ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Eğitim Bölümü > Türkçemiz Ve Diğer Dersler > Tarih


İslam Öncesi Türk Tarihi Test Soruları ve Cevapları


İslam Öncesi Türk Tarihi Test Soruları ve Cevapları

Türkçemiz Ve Diğer Dersler Kategorisinde ve Tarih Forumunda Bulunan İslam Öncesi Türk Tarihi Test Soruları ve Cevapları Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> İslam Öncesi Türk Tarihi Test Soruları ve Cevapları 1. Orta Asya'da yapılan kazılar sonunda ortaya çıkarılan kumaş parçaları ve altın ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 24 Aralık 2014, 20:23   #1
Durumu:
Çevrimdışı
User
Güneş teninde güzel.
User - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kaygili
Üyelik tarihi: 02 Aralık 2014
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 9.308
Konular: 8078
Beğenilen: 727
Beğendiği: 562
www.forumsevgisi.com
Standart İslam Öncesi Türk Tarihi Test Soruları ve Cevapları

İslam Öncesi Türk Tarihi Test Soruları ve Cevapları

1. Orta Asya'da yapılan kazılar sonunda ortaya çıkarılan kumaş parçaları ve altın heykellerden yararlanılarak Türk tarihinin başlangıcı MÖ. 4000'lere kadar götürülmüştür. Ortaya konan her bulgu yeni açıklamaları da beraberinde getirmektedir.
Bu bilgilere göre;
I. Tarih, bilimsel çalışmalara kapalı bir bilim değildir.
II. Elde edilen bulgular tarihin aydınlatılmasında etkili olmaktadır.
III. Türkler dünya kültürünün yaratıcısıdır.
IV. Türkler tarih öncesi dönemde Orta Asya'da yaşamıştır.
V. Maden sanatı Türklerle başlamıştır. gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) I, II ve IV B) III ve V C) Yalnız IV
D) I ve IV E) Yalnız III


2. Türklerin Orta Asya'dan yaptığı göçlerde genelde batı, doğu ve güneye doğru gitmeleri, kuzeye yapılan göçlerin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Güçlü devletlerin bulunması
B) Çin’den uzaklaşılmak istenmesi
C) İklim koşullarının elverişsiz olması
D) Kurultay kararlarının uygulanması
E) Göç yollarına uzak olması

3. Büyük Hun hükümdarı Mete, askeri açıdan üstünlük kurmasına karşın, Çin'i doğrudan topraklarına katmamış dışardan baskı altına almayı çıkarları açısından daha uygun görmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin, Mete'yi bu politikayı izlemeye yönelten temel etken olduğu savunulabilir?
A) Çin'e yerleşilmesi durumunda kültürel özelliklerin kaybedileceği düşüncesi
B) Düzenli ordunun kurulmuş olması
C) Batıdaki fetihlere ağırlık verilmesi
D) Çin topraklarının verimsiz olması
E) Mimari çalışmaların yetersiz kalması


4. Büyük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşmada "Çinliler, Hunlara belirlenmiş miktarda ipek, şarap ve diğer çeşitli yiyecekleri her yıl satacak." maddesi yer almıştır.
Bu maddeye bakılarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Orta Asya'da ipek üretilmediği
B) İpek Yolu'nun Orta Asya'dan geçtiği
C) İki taraf arasında sürekli savaşlar yapıldığı
D) Çinlilerin Hunlara vergi ödemeyi kabul ettiği
E) İki devlet arasında ticari ilişki olduğu

5. - Hunların saldırılarından korunmak için Çin Seddi'nin yapılması
- Hunların bir kısmının Orta Asya'dan göç ederek Avrupa Hun Devleti'ni kurması gibi bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlamaz?
A) Türkler Çinliler ile savaş yapmıştır.
B) Türkler Çinlilerden daha güçlüdür.
C) Hunlar farklı bölgelerde devletler kurmuştur.
D) Hun-Çin savaşlarının temel nedeni İpek Yolu egemenliğidir.
E) Türkler Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmiştir.

