin ilke ve öz yoksunluğunun felsefi açıklanışı postmodernizmdedir. Parlak neon ışıkları altında yüzüne üç kat tekno-boya sürülerek kraliçe tacı onun başına konmuştur. Tacın postmodernizmin başına takılmasıyla emperyalist kapitalizmin kriz yeniden yapılanma ve küreselleşme süreçlerinin kaotikliği arasında bulunması (yakalanması) hiç de güç olmayan bir bağlantı bulunmaktadır.
Sermayenin birikim/değerlenme süreçlerindeki zorlanmalar mali sermayenin asalaklığındaki artışkrizler üretim süreçlerinde deregülasyon sınıf mücadelelerindeki gerileyiş küresel düzeydehemen her alanda ve her ülkede yeniden yapılanma neoliberal postmodern “yapıbozumcu” tezler (”büyük anlatıların geçersizliği” “ideolojilerin sonu” sınıfların sınıf mücadelelerinin tarihselliğin reddi aile-birey-cemaat; öteki alt kimlik sivil toplum yönetişim kavramlarının bunların yerine geçirilişi) arasındaki ilişki rastlantı olmadığı gibi çok dolayımlı da değildir. Nesnel sürece yüklenen öznel amaç toplumsal atomizasyonun her alanda ve her düzeyde derinleştirilmesi tikelleştirme ve tekilleştirme çelişki ve karşıtlıkların sistem içerisinde uyumlulaştırılması sömürülen ve ezilen sınıf ve halkları alternatifsiz umutsuz ve geleceksiz bırakma günümüzün egemen burjuva felsefesinin görevinin son derece işlevsel ve dünyevi olduğunu gösterir.

Postmodern felsefe popülarize edilerek (popülerleştirilerek) sanattan politikaya kültürün bütün alanlarına gündelik yaşama taşınmış krizler; teknolojik gelişim ve küresel genişlemenin toplum ve bireylerin yaşamındaki tüm yansımalarının farklı gösterme ve biçimlerin farklılaştırılmasıyla kabul ettirilmesinde odaklanmıştır. Politikadaki amorflaşmanın ilkesizlik ve şekilsizliğin (geleneksellik ile modernist eğilimin bir araya getirilmesi; “Üçüncü Yol” “Sosyal Liberal Sentez”; “sivil toplumcu” argümanlar) felsefi tabanını en açık burada görebiliriz. Tarihsel içkinlik kazanmış en temel insanal değerler dahi yıkılarak tüm nitelik ve özellikler ticari değer üzerinden ölçülüp ona tabi kılınırkenkatmanlı bir egemenlik oluşturulmuş hayaller dahi ele geçirilmişken bireylerden söz etmek bir ironi bile olamaz. Bireyler yabancılaşmanın çarpımsal gelişimi içerisine sokulmuştur; öz ve değer yoksunluğu ile şekilsizleşme öte yandan bireyin içe kapalı kendi başınalığı bireyin özgürleşmesi olarak sunulmaktadır. Özne olma olanağından yoksun kalmış bireyler postmodern bireyselliğin yüzeyselliği ile varoluşçuluğun bunaltı sarkacında ve hazcı kaçışlar arasında gidip gelmektedirler. Sınıfsallığını ve toplumsallığını red etmişken mutlaklığının içerisine düştüğü çukurdur bu.

Postmodernizm çürüyen kapitalizmin felsefesi olarak bir dekadanslığı simgeliyor olsa da felsefedeki çöküşün sorumluluğu bütünüyle ona ait değildir. Burjuvazinin gelişim çağında çıkıp ana damarlarını oluşturan felsefeleriyle aynı idealist temele sahip olunduğu gibi günümüzde dayandıkları temel referanslar da aynıdır. Postmodernizm “Nesnel gerçek diye birşey yoktur” (Derrida) savına varmıştır fakat kesinlik ve mutlaklık özcülük eleştirileriyle göreliyi mutlaklaştıran şüpheciliğebilinemezciliğe belirlenemezciliğe plüralizme kapıyı ardına kadar açan mistik idealist görüşlere davetiye çıkartan burjuva felsefesinin ana akımları değil midir?

