ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumzirve.net/register.php/)
-   Türk Tarihi (http://www.forumzirve.net/register.php/52-turk-tarihi/)
-   -   Türk Kadının Toplumdaki Yeri Ve Önemi (http://www.forumzirve.net/register.php/turk-tarihi/45930-turk-kadinin-toplumdaki-yeri-ve-onemi.html)

ForumSevgisi 27 Temmuz 2015 14:02

Türk Kadının Toplumdaki Yeri Ve Önemi
 
TÜRK KADININ TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİToplum içinde kişi hürriyetlerinin sınırı bu hürriyetin toplumun huzuru ile ilişkisi üzerinde durulacak hususlardır. Kişi aile toplum ve millet hayatı önemli bir bütün oluşturur.
Kadının toplumdaki yeri yüksektir şereflidir.“Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.” diyenAtatürk ailenin ana ögelerinden birini oluşturan kadının bizdeki anlamını “TürkiyeCumhuriyeti’nde kadınTürk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın yerde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır.” şeklinde tanımlamış kadının yeri ve görevini de şöyle belirtmiştir:“Kadınlarımızın her millette olduğu gibi bizim milletimiz için de ne kadar yüksek önemi olduğunu söylemeye gerek yoktur.Bizim milletimizde kadın eskiden bu önemi gerçekten en yüksek derecede kazanmıştır. Büyük atalarımız ve onların anaları tarihin olayların şahitliği ile ispatlanmıştır ki gerçekten yüksek erdemler göstermişlerdir. Burada birçok noktalardan sayabileceğimiz o erdemlerin en büyüğü ve en önemlisi değerli evlâtlar yetiştirmeleriydi.
Gerçekten Türk milletinin bütün dünyada yalnız büyük ezici gücünü göstermiş olması görkemli savaşlar yapmış bulunması hep böyle değerli ataların erdemli evlâtlar yetiştirmesi ve daha beşikten çocuklarının ruhuna mertlik ve erdem aşılaması sayesinde olmuştur.“ Atatürk’ün bu sözleriyle tarihteki önemi vurgulanan Türk kadını çalışma hayatımızda erkeğe ortaktır. Tüm çalışma hayatında kadın erkeğin en büyük yardımcısıdır.
Atatürk bu düşüncelerini şöyle belirtmiştir:“Daha esenlikle daha dürüst olarak yürüteceğimiz yol vardır.Bu yol büyükTürk kadınını çalışmamıza ortak yapmak hayatımızı onunla birlikte yürütmek Türk kadınını bilimsel ahlâkî sosyal ekonomik hayatta erkeğin ortağı arkadaşı yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.”Bu düşünce yapısı Türk toplumunda bir insan olarak kadına kişilik vermiş ekonomik sosyal ve siyasî hayattaki yerini belirlemiştir.
Toplumun ilerlemesi gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi içinTürk kadınının bu niteliklere sahip olması gereklidir.


Saat: 22:25