Forum Logo


Geri Git   ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Eğitim Bölümü > Türkçemiz Ve Diğer Dersler > Tarih


Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’nun İslamlaşmasıKonu Bilgileri
Konu Başlığı
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’nun İslamlaşması
Konudaki Cevap Sayısı
0
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
Görüntülenme Sayısı
171

Kullanıcı Etiket ListesiYeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 20 Kasım 2014, 20:34   #1
Üye
Liich - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Liich Asteroids Champion! Space Invaders Champion! Tetris Champion! Snake Champion! Breakout Champion! Flash Chess Champion! Dice Game Champion! Jelly Friend Champion! Green Snake Mania Champion! Archers Duty Champion! Bamboo Trekking Champion! Jack Run Champion! Alien VS Robots Champion! Angry Faic 2 Champion! Flappy Bird 2 Champion! Funny Pets Champion! Beaned Champion! Acne Be Gone Champion! Archery Master Champion! 13 Days After Champion! Dragon Princess Champion! Assault Echelon: Warehouse Champion! Jolly Jong 2 Arcade Champion! Big Hero 6 Fly Adventure Champion! Cyber Chaser Champion! Chaos Faction 2 Survival Champion! Crest Breakout 2 Champion! Bubble Trouble Champion! Catapon Champion! Bomber Invaders Champion! Athens Treasure Champion! Joops Champion! Disco Bowling Champion! Gluey 2 Champion! Alchemy Swap Champion! Desert Hunter Champion! Immense Army Champion! Hell Archery 2 Champion! Duck Tub Battle Champion! Air Hockey Champion! Booa Jumper Champion! Alien Bounce Champion! Bomboozle 3 Champion! Space Carrer Champion! LT. Fly II: The Kamikaze Rescue Squad Champion! Rat Fishing Champion! Wrath of Zombies Champion! Santa's Showdown Champion! Zombie Takedown Champion! Urban Unrest Champion! Zombo Buster Rising Champion! Super Sonic Diamonds Pick Champion! Ring Pass Not Champion! Royal Guard Champion! Super Shiny Head Champion! Robobomber Champion! Run Bird Run Champion! PacmanClassic Champion! Shellshock Match 3 Champion! Lumidisk Champion! Rock N Roll Champion! Super Julio 2 Champion! Knight Mighty Run Champion! Pick Up Sticks 3D Champion! The Intergalactic Bounty Hunter Champion! Sweet And Bad Champion! Star Bores Episode One Champion! Formula Racing Champion! Ice Cream Racing Champion! Hong Kong Ninja Champion! 1001 Arabian Nights Champion! Building Demolisher Champion! Battle Bugs Attack Champion! Cops And Burglar Champion! Caribbean Admiral Champion! Bittu Bomber Champion! Bomb It 3 Champion! Pencil Panic Extreme Champion! Kitts Kingdom Champion! Big Diamond 2 Champion! Mahjong Dark Dimensions Champion! Soccer Star Champion! Bobulous Champion! Bubble Slasher Champion! Diamond Detective Champion! Elemental Explosion Champion! Butterfly Arkanoid Champion! Fruit Legend Elimination Champion! Fruit Planet Champion! Blocks Cats Champion! Jewel Search Champion! Jem Match 2 Mining Champion! Amazing Dare Dozen Champion!
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Ziyaretçilere Kapatılmıştır. Görmek için Kayıt Olmalısınız
Standart Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’nun İslamlaşması