6. Uygurlarla ilgili özelliklerden bazıları şunlardır:
I. Maniheizm dininin benimsenmesi
II. Kendilerine özgü alfabe kullanılması
III. Yönetimde kurultay kararlarının etkili olması
IV. Kağıt ve matbaa tekniğinin gelişmesi
Bunlardan hangilerinin kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak ortaya çıkan gelişmeler olduğu savunulabilir?
A) I ve IV B) Yalnız I C) II ve III
D) Yalnız IV E) Yalnız II

7. Orta Asya'da devlet kuran Avarlar 552'de Göktürkler tarafından yıkılınca batıya göç etmek zorunda kaldı. Romanya ve Macaristan topraklarında yeni bir devlet kurdu. Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşları kazanarak yıllık vergiye bağladı. Daha sonra İstanbul'u kuşattıysa da başarılı olamadı.
Bu bilgilere göre Avarlar ile ilgili olarak hangi yargıya varılamaz?
A) Hem Asya'da hem de Avrupa'da egemenlik kurmuştur.
B) Savaşçı özelliklerini korumuştur.
C) Avrupa'daki hakimiyeti uzun süre devam etmiştir.
D) Ekonomik açıdan kazanç sağlamıştır.
E) Askeri açıdan başarısız sonuçlanan girişimlerde de bulunmuştur.

8. — Uygurlar
— Hazarlar
— Karluklar
gibi Türk topluluklarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Yerleşik yaşama geçmeleri
B) Eski inançlarını terkederek yeni bir dini inancı benimsemeleri
C) Siyasi varlıklarını Avrupa'da devam ettirmeleri
D) Müslüman-Araplarla savaşmaları
E) Kendilerine özgü alfabe kullanmaları

9. Göktürk Devleti'nin batı kanadını yöneten İstemi Yabgu'nun oğlu Tardu, babası gibi güçlü bir kişiydi. Ancak devletin başına geçmek istemesi iç karışıklığa yol açtı. Çinliler bu durumdan yararlanarak Göktürklerin içişlerine karıştı. Devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
Bu bilgiye göre, Türk devletlerinin parçalanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin güçlü olmaması
B) Devletin törelere göre yönetilmesi
C) Fetih yapılmaması
D) Kesin bir veraset kuralının olmaması
E) Hakanın yetkilerinin kısıtlanması

10. Uygurlarda hanedan dışından olanların da hükümdar olabilme hakkı vardı. Ancak bu konuda hükümdarın seçilmesine kurultay karar verirdi.
Yalnızca bu bilgiden hangi sonuç çıkarılabilir?
A) Kurultayın toplanması hükümdarın isteği ile olur.
B) Kurultayın toplanması belirli zamanlarda olmaktadır.
C) Kurultayın geniş yetkileri vardır.turkeyarena.net
D) Tahta geçebilmek için mutlaka hükümdarın çocuğu olmak zorunludur.
E) Kurultayın tek görevi hükümdarın seçimi yapmaktır.

11. İslam öncesi Türk toplulukları genelde göçebe yaşam biçimini benimsemişlerdir.
Türklerin göçebe yaşam biçimini benimsemesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A) Farklı kültürlerden etkilenmeleri
B) Gittikleri bölgelerde kültürel kimliklerini kaybetmeleri
C) Anıtsal nitelikli eserler yapmamaları
D) Değişik yerlerde devletler kurmaları
E) Veraset anlayışı nedeniyle saltanat kavgaları yaşamaları

12. İslam öncesi Türk devletlerinin,
I. Yönetimde Hakanın yanında kurultayın da etkili olması
II. Orhun Anıtlarının yazılması
III. Töre adı verilen hukuk kurallarının uygulanması
gibi özelliklerinden hangilerinin Türk kültürünün günümüze kadar gelmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