Bilimlerin olguları açıklamaya yetmediği savı geriye doğru kırılmanın başlangıcını oluşturmaktatoplumsal durumun günümüzdeki kaotikliğinden de beslenen bilinç bulanıklığı ile buluşup derinleşmektedir. Bundan dolayı onları ortak bir payda üzerinden değerlendirmek yanlış olmayacaktır.

Belirsizlik felsefesi günümüzdeki burjuva felsefelerinin özelliklerini açıklayan en uygun ve doğru nitelemedir. Bu niteleme bir hatta birkaç felsefi akımın tanımlanması ve adlandırışıyla sınırlı değildir. İdealizm kampında yer alan felsefi akımlarla birlikte farklı orijinden gelen kaba materyalizm temelinde gelişenleri de içermekte diyalektik materyalizm dışında kalan felsefelerin günümüzdeki buluşma noktasını belirleyip tanımlamaktadır. (Çıkış noktalarının geliş biçimlerinin farklılığından yoğunluk farkından belirsizliğin her daim içerili olduğundan söz edilebilir; bunlar doğru da olsa tanımın yapılmasının nedeni belirsizliğin bu felsefelerin ortak buluşma noktasını oluşturması birçoğunun da görüşlerinin merkezine onu yerleştirmiş olmalarıdır. ) Şüphecilikbilinemezcilik belirlenemezcilik maddenin kaybolduğu nedenselliğin olmadığı görelikçi olasılıkçı yaklaşım imancılık mistisizm irrasyonalizm vb. vb. birçok felsefi akımın birine ya da birkaçına sarıldığı bu kavramlar neden ya da sonuç olarak doğrudan yada dolayımlı belirsizlik kavramıyla ilişkilidirler.

Doğabilimsel yeni bulguların açıklanışı onlara yaklaşımda da bir farklılık ve sıçrama gerektirirken bu gelişimle çelişen hatta tümüyle ters yöndeki çıkarımlarla içerisinde bulunulan tarihsel dönemin (toplumsal koşulların) kaotik görünümü belirsizlik felsefelerine temel oluşturmaktadır. Geçen yüzyılın başından itibaren doğabilimsel gelişmelerin geldiği düzeyde yeni yaklaşımlar gerektiren sorunların varlığı ile tarihi toplumsal gelişimin az çok istikrarlı düzenli bir seyir izlediği önceki dönemden farklı olgu ve gelişmelerin yer aldığı karmaşık bir sürecinin içerisinde olunuşu idealist felsefenin ana damarlarını oluşturan rasyonalist ve pozitivist felsefelerin her iki alandaki gelişmeleri açıklamadaki yetersizliklerini belirgin olarak açığa çıkarmıştır.

Kuantum fiziği alanına geçişte fiziğin kaos problemlerinin çözümünde matematiğin krizi evrimin fizyolojik biyolojik süreçlerinin açıklanmasındaki zorlanmaların bir sonucu olarak bilimlerin olguları açıklamaya yetmediği görüşüyle birlikte felsefede de geriye doğru bir savrulma kırılma ortaya çıkmıştır. Kaba deterministik yaklaşımlar tek yönlü etki-tepkiye dayalı nedensellik hareketin tek biçimli ve doğrusal kavranışı kesinlik ve mutlaklık arayışları yerlerini kesinsizlik belirsizliknesnelliğin olmadığı gibi görüşlere bırakmış; görelilikçi olasılıkçı şüpheci nitelikte sonrakine bir adım mesafede duran iç içe geçen ara akımlarla hemen ötesinde yer alan mistik irrasyonelnesnel gerçek diye bir şey yoktur diyen idealist ve metafiziksel felsefelere doğru geri sıçramıştır.