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’nun İslamlaşması

Türklerin Müslüman Olmalarını Sağlayan Sebepler
Türkler’ in Müslüman olmasıyla ilgili iki tez öne sürülmektedir. Türkler’ in hiçbir zorlama olmaksızın tamamen kendi arzularıyla İslam dinine girdikleri tezi, diğer bir görüşe göre ise, tamamen kılıç zoruyla, güçlü Arap ordularının karşı konulmaz baskıları sonucunda Müslüman oldukları iddiasıdır. Sözü edilen bu görüşlerden ikisi de tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Türkler İslam ile kılıç zoruyla tanışmışlar fakat ihtida noktasında hiçbir cebri davranışa maruz kalmamışlardır. Bu tanışma faslında, Emeviler’ in mevaliye karşı izlediği olumsuz siyasetten dolayı İslam ilk etapta Türkler arasında pek kabul görmemiştir. Özellikle de Kuteybe b.Müslim’ in İslamlaştırma konusunda aldığı tedbirler Türkleri korkutmuştur.
Ayrıca Kuteybe ve diğer valilerin, Maveraünnehir ve Horasan gibi Türklerin yaşadığı bölgelere Müslümanları yerleştirerek kaynaşmalarını sağlaması, buraya yerleştirilen Müslümanlarca, bu yerlerde cami, medrese, ribat gibi dini yapıların inşa edilmesi Türklerin Müslüman olmalarındaki amillerdendir. Çünkü bu yapılar etrafında odaklaşan halk, doğal olarak bu yerlerde İslam dinini tanıma fırsatı bulmuşlardır.
İslamiyet’ in Türkler tarafından kabul edilmesinde etkili olan diğer bir unsur da, Müslümanlar ile Türkler arasında meydana gelen Türkistan bölgesindeki ticarî faaliyetlerdir. Türkler’ in Müslüman olmasında, buralarda faaliyet gösteren Müslüman tüccarların rolü büyük olmuştur. Böylece göçebe Türkmenler, Müslümanların mallarıyla ve aynı zamanda medeni hayatlarıyla yavaş yavaş tanışıyorlardı.
Türkler’ in Müslüman olmalarında etkili olan diğer bir sebep de, Türkler’ in dini inançlara karşı yabancı olmamalarıdır. Gerçekten Orta Asya’ nın bütün şehirleri, heterojen unsurlardan meydana gelmiş nüfusu ve karmaşık sosyal sınıflarıyla çeşitli ideoloji, inanç ve mezhepler bulunmaktaydı. Ayrıca diğer milletlere gönderildiği gibi Türklere de gönderilen elçiler de, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde etkili olan amillerden biridir. Gönderilen bu elçiler, gittikleri yerlerde bir süre kalarak burada islamiyeti anlatmış ve tabiri caizse İslam propagandası yapmışlardır.
Türklerin kendi bölgelerindeki din ve mezhep cereyanlarını bırakıp İslam dinini seçmelerinin mühim sebeplerinden bir başkası da, HZ. Peygamber’ e isnat edilen hadislerdir. Türkler hakkında söylenmiş pek çok hadis vardır. Ancak bunlardan sınırlı bir kısmı bizzat HZ. Peygamber tarafından söylenmiş, sahih dediğimiz kategoriye giren hadislerdir. Geri kalanların çoğu ise şu veya bu maksatla uydurulmuş, hadis literatüründe mevzu denilen türden hadisler oluşturmaktadır.
Kanaatimizce, Türklerle ilgili hadislerin uydurulma sebebi, bu dinin en önemli şahsiyeti olan Peygamber’ in, onlar hakkında iltifat edici beyanlarda bulunduğunu göstermek ve böylece bu kitlenin İslam dinine ısındırılmasını sağlamak olmuştur. Çünkü böylece Türkler, Emeviler döneminde uzun süre örselenmiş olmanın burukluğunu üzerlerinden atacaklar, kabul etmeleri arzulanan bir dinin Peygamberi tarafından onurlandırılmış olacaklardı. İşte onlar bu hadislerde HZ. Peygamber’ in kendilerine verdiği değeri görmüşler, daha evvel kendilerini tahkir eden Müslümanlara karşı bu sözlerle gurur duymuşlardır. Nitekim hadis olduğu söylenen sözlerden hiçbirinin muhtevası, Türkleri rencide edecek hiçbir mahiyet taşımamaktadır. Böylece, bir peygamber tarafından onore edilen Türklerin, bu jeste karşı kayıtsız kalmaları düşünülemezdi. Sahih olanı ve olmayanıyla, HZ. Peygamber’ in Türklere iltifat eden hadisleri, onlar İslama girmeden önce de yaygın olarak bilindiğine göre, bunların ihtida sebebi olduğunu var saymak yanlış olmayacaktır.
Ancak az önce işaret ettiğimiz gibi, gerçekten HZ. Peygamber’in söylediği hadisler de mevcuttur ve bunlar otantik hadis kitaplarında yerlerini almışlardır. Bunların en meşhuru ve Araplar ile Türkler arasındaki ilişkilerde de önemli bir köşe taşı oluşturmuş olanı, “Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın” şeklinde rivayet edilen hadistir. Sıhhatinden şüphe edilmeyen en mühim hadis de budur.
İslam’daki cennet- cehennem inancının, Türklerdeki ölümden sonraki hayatın varlığı inancıyla benzerlik göstermesi, ayrıca Göktanrı inancının İslam’daki tek ilah olan Allah inancı ile de benzerlik göstermesi, Türklerin İslam dinine girmelerinde etkili olan amillerden sayabiliriz.
Filhakika bütün bu sıraladığımız amillerin yanında, Türklerin Müslüman olmalarında ihmal edilmemesi gerekilen ve hatta en önemli amillerdendir de diyebileceğimiz, Sûfî hareketleri, Türklerin İslamı tanımalarını ve ilerleyen zamanlarda da İslam dinine girmelerini sağlamıştır. Zûhd hayatı olarak İslam literatüründe yerini alan tasavvuf, İslam dünyasının yanı sıra, Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinde kendisini hissettirmiş ve Türklerin ihtidaları noktasında belki de en büyük amil olmuştur. Değerli okurlarımız, sufi hareketi ve mutasavvıf ehillerinin yaşadığı Zûhd hayatı hakkında ilerleyen haftalarda sizlere ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Metin Akman