CEVAP ANAHTARI
1. B 2. C 3. A 4. E 5. D 6. A 7. C 8. B 9. D 10. C 11. E 12. B
________________
Umut bitti,limanı değil gezegeni verin ateşe.

imza
Alıntı ile Cevapla

Okunmamış 24 Aralık 2014, 20:23   #2
Durumu:
Çevrimdışı
User
Güneş teninde güzel.
User - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kaygili
Üyelik tarihi: 02 Aralık 2014
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 9.308
Konular: 8078
Beğenilen: 727
Beğendiği: 562
www.forumsevgisi.com
Standart

1. İlk Türk devletlerinde hakanın erkek çocuk*larına tigin denirdi. Tiginler boylara yönetici olarak atanırlardı. Yalnızca bu bilgilere dayanarak;
I. Hükümdar adayı olarak görülmüşlerdir.
II. Taht mücadelesine katılmaları engel*lenmek istenmiştir.
III. Devlet idaresinde tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır.
yargılarından hangileri savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde devlet sorunla*rının ve işlerinin görüşülerek karara bağ*landığı meclistir?
A) Kam
B) Kengeş
C) Tudun
D) Buyruk
E) Şad

3. I. Alp Er Tunga Destanı
II. Manas Destanı
III. Şu Destanı
Yukarıdakilerden hangileri İskitlere aittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların diğer Türk topluluklarına göre medeniyet ala*nında daha ileri olmalarının nedenlerin*den biri değildir?
A) Yeni topraklar ele geçirmiş olmaları
B) Yerleşik hayata geçmeleri
C) Tarım tekniğinde ilerlemiş olmaları
D) Ticaret ve sanatla uğraşmaları
E) Bilim alanında gelişmiş olmaları

5. Aşağıdaki devlet ve destan eşleştirmele*rinden hangisi yanlıştır?
A) Uygurlar: Türeyiş Destanı
B) Göktürkler: Ergenekon Destanı
C) Hunlar: Oğuz Kağan Destanı
D) Uygurlar: Göç Destanı
E) Göktürkler: Manas Destanı

6. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerin*de ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılmıştır.
Bu durumun yol açtığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletler askeri yönden gelişmiştir.
B) Merkezi otorite güçlenmiştir.
C) Devletlerin ömürleri kısa olmuştur.
D) Yeni toprakların alınması kolaylaşmıştır.
E) Ülke yönetimi kolaylaşmıştır.

7. - Göçlerden sonra Orta Asya'da kalmışlardır.
- Otuz sekiz harfli bir alfabe kullanmışlar*dır.
- Kurucuları Bumin Kağan'dır.
Yukarıda bilgileri verilen Türk devleti aşağıdakilerin hangisidir?
A) Hun Devleti
B) Göktürk Devleti
C) Kırgız Devleti
D) Uygur Devleti
E) Karluk Devleti

8. I. Manas Destanı
II. Orhun Yazıtları
III. Karabalgasun Yazıtları
Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler'e aittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

9. - Göktürk Alfabesi ile yazılmıştır.
- Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir.
- Türk tarihini aydınlatan ilk Türkçe kay*naktır.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhun Yazıtları
B) Divan-ı Lügatit Türk
C) Şehname
D) Karabalgasun Yazıtları
E) Manas Destanı

10. Uygurlar, Orta Asya'daki diğer Türk devletlerine göre aşağıdaki alanların hangilerinde daha başarılı olmuşlardır?
A) Halıcılık
B) Askerlik
C) Demircilik
D) Hayvancılık
E) Mimari
Cevap Anahtarı:
Cevap Anahtarı: 1-D 2-B 3-E 4-A 5-E 6-C 7-B 8-B 9-A 10-E
________________
Umut bitti,limanı değil gezegeni verin ateşe.

imza
Alıntı ile Cevapla

Okunmamış 24 Aralık 2014, 20:24   #3
Durumu:
Çevrimdışı
User
Güneş teninde güzel.
User - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kaygili
Üyelik tarihi: 02 Aralık 2014
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 9.308
Konular: 8078
Beğenilen: 727
Beğendiği: 562
www.forumsevgisi.com
Standart