Matematiksel mantıksal pozitivizm eleştirel usçuluk gibi türev felsefelerin bilimler üzerinden hatta kimi diyalektik kategorileri kullanarak ileriye doğru bir devamlılık oluşturma yönelimi ise köklerinin sınırlarına dayanmakta eklektisizmden öteye geçemedikleri gibi geriye doğru kırılmaktadırlar. Bu noktada öncelikli sorun materyalizmle idealizm arasındaki kamplaşmanın temel ayrım konusunu oluşturan felsefenin temel sorusunun doğru yanıtının verilmesindedir. Bu felsefeler materyalizm yönünde net bir yanıt oluşturmadıkları gibi pozitivizme de temel oluşturan Kant’ın eklektik ve agnostik görüşüyle Kartezyen düalizmine takılıp kalmaktadırlar. Aşma ise nedensellik ilkesinin reddiyle birlikte geriye doğru olmaktadır. Şüpheci-kesinliksizci-belirlenemezci olasılıkçı plüralistöznelci yaklaşımlar duruşlarını modern bilimlerdeki yeni olgularla açıklamaya çalışsalar da bu takılma noktasından bir anda idealizm kampına sıçradıkları eksik olanı o taraftan tamamladıkları görülür. Yanlış eksik bilerek çarpıtılmış bilimselliğini kaybetmiş argümanlarla idealist mistikirrasyonel görüşler hayret uyandıracak bir korelasyonla bir araya getirilmektedir.

Siyasal ve toplumsal alanda öznelliğin ilkesizliğin farklı gerçeklikler olabileceğinin ve plüralizmin popüler kavramı “hem hem de”dir. Bireyselliğin yüceltilmesinden sivil toplumculuğa birçok görüşün felsefi tabanına bu görüş yerleştirilmektedir.

Diyalektik değişimin sürekliliği içerisinde farklılığı bir şeyin hem kendisi hem de başka başka bir şey olmasını kabul eder. Belirli bir nitelikselliğin içerisinde farklı nicelik düzeylerinin varlığını da. Diyalektik formel mantığın a = a’dır kuralını bir şeyin hem kendisi hem de başka bir şey olamayacağını söyleyen metafizik özdeşlik ilkesini ise reddeder. Engels doğabilimsel bulgulara işaret ederek kaba ayrım ve sınıflandırmalarda bulunmanın yanlışlığını belirtiyor diyalektik bir ilişkilendirmeyle “Ya bu ya o” demenin yanında “Hem bu hem o” demenin olanaklılığını açıklıyordu.


Felsefe açısından yeni keşfedilmiş bir gerçek değildir bu! Şimdi yapılan ise mutlaklığın reddi adına tersi yönde bir mutlaklaştırma görelinin mutlaklaştırılmasıdır. Madde ve hareketin değişim sürekliliği geçişleri farklı düzeyleri çeşitlenmeleri içerir ve bu “Hem bu hem o” diyebilmenin olanaklılığını ortaya çıkartır. Bununla birlikte madde ve hareketin niteliksel ayrımla belirlenen farklı düzeylerdeki biçimlenişleri ve onu oluşturan karakterize eden özsel ve temel nitelikleri vardır. Bunlar aynı zamanda bir kararlılık ve denge durumunu oluştururlar. “Ya bu ya o” demenin olanaklılığı da buradadır.