BİBLİOGRAFYA( Kaynakça)
Babinger, Franz, Anadolu’ da İslamiyet, çev: Ragıp Hulusi, nşr: Mehmet Kanar, ( Köprülü’ nün makalesi ile birlikte), İnsan Yayınları, İstanbul 1996
Barthold, V. V, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, haz: Hakkı Dursun Yıldız, TTK Yayınları, Ankara 2000
Cahen, Claude, “Türkler’ in Anadolu’ ya İlk Gelişi”, çev: Yaşar Yücel – Bahaeddin Yediyıldız, Belleten, LI, Ankara 1987, s.37
Devlet, Nadir, “İslamiyet’i Resmen Kabul Eden İlk Türk Devleti: İdil – Bulgar”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, IX, İstanbul 1992, s. 314 – 316
Kafesoğlu, İbrahim, Selçuklu Ailesinin Menşeî Hakkında, TTK Yayınları, Ankara 1995
Kara, Seyfullah, Anadolu Selçuklularında Din ve Din Kurumları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2002
Kitapçı, Zekeriya, HZ. Peygamber’ in Hadislerinde Türk Varlığı, Yedi Kubbe Yayınları, İstanbul 1986
prülü, M. Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, nşr: Orhan F. Köprülü, DİB Yayınları, Ankara 1991
prülüzâde, M. Fuad, Türkiye Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 1997
Pritsak, Omelyan, “Kara – Hanlılar”, İA, IV, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1997, s. 253
Raux, Jean – Paul, Türklerin Ve Moğolların Eski Dini, çev: Aykut Kazancıgil, İşaret Yayınları, İstanbul 1994
Togan, Zeki Velidi, Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun Yayınları, İstanbul 1981
Turan, Osman, Selçuklular Tarihi Ve Türk – İslâm Medeniyeti, Ötüken Yayınları, İstanbul 2005
____________, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Yayınları, İstanbul 2005
URFALI MATEOS, Urfalı Mateos Vakâ- i Nâmesi, çev: Hrant D. Andreasyan, TTK Yayınları, Ankara 2000
Yıldız, Hakkı Dursun, İslamiyet Ve Türkler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1996
_____________, “Türklerin Müslüman Olmaları”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, VI, Çağ Yayınları, İstanbul 1992, s.17

»Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’nun İslamlaşması - www.ForumSevgisi.Com 
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Bookmarks

Etiketler
anadolu’nun, islamiyeti, islamlasmasi, kabulu, turklerin

Seçenekler
Stil


Saat: 00:18

Yasal Uyarı Forum

ForumSevgisi.Com, paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Gerekli Şikayet Bildirimleri "Bize Yazın" kısmından yapabilirsiniz.
Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
Bu forum, en iyi 1366 x 768 ekran çözünürlüğünde Mozilla ve Chrome ile görüntülenebilir.
www.ForumSevgisi.Com © 2014-2016

Facebook Twitter YouTube YouTube YouTube YouTube DMCA.com Protection Status
Forum Forumlar Forum Sitesi Ask Forumu Etiket Sitemap
Yukarı Git