Islamiyet Öncesi Türk Tarihi Soru ve Cevapları
1. Göktürk Devleti aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

A.Bumin Kağan B.Bilge Kağan C.Kutluk Kağan D.Attila

2. Çin'de üretilen ipeğin batıya taşınmasında kullanılan ticaret yollarına 'Ipek Yolu' adı verilmiştir.Ipek Yolu'nun geçtiği topraklarda yaşayan topluluklar önemli ticari kazanımlar sağlamışlardır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenir?

A.Ipek yolu egemenliği için savaşklar yapılmasına
B.Ipek Yolu'nun değişmesine
C.Çin kültürünün Avrupa'da yayılmasına
D.Türklerin hayat biçimlerinin değişmesine

3. Kök Türkler,Ipek Yolunun denetimini ele geçitrmek için Sasanilere karşı Bizanslarla birlikte hareket etmişlerdir.

Bu durum Kök Türklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisişni doğrular niteliktedir?

A.Çinliler egemenlik altına alınmiştır.
B.Bizans kültürünün etkisinde kalmıştır.
C.Siyasi ittifaklar kurulmuştur.
D.Sasani Devleti ortadan kaldırılmıştır.

4. 630 yılında Çin egemenliği altına giren Göktürkler bu durumdan kurtulmak amacıyla birçok kez isyan çıkarmışlardır.

Bu durum,aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A.Kök türklerin hayvancılıkla uğraştılklarının
B.Kök türklerin bağımsız olmak istediklerinin
C.Türklerin üzerinde üstünlük sağlandığının
D.Kök türklerin aralarında anlaşamadıkları

5. Kök türkler Çin sınırında pazar yeri olarak kullanılmak üzere merkezler oluşturmuşlardır

Yukarıdakilerden hangisi anlatılmak istenendir?

A.Hayvancılığı yaygınlaştırmak
B.Türk Devletlerini yaygınlaştırmak
C.Devletin sınırlarını genişletmek
D.Ticari gelirleri arttırmak

6.Göktürkler ile ilgili

1-Göktürkler milliyetçi bir davranış göstermişlerdir
2-Öz benliklerini korumaya çalışmışlardır
3-Cumhuriyet yönetimini benimsemişlerdir

Düşüncelerden hangisini ulaşabilir?


A.1 ve 3 B.1 ve 2 C. 2 ve 3 D.1,2 ve 3

7.Göktürklerinbazı özellikleri şunlardır:

1-Ülkenin hanedanınortak malı sayılması
2-Orta Asya 'ya egemen olması
3-Alfabeyi kullanan ilk Türk devleti olması

Bu özelliklerden hangileri Göktürklerin diğer Türk devletlerinden ayırmıştır?


A.Ylnız 3 B.1 ve 2 C.1 ve 3 D.2 ve 3

8.Göçebe hayat süren Göktürklerin tarihi ile ilgili araştırmalarda

1-Silahlar
2-Tapınak ve saray kalıntıları
3-Çadır parçaları

Malemelerinin hangisi ve ya hangilerinden yararlanılabileceği söylenemez?

A.Yalnız 1 B.Yalnız 2 C.1 ve 3 D.2 ve 3


9.Aşağıdakilerden hangisi ilk kez ''Türk'' adını almış devlettir?


A.Büyük Selçuklu Devleti B.Bizans Devleti

C.Göktürk Devleti D.Avrupa Hun Devleti

10. - Göktürkler 38 harfli Göktürk Alfabesini oluşturmuşlardır.
- Göktürkler Orhun Kitabelerini oluşturmuşlardır.
- Uygurlar 18 harfli Uygur Alfabesini oluşturmuşlardır.