Olasılıklar; doğada ve toplumsal süreçlerde kaossal sorunların varlığı belirsizlikçi bilinemezci görüşlerin bir başka dayanma noktasıdır… Olasılıklar gerçekleşebilirlik düzeyleri olanaklılık durumlarıyla bağıntılı değerlendirilirler. Madde ve harekete içkin ve objektif karakterlidirler. Olasılıkların varlığı çok yönlü etkileşime bağlı değişken durumların ortaya çıkabilmesindendirnedensellik bağını ortadan kaldırmaz. Maddenin içsel yapı ve hareket özellikleriyle bir başka zorunluluğun ürünü olan raslantının etkileşimlerinin içerisinden belirir. Bu ancak diyalektik hareketin bütünlüğü içerisinde diyalektik ilkelerin yanı sıra olanak/gerçeklik raslantı/zorunluluk kategorileriyle birlikte anlaşılır. Ki bu bize öngörü ve kestirimde bulunabilme olanağını kazandırır. Doğadaki (fizik matematik iklim) kaossal olaylar istatistiksel yöntemler olasılık hesaplarıbirleştirimli (?) kavramlarla çözümlenebilmektedir.
Bilimlerin olguları açıklamakta yetersiz kaldığı savının aksine modern bilimlerin yeni bulgularınınara ve alt bilim dallarının ortaya çıkışının da gösterdiği maddeye içkin olanın derin bilgisine ulaşma yönünde büyük bir ilerleme olup maddeyi hareketsel özellikleri içerisinde geçiş durumlarıetkileşimleri hareketin iç içe geçmiş biçimleri ve bunların oluşturduğu yeni formlarla kavramakta bir sıçrama gerçekleşmiştir. Kuantumlar atom ve moleküler yapılar kütle ve enerji eşdeğerlik ve dönüşüm ilişkisi evrimin inorganik ve organik geçiş ve canlı oluşumlarıyla bakteriyel düzeyden ve biyogenetiksel gelişimiyle açıklanışı; görelilik kuramının ışığın hızı/hareketi kütle çekişi ve zamana ilişkin bulguları; düşüncenin yüksek örgenlikte bir madde olan beynin ürünü olduğunun beynin moleküler yapısının ve farklı beyin bölgelerinin işlemlerinin beynin sinir sistemlerine gönderdiği elektro-kimyasal iletilerin görüntüleme teknikleri ve deneysel gözlemlerle kanıtlanması…. Farklı bilim dallarının konusu olan nesnel gerçekliği şu ya da bu yönüne ilişkin kopuk ve ayrı duran bilgilerimiz sağlanan gelişmeyle bağlantılı bir bütünlük oluşturmaktadır.


Dünya/evren öncekinden kat be kat fazlasıyla bilinebilirdir. Bilgilerimiz dünyanın/evrenin olduğu gibi hiçbir şey katmadan kendisiyle açıklanabilirliğini -materyalizmi- doğrulayıp idealist monistik ve ikici yaklaşımları da mahkum etmektedir. Maddenin farklı formları arasındaki geçişler enerji dönüşümleri olgu ve süreçler arasındaki ilişkiler gelişimin diyalektiğini ve doğadaki hareketin şeklinin diyalektik olduğunu göstermektedir. Özbilinmezliğe alan bırakmayan karşıtlar ilişkisinin diyalektiğini gösteren iç hareket ve çok yönlü etkileşimler içerisinde nedenselliğin belirimine de açıklık kazandırarak mekanik kaba deterministik kaba materyalist yaklaşımların yanlışlığını da açığa çıkartan bilimsel bulgulardır bunlar.

Doğa bilimlerinin yeni bulguları felsefenin çözmeye uğraştığı alan içi tartışma ve ayrım konusunu oluşturan temel ve kaotik soruları yanıtlarken önceki felsefelerle bilimler arasındaki varolan çelişkiler ve karşıtlık diyalektik materyalizmle aşılmaktadır.
Diyalektik materyalizmle tarihsel toplumsal olay ve süreçlerin parçalı tekil rastgele açıklanışından tüm insanlık tarihinin aşamalarıyla ve kesintisiz olarak tarihselliği içerisinde kavranışını olanaklı kılan ekonomik toplumsal gelişim yasaları ve sınıf mücadelelerine bağlı açıklanışına devrimci bir sıçrama gerçekleşmiştir.


