ForumSevgisi.Com

ForumSevgisi.Com (http://www.forumzirve.net/register.php/)
-   Webmaster Genel (http://www.forumzirve.net/register.php/133-webmaster-genel/)
-   -   c++ dev-1 (http://www.forumzirve.net/register.php/webmaster-genel/39686-c-dev-1-a.html)

IDurDurBeni 18 Mart 2015 23:53

c++ dev-1
 
Programlama Temelleri Giriş --


Algoritmalar ve Akış Diyagramları

Algoritma: Bilgisayar kullanılarak bir problemin çözümüne yönelik yapılacak işlemlerin konuşma dili kullanılarak ifade edilmesidir. Buna göre,
Yapılacak olan algoritmada şu ölçütlere uyulması gerekir;
• Bir veya daha fazla bilginin dışarıdan girilmesi şarttır.
• En az bir tane çıktı olmalıdır.
• İfadeler açık ve anlaşılır bir biçimde olmalıdır.
• Mümkün olduğunca basit yapılar kullanılmalıdır.

Akış diyagramı nedir ?
Akış diyagramı: Bir problemin çözümüne yönelik olarak hazırlanan algoritmaların görsel şekiller kullanılarak ifade edilmesidir.

- Sayı Sistemleri

Sayı sistemleri :
• Onlu (Decimal ) sayı sistemi.
• İkili (Binary) sayı sistemi.
• Sekizli (Octal) sayı sistemi.
• Onaltılı (Hexadecimal) sayı sistemi.
• Sayı sistemleri arasındaki dönüşümler.
-
Onlu (Decimal ) sayı sistemi :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemanlarından oluşur. Günlük hayatımızda kullandığımız sayı sistemidir.

İkili (Binary) sayı sistemi :
0,1 elemanlarından oluşur. Bilgisayarların temel çalışması bu sayılarla gerçekleştirir.

İkili sayı sistemi- 2→10 Dönüşüm :İkili sayı sistemi- 10→2 Dönüşüm :


Sekizli (Octal) sayı sistemi :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 elemanlarından oluşur.

Sekizli sayı sistemi- 10→8 Dönüşüm :

Onaltılı (Hexadecimal) sayı sistemi :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F elemanlarından oluşur. (0X yada 0X) ile ifade edilir. 0x17f=0x17F sıfır, küçük ‘x’ yada büyük ‘X’ harfinden sonra hex sayılar yazılır.

Onaltılı sayı sistemi- 10→16 Dönüşüm :


10-16-2 sayı sistemleri arasındaki dönüşümler :


Saat: 18:54