Verilenler dikkate alındığında bu devletle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A.Kültürel ve edebi faaliyetlere önem verildiği
B.Yazı edebiyatın sözlü edebiyatın üstünde tutulduğu
C.Halk arasındaki kültürel farklılıklara son verildiği
D.Kültürel etkileşime kapalı kalındığı

11. 630 yılında Çin egemenliğine giren Doğu Göktürkler yarım yüzyıl boyunca ulusal kimliklere sahip çıkmışlardır.Her fırsatta Çin etrafında kurulmaya başlamış ve bunu 631'de gerçekleşmişlerdir.

Buna göre Göktürklerle ilgili olarak

1- Milli benliklerini korudukları
2- Çin kültüründen etkilendikleri
3- bağımsızlıklarına düşkün oldukları yargılardan hangileri söylenebilir?

A.Yalnız 3 B.1 ve 2 C.1 ve 3 D.2 ve3

12. Göktürkler Ipek Yolu'na hakim olabilmek için öncelikle Sasanilerle anlaşıp Akhunları yıktı.Daha sonra Bizans ile anlaşarak Sasanileri ortadan kaldırdı.Bu bilgiye göre Göktürklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A.Çin ile hiçbir mücadeleye girmedikleri
B.Ticarete önem vermedikleri
C.Devley teşkilatlarının zayıf olduğu
D.Çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri

13. Göktürkler Çin'in egemenliği altında yaşadıkları dönemde başarısızlıkla sonuçlanan pek çok ayaklanma gerçekleştirmişlerdir.Ama en sonunda kendi devletlerini yeniden kurmuşlardır.Türk adını ilk defa kullanan bu devlet,yine bir Türk Devleti olan Uygurlar tarafından yıkılmıştır.

Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi savunulamaz?

A.Göktürklerin bağımsaızlıklarına düşkün oldukları
B.Türk Devletleri arasında mücadeleler olduğu
C.Çin'in Gökürklerin egememliğine girdiği
D.Göktürklerin ulusal kimliklerine sahip çıktıkları

14.Göktürkler

- Ilk defa türk adını kullanarak devlet kurdular.
- Ilk türk alfabesini kullandılar.
- Orhun Yazıtlarını diktiler.

Yukarıdaki bilgilere göre

1- Göktürkler milliyetçi bir davranış göstermişlerdir.
2- Öz benliklerini korumaya çalışmışlardır.
3- Cumhuriyet yönetimini benimsediler.

düşüncelerden hangisine ulaşılabilir?


A.1 ve 3 B.1 ve 2 C.2 ve 3 D.1,2 ve 3


15. Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan 'Ey Türk Milleti ben yoksul olanları zengin kıldım,aç olanları doyurdum'demiştir.
Bu sözlere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A. Göktürk Devleti sosyal bir devlettir.
B.Göktürklerde yoksul halkında bulunduğu
C.Orhun kitabelerinin Türk tarihinin yazılı bir belgesi olduğu
D-Bilge Kağan'ın baskıcı bir hükümdar olduğu

16. 1- Asya Hun Devleti
2-Uygur Devleti
3.Göktürk Devleti
4.Avrupa Hun Devleti

Orta Asya'da kurulan yukarıdaki Türk Devletlerinden hangisi veya hangilerinin,kendilerine özgü bir alfabe kullandıkları söylenebilir?

A. Yalnız 3 B.2 ve 3 C.1, 2 ve 3 D.1, 2, 3, ve 4

17. Köktürklerin bazı özellikleri şunlardır:
1.Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
2.Orta Asya'ya egemen olması
3.Alfabeyi kullanan ilk türk devleti olması

Bu özelliklerden hangisi ya da hangileri Köktürkleri diğer türk devletlerden ayırmıştır?

A.Yalnız 3 B.1 ve 2 C.1 ve 3 D.2 ve 3

18. 1. Türk adı ile kurulan ilk türk devletidir.
2.Kendi adları ile bilinen lfabe hazırlamışlardır.
3.Yerleşik yaşamı benimsemişlerdir.
4.Ipek yolu egemenliği ile Çin'le mücadele etmişlerdir.