Gelişmeler felsefedeki ayrımın kabaca materyalizm mi idealizm mi biçiminde ifade olunamayacağını da göstermektedir; bu bir ilk soru ve ayrım ekseni olsa da kaba materyalistampirik olgucu yaklaşımların metafiziğe alan açmaları ve kendilerini o yönde tamamlama eğilimidiyalektiksiz bir materyalizm olamayacağını keza bilimsel olgulardan hareket etme iddialarınahatta başlangıç durumlarının bu olmasına karşın maddeye içkin olanı bulunduğu ortamsal ilişki içerisindeki etkileşimlerini ve oluşan değişimi çözümleyemeyerek karşı yönde soyut imsel dilsel ve matematiksel yer yer diyalektiğe yaklaşan yöntemler geliştiren idealist felsefelerin varlığı nedeniyle materyalizmsiz diyalektiğin olmayacağını diyalektik materyalizmin -diyalektiğin ve materyalizmin- biri olmazsa diğeri de olmaz bir bütünlük ve bağıntılılık içerisinde kavranılışının zorunluluğunu göstermektedir. Hareketin tüm şekillerini etkileşim ve değişimlerini içerecek bir madde maddenin hareketsel özellikleri içerisinde kavranılışıdır bu. Diyalektik materyalizmdoğa/insan toplum/birey ilişkilerinin tarihi ekonomik toplumsal koşulları içerisinde sınıfların ve bireylerin ekonomik sosyal sınıfsal siyasal kültürel davranış ve eylemlerinin eklektik ve kaba ayrımlara gidilmeden diyalektik bütünlük ve karşılıklı etki ve bağıntılarıyla tarihselliği içerisinde organik olarak farklı yön ve özgünlükleri de içerecek (gözardı etmeyecek) şekilde verilmesi -diyalektik kavrayışın bu gelişkinliğiyle olanaklıdır… Tarihsel materyalizm.

Tarihi toplumsal olay ve süreçlerin sadece yasalarla sınırlandırılarak en genel çizgilerin içerisinde açıklanması durumu genellik taşıyacağı gibi zorunlulukların yanı sıra raslantısallıkların da etkin olduğu özgünlük içeren süreçleri açıklamakta zorlanır. Bunun için eksik bir diyalektik kavrayışının ötesine geçilerek diyalektiğin sağladığı zengin olanaklardan yararlanılmalıdır. Çok yönlü etkileşimlere bağlı neden-sonuç ilişkisi özsel ve belirleyici olan temel faktörlerle birlikte gelişim ve nihai sonuç üzerine etkide bulunabilen yön değişimine yol açabilen faktörlerin raslantı ve istatistiki olasılığın unsurları ile değerlendirilebilir oluşu tarihi olay ve süreçlerin tüm yönleriyle özgünlükleri de içerecek biçimde açıklanabilmesinin bilimsel olanağını sunmaktadır. Bu kaba tarih yorumlarının aşılarak tarihsel bilginin gerçeğe uygunluk ve anlaşılırlık düzeyini yükselttiği gibi olasılıklar içerisinde olanaklılık durumlarını gerçekleşebilirlik düzeylerini değerlendirerek bilimsel öngörü ve kestirimde bulunabilme olanağını da kazandırır. Tarihsel perspektifin bu temel üzerinde gerçekleşen gelecek öngörüsü bir kehanet olmayacaktır.

Tarihsel olay ve süreçlerin bu ele alınışı “tarihsicilik” “ekonomisicilik” (Karl Popper vd.) “meta anlatıları” (postmodernizm) eleştirilerine bir yanıt oluşturduğu gibi tarihin kaba materyalistindirgemeci yorumlarından da ayrılır. Bunun dışında tarihsel olay ve süreçlerin özgünlüklerini öne sürerek tikelleştirici açıklanışı öznel bir tarih yorumu olmanın ötesine geçmez. Gelecek için öngörüde bulunma ve perspektif sunabilme olanağından da yoksundur.

Günümüzde birçok felsefi akım kaos belirsizlik ve bunlardan çıkarsanan kavramlar etrafında dönmektedir. Bilimlerin önceki düzeyinde madde ve hareketin basit gözlemlenebilir doğrusal biçimleri söz konusu iken basit mantık kategorileri bunları açıklamakta kısmen yeterli olabiliyordu. Bugün ise bu tümüyle olanaksız hale geldi. Sıçrama ve altüst oluşları içeren tarihi toplumsal süreçler için de geçerlidir bu. Bunların açıklama güç ve yeteneğine sahip olan tek felsefe diyalektik ve tarihi materyalizmdir.

Diyalektik ve tarihi materyalizm sadece doğa ve toplumsal gelişim süreçlerinin açıklanışının değilbunlara bilinçli etkin müdahalede bulunabilme ve dönüştürebilmenin olanaklarını da vermektedir.
________________
Umut bitti,limanı değil gezegeni verin ateşe.

imza
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
belirsizligin, felsefe, felsefesipostmodern

Seçenekler
Stil


Saat: 06:37

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,