Yukarıdakilerden hangisi Köktürklere ait bir özelliktir

A.Yalnız 1 B.Yalnız 3 C.2 ve 3 D.1 ,2 ve 3


19. Köktürklerin tarih sahnesine çıkışlarının ve Avarlara karşı verilen mücadelerin konu edildiği destan aşağıdakilerden hangisidir?

A.Oğuz Kağan B.Kırgız C.Ergenekon D.Manas


20.Göktürkler Ipek yolu hakimiyeti için aşağıdaki devletlerden hangisi ile mücadele etmiş olamaz?

A.Çinliler
B.Akhunlar
C.Sasaniler
D.Peçenekler

21. - Hunlar Çin politikasına dayanamayarak Kuzey ve Güney Hunları olmak üzere ayrıldılar.
- Göktürkler 586 yılında Çin'in baskıları sonucu Doğu ve Batı Göktürk Devleti olmak üzere ikiye ayrıldılar.

Bu bnilgilere göre Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdakilarden hangisi etkili olmuştur?

A. Coğrafi zorluklar
B.Iç çekişmeler
C.Çin entrikaları
D.Boy siyaseti izlemeleri

22.Çin kaynaklarında; Göktürklerin ziraay aletleri ve tohumluk yahıl istedikleri belirtilmiştir.

Bu bilgilere göre Göktürkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A.Savaşçı olduklarına

B.Üretim faaliyetlerinde bulunduklarına
C.Maden işlemeciliğinde geliştiklerine
D.Başlıca ekonomik faaliyetlerinin hayvancılık olduğuna

23.Bu dağların arasında sıkışarak çoğalmaya başlayan haklar artık bu dağ ve ormancılıklar içinde yaşayamaz hale gelmişlerdi. Kurtuluş için bir yol aradılar.Bir yol bulamayınca bu demir kapıyı eritip orada çıkmaya karar verdiler.Körükleri öyle dizdiler ki ateş yanıpta körükler üflenmeye başlayınca dağ hemen eriyip delinecekti. “

Göktürklerin Ergenekon Destanından alınan bir cümleye göre aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisinin bu toplumda yaygın olduğu söylenebilir?

A. Madencilik
B.Hayvancılık
C.Tarım
D.Balıkcılık


24 Avarlara Göktürkler,Göktürkler Uygurlar,Uygurlara ise Kırgızlar son vermiştir.

Bu durumla ilgili;

1.Türk devletleri arasında yoğun bir mücadele vardır.
2.Boylar ve devletler arası çekişeler devletlerin yıkılışına neden olmuştur.
3.Türkler federasyon şeklinde örgütlenmiştir.

Verilenlerden hangisi söylenebilir?

A.Yalnız 1 B.1 ve 2 C.2 ve 3 D.1,2 ve3

25.Göktürkler Ipek Yolu hakimiyeti için Iran'da yaşayan Sasaniler ile savaşmış bu sırada Bizans'tan yardım almışlar.Bizans ile mücadele ederken de Sasanilerden destek almışlardır.

Buna göre Göktürkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A.Ekonomik çıkarları için savaşmışlardır.
B.Devletler arası denge politikası izlemişlerdir.
C.Yerleşik hayata geçmişlerdir.
D.Batı yönünde seferler düzenlemişlerdir.
Cevap Anahtarı:
1-A, 2-A, 3-C, 4-B, 5-D, 6-D, 7-A, 8-B, 9-C, 10-A, 11-C, 12-D,13-C, 14-D, 15-D, 16-B, 17-A, 18-D, 19-C, 20-D, 21-C, 22-B, 23-A, 24-B, 25-C
________________
Umut bitti,limanı değil gezegeni verin ateşe.

imza
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
cevaplari, islam, oncesi, sorulari, tarihi, test, turk

Seçenekler
Stil


Saat: 07:41